Feiten en cijfers

Hoe staat Brabant er in 2018 voor?

In de lopende bestuursperiode is gestructureerd gewerkt aan een veerkrachtig ecosysteem van open innovatie. Dat werpt vruchten af: in een recente analyse van de kwaliteit van economische ecosystemen in Nederland komt Brabant op een stevige tweede plaats. Binnen zo’n sterk ecosysteem floreren bedrijven.

Ecosysteem


Aandeel Brabant in Nederland


De economische kracht van Brabant leidt ertoe dat we in verhouding tot de omvang van de bevolking een hoog aandeel banen, Bruto Regionaal Product en export hebben en minder werkloosheid en uitkeringen. Bovendien zijn BRP, export en banen de afgelopen jaren sterker toegenomen dan landelijk.

Clusters

Dat de Brabantse economie het zo goed doet, is mede te danken aan onze sterke economische clusters (High Tech Systemen & Materialen, Agrofood, Life Sciences & Health, Biobased economy, Maintenance en Logistiek), die sneller zijn gegroeid dan de rest van de economie.

Innovatieleiders

Ook in internationale vergelijkingen komt Brabant goed uit de verf. Brabant is een ‘innovation Leader’ in Europa.


3% werkloosheid in Brabant

Nederland 3,6%


Groningen 4,5%

Friesland 3,5%

Drenthe 3,7%

Overijssel 3,5%

Flevoland 4,0%

Gelderland 3,4%

Utrecht 3,3%

Noord-Holland 3,7%

Zuid-Holland 4,0%

Zeeland 2,8%

Noord-Brabant 3,0%

Limburg 3,5%