Clusters


Brabantse clusters en topsectoren

De provincie draagt bij aan de ontwikkeling van deze sectoren door financiering beschikbaar te stellen, onderlinge samenwerking te stiumuleren en vernieuwing van producten en diensten aan te moedigen.

Hightech

De hightech sector is met een totaal van 14.000 bedrijven erg groot in Brabant. Al die bedrijven zijn bij elkaar verantwoordelijk voor ongeveer 110.000 banen, een vijfde van alle hightech banen in Nederland. Er zijn daarnaast een aantal prominente internationale bedrijven gevestigd, zoals Philips, ASML en Vanderlande.

Het exportaandeel van deze sector is met een productievolume van € 24,1 biljoen hoger dan de rest van de Nederlandse regio’s en ligt ook boven het Europees gemiddelde.

De Brabantse hightech weet zich in Europa te onderscheiden op het gebied van private uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en het aantal patenten dat jaarlijks wordt aangevraagd. Ook de kwaliteit van de universiteiten is in Brabant hoog.

Satatium voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis

Maintenance & services

Technologieën worden wereldwijd in hoog tempo verbeterd. Om te blijven groeien, moet onze industrie zorgen dat het productieproces concurrerender, veiliger en duurzamer wordt. De sector maintenance & services vervult hierin een sleutelrol: expertise over onderhoud is namelijk in alle industrieën nodig.

Deze sleutelrol blijkt uit de omvang van de sector: in Brabant specialiseren 7.251 bedrijven zich in maintenance. En er zijn kennis- en onderwijsinstellingen op alle niveaus. Samen gaat het om 40.500 arbeidsplaatsen, meer dan een kwart van alle maintenance-banen in Nederland.

Lifetech

Lifetech is een cluster met internationale potentie. De wereldwijde markt groeit volgens verwachtingen naar een omzet van € 390 miljard in 2018. Dankzij de nauwe samenwerking met het hightechcluster is lifetech in Brabant op wereldschaal concurrerend. Van de 15 grootste fabrikanten van medische apparatuur zitten er 6 in Brabant. In de regio zijn ook toonaangevende kennisinstituten gevestigd, zoals Technische Universiteit Eindhoven, Holst Centre en Fontys Hogescholen, die een grote bijdrage leveren aan de innovatie van de zorg.

Logistiek

Meer dan 160.000 Brabanders werken in de logistieke sector. Ze werken op distributiecentra aan het in elkaar zetten en sorteren van goederen, in de transport en op kantoor om de keten van grondstof tot winkelproduct te optimaliseren. Hierbij wordt volop geïnnoveerd: door slim gebruik te maken van data, in te spelen op e-commerce ontwikkelingen en vrachtwagens in een efficiënt treintje achter elkaar te laten rijden.

De toegevoegde waarde van de logistieke sector is € 12,6 miljard en neemt snel toe. Grote multinationals openden onlangs nieuwe distributiecentra in Roosendaal, Waalwijk en Tilburg. De infrastructuur draagt hieraan bij. Met kennisinstituten op verschillende niveaus, meerdere logistieke hubs voor opslag en 3 belangrijke havens en 9 vliegvelden binnen een straal van 200 kilometer.

Vrijetijdseconomie

De vrijetijdseconomie is een sterk groeiende sector in Nederland, waar Brabant tot 2014 onvoldoende van profiteerde. Om deze trend te keren, investeert de provincie in de sector. Met als doel meer bezoekers te trekken, die langer blijven en meer besteden en daardoor komen er meer banen. Deze aanpak is zo succesvol dat de voor 2020 gestelde doelen qua aantallen bezoekers, bestedingen en banen in 2017 al grotendeels zijn behaald. En het plafond is nog niet bereikt. Om ervoor te zorgen dat de kansen worden opgepakt, is VisitBrabant opgericht, dé marketingorganisatie voor bestemming Noord-Brabant.

Agrofood

De toppositie van de Brabantse agrofoodsector is niet vanzelfsprekend. Brabant staat voor grote uitdagingen. Intensivering van landbouw en veeteelt staat op gespannen voet met milieubelangen, gezondheid van mensen en dierenwelzijn. Bovendien is het verdienmodel van kostenvermindering op de langere termijn niet houdbaar en is de uitdaging voor ons om te komen tot een duurzame, gezonde en kwalitatieve voedselproductie en –voorziening.

Onze voedselproductie vraagt om vernieuwing. De provincie wil een economisch sterke agrofoodsector die duurzaam is, welzijn van mens en dier hoog in het vaandel heeft en kwalitatief hoogwaardige producten levert.