BLIK OP DE TOEKOMST


En nu, na al die geleerde lessen en inzichten? Nu kijken we vooruit! Omringd door het enthousiasme van ondernemers, investeerders en provinciemedewerkers zetten we de eerste stappen naar een vervolgronde. Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden binnen andere thema’s. We verkennen of thema’s als energiearmoede, vernieuwende woonvormen en circulaire economie ook baat hebben bij de methodiek van het Brabant Outcomes Fund.


Uitgangspunt voor een volgende ronde is net als in de eerste ronde, het wegnemen van barrières die ondernemers verhinderen om hun maatschappelijke impact te vergroten. We zullen met het Brabant Outcomes Fund dus blijvend inzetten op waardering van meervoudige waarde, ontkokering en toegang tot groeikapitaal.


Tijdens onze eerste expeditie leerden we dat het bij deze manier van financieren van groot belang is om verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Dus ook bij de verkenning naar nieuwe thema’s trekken we vanaf het prille begin samen op. Met investeerders, burgers, ondernemers en andere overheden. Het is geweldig om te zien hoeveel interesse er is in onze manier van financieren. Lokale en regionale overheden toonden belangstelling, uit binnen- én buitenland. Met hen blijven we ervaringen uitwisselen en samenwerken.

Wat we ook blijven doen, is leren. Altijd.

Ook ronde twee zal een ontdekkingstocht worden.

Het wordt namelijk geen kopie van de eerste.

Elke context vraagt om een nieuwe aanpak.

Daar hoort ook bij dat dingen soms anders kunnen gaan dan we van tevoren dachten of hoopten.


We zullen waarschijnlijk weer geconfronteerd worden met de dagelijkse werkelijkheid van onze eigen organisatie, onze procedures en instrumenten, die niet per se aansluiten op wat echt nodig is om een vraagstuk in de samenleving aan te pakken.


We zullen ongetwijfeld ook weer uitgedaagd worden om buiten onze eigen comfortzone te stappen. Door nieuwsgierig en positief te blijven, door vragen te stellen die niemand stelt en door verhalen te vertellen die gehoord moeten worden. Dat we de status quo uitdagen is precies de reden om op ontdekkingstocht te gaan.

Een ondernemer: "Het proces heeft kennis gebracht over het waarderen van waarde, hoe je dat omzet in outcome payments en hoe je die afspraken uitwerkt in contracten."

Het is belangrijk dat we verschillende nieuwe ervaringen opdoen en daarop blijven reflecteren. Regelmatig terugblikken en de geleerde lessen opsommen – zoals we doen in dit magazine – helpt ook om na te denken over de toekomst.


Kate Raworth vertelt hieronder in een filmpje over het Brabant Outcomes Fund: “De economie van de 21ste eeuw wordt ontwikkeld door in de praktijk al doende te leren en pas daarna de theorie te vormen”. Dat is wat we met het Brabant Outcomes Fund hebben gedaan en wat we zullen blijven doen: praktijkervaring opdoen.


Het Brabant Outcomes Fund is volgens ons een instrument, geen doel op zich. Een veelbelovend instrument weliswaar, dat een klein stukje van een grote puzzel kan oplossen, om een stap te zetten in de richting waar heen willen. Een open, inclusieve en groene samenleving. Dat is wat ons drijft. Jou ook? Ga dan met ons mee!

Kate Raworth, Britse econome en auteur van Doughnut Economics

Kijk hier het filmpje wat we met Kate maakten over het Brabant Outcomes Fund: “De economie van de 21ste eeuw wordt ontwikkeld door in de praktijk al doende te leren en pas daarna de theorie te vormen”.