Artikel


Hoe staat de Brabantse economie er voor?

Sterke ecosystemen en leven lang ontwikkelen maken de Brabantse innovatiekracht.
Foto: Millvision

In oktober 2018 hebben we in twee sessies met experts en ondernemers gesproken over kansen en uitdagingen voor de economische ontwikkeling in Brabant. Ondernemers waarderen ondernemen in Brabant: de combinatie tussen high tech en de bijbehorende dynamiek én het aantrekkelijke woon- en leefklimaat. Brabant is een Europees Sillicon Valley. Dat mogen we alleen nog beter uitdragen. Ondernemers zouden graag zien dat we de slimheid van onze bedrijven en ingenieurs meer in de schijnwerpers zetten.

Aandacht voor snelheid van ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Dat vraagt om een focus op lange termijn sleuteltechnologieën met voldoende flexibiliteit en innovatiekracht om toepassingsmogelijkheden te ontwikkelen. Daar hebben we krachtige ecosystemen voor nodig van samenwerkende ondernemers en kennisinstellingen en van campussen en fieldlabs met veel interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs. De campussen in Brabant brengen kennis en ervaring samen. Daar zijn volop kansen om gezamenlijk nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. In de praktijk zien ondernemers veel aandacht voor de ontwikkeling van vastgoed. Het advies is om dat te verbinden met inhoudelijke innovatieprogramma’s.


Tweedeling voorkomen

Voor een toekomstbestendige economie moeten we zorgen dat iedereen mee kan doen. De arbeidsmarkt moet aantrekkelijk blijven voor hoger opgeleiden / kosmopolieten en lager opgeleiden / regionaal gebondenen. Meer aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen kan daar bij helpen. Zo kunnen we zorgen dat iedereen mee blijft doen in de samenleving, kans heeft op gezond oud worden en mee kan doen met veranderingen zoals de energietransitie. Omdat de arbeidsmarkt razendsnel verandert moeten zoveel mogelijk mensen de “21th century skills” (digitale skills, creativiteit, ondernemerschap) krijgen om mee te blijven doen. Niet alleen jongeren en ouderen, ook mensen van rond de 30/35.

MKB bedrijven moeten meedoen

Ook moet iedereen zich er van bewust zijn dat we alle bedrijven nodig hebben voor een krachtig ecosysteem. De nadruk ligt vaak op de grote bedrijven, de bedrijven die innoveren en de high tech bedrijven, maar laten we zorgen dat we zoveel mogelijk bedrijven meenemen in digitalisering, verduurzaming en het vermogen om te innoveren.

Verbinden

De deelnemers waarderen de inzet van de provincie om binnen economische clusters partijen te verbinden en internationale samenwerkingen te initiëren. Voor de toekomst is de hoop dat de provincie deze rol blijft invullen. En tot slot de oproep: als we aan de top willen blijven, dan moeten we met elkaar blijven investeren.