Artikel


Arbeidsmarktbeleid

De Brabantse arbeidsmarkt draait op volle toeren. De werkloosheid daalt in 2019 naar verwachting naar het laagste niveau sinds 2001: 3,1%. De spanning op de arbeidsmarkt zal in de komende jaren echter toenemen, kwantitatief en kwalitatief. Door de digitale revolutie verdwijnen beroepen en komen er nieuwe voor in de plaats.

Hoog op de agenda

Arbeidsmarktbeleid staat hoog op de Brabantse agenda. Samen met regionale arbeidsmarktorganisaties wordt hierin samengewerkt. Zij coördineren de samenwerking met lokale bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten. Zo werkt de provincie aan een veerkrachtige arbeidsmarkt. In het uitvoeringsprogramma wordt ingezet op: een sterk en sociaal innovatief MKB, meer flexibiliteit voor werkgevers en voldoende zekerheid voor werknemers, opleidingen die aansluiten op de arbeidsmarkt, minder werkeloosheid onder kwetsbare groepen en het versterken van internationale arbeidsmarktkansen.

Tijdlijn

De arbeidsmarkt is de motor van de economische ontwikkeling en daarmee van de welvaart en het welzijn van de Brabantse burgers. De uitdaging is om de match te maken tussen de dynamische vraag en het aanbod van mensen. De provincie ondersteunt vernieuwende initiatieven. Deze initiatieven en de behaalde resultaten zijn terug te vinden op de Tijdlijn Brabantse arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktdashboard

Begin 2015 hebben de 8 partners van Brainport Network de handen ineen geslagen om samen het Arbeidsmarktdashboard te maken. Het dashboard geeft inzicht in regionale arbeidsmarktontwikkelingen, met trends, cijfers en grafieken. Het dashboard maakt het makkelijker om een match te maken tussen vraag en aanbod op individueel niveau. Sinds 1 november heet het dashboard ‘Arbeidsmarkt in zicht’.
Arbeidsmarkttender

De provincie Noord-Brabant stelde voor 2017 en 2018 € 2 miljoen beschikbaar voor originele ideeën om de Brabantse arbeidsmarkt verder te helpen. De provincie benut zo kennis en ervaring uit de samenleving om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. De vernieuwing is nodig om werkgevers en werknemers beter te laten inspelen op trends op de arbeidsmarkt zoals robotisering, flexibilisering, groei van het aantal zelfstandige ondernemers en veranderingen in het onderwijs. Halverwege de regeling werd een tiental projecten onderzocht op effectiviteit.

Brabants Besten

Brabants Besten zijn MKB-ondernemers die sociale innovatie, inclusief werkgeverschap, reshoring en flexicurity in de praktijk laten zien. Zij blinken uit in de manier waarop zij hun medewerkers op vernieuwende wijze inzetten en de potentie van de Brabantse beroepsbevolking benutten. Brabants Besten inspireren andere ondernemers actief met hun verhaal en expertise, dat maakt hen ambassadeurs voor het innovatief werkgeverschap.

Zo dragen zij actief bij aan verdere ontwikkeling van het bedrijfsleven en economische groei. Voor de provincie zijn zij de voelsprieten in het veld en een goed klankbord voor het economisch arbeidsmarktbeleid.