40 miljoen bomen erbij in Brabant

Aftakeling bossen vraagt om snelle inzet

Noord-Brabant is een bosrijke provincie met prachtige bossen. Die bossen zijn belangrijk: ze brengen ons schone lucht, slaan CO2 op, helpen mee met klimaatadaptatie en het is fijn om er te kunnen recreëren. De gezondheid van deze bossen staat echter onder druk. Vooral het bestaande bos op de drogere zandgronden takelt langzaam maar zeker af. Dat vraagt om snelle en doelgerichte actie.

Fotowedstrijd

De afgelopen maand hebben we de wedstrijd “Fotografeer jouw mooiste Brabantse boom” uitgeschreven. De winnaars en hun prachtige bomenfoto’s vind je hier.

Bosweetje

Het aantal planten en dieren in ons land neemt elk jaar af. Als plant- of diersoorten verdwijnen, heeft dat invloed op de rest. Bomen spelen een grote rol in de biodiversiteit, dus de aanleg van nieuwe bossen blijft belangrijk. (IVN)

Die snelle en doelgerichte actie is ingezet met het Actieplan Brabantse bomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben recent ingestemd met het omvangrijke Actieplan Brabantse bomen. En de uitvoering is al voorzichtig begonnen. Daarbij hoort het planten van misschien wel 40 miljoen bomen. Eén ding zal duidelijk zijn: dat kan de provincie niet in haar eentje doen en betalen. Trefwoord hierin is dan ook ‘samen’.

Soorten en maten

- Tot 2030 13.000 hectare nieuw bos aanleggen

- Vóór 1 maart 2023 beginnen met 2.500 hectare nieuw bos aanleggen

- Tot 2050 60.000 ha bestaand bos verbeteren

* 1 hectare = 1,5 voetbalveld

Bosweetje

Een nieuw bos is niet 1-2-3 gerealiseerd. Er is gemiddeld twee tot vijf jaar nodig aan voorbereiding voordat een bos is aangelegd. Dat maakt dat de eerste echte grote resultaten van het Actieplan Brabantse bomen pas in de twee helft van dit decennium te zien zullen zijn.

Soorten en maten

Er zijn verschillende soorten en maten bossen. Al die soorten bossen tellen mee in het totale Actieplan Brabantse bomen. Want elke boom telt. Denk aan een stadspark, voedselbos of natuurbos. Tot slot heb je ook nog landschapselementen zoals heggen, lanen of bosschages. Vaak zijn die bepalend voor de structuur van het landschap. Ze hebben meestal cultuurhistorische waarde omdat ze traditioneel zijn aangelegd, denk aan de beroemde Maasheggen. En bossen zijn het meest biodiverse ecosysteem in Nederland. Alle reden om er meer te willen.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden om meer bomen in de omgeving te realiseren? In Noord-Brabant worden de komende jaren veel woningen bijgebouwd. Een huis in een groene omgeving is aantrekkelijker en gezonder dan een vergelijkbaar huis in een niet groene omgeving. En is doorgaans 5 tot 10% meer waard dan een vergelijkbare woning in een omgeving met enkel stenen en beton. Daar liggen kansen. Ook voor speel- en klimbossen of campings zijn er mogelijkheden. Mensen recreëren immers graag in een bosrijke omgeving. Je krijgt er tevredener klanten mee, misschien ook wel meer klanten, en er zijn dus ook subsidiemogelijkheden. Zo stapel je kans op kans.

Bomen in je achtertuin

Je kunt al bijdragen aan vergroening door gewoon één of meerdere bomen in je achtertuin te planten. Die ene boom geeft al verkoeling in de zomer en is een thuis voor veel verschillende dieren. Denk je echter aan het planten van veel bomen of een heel bos, dan is het nuttig om te weten dat een bos niet overál gewenst is. Langs rivieren en grotere wateren is bos niet toegestaan als het de doorstroming bij hoge waterstanden belemmert. Ze vormen dan een veiligheidsrisico. Ook bij cultuurhistorisch waardevolle open landschappen of belangrijke gebieden voor weide- en akkervogels is er nauwelijks of geen ruimte voor nieuw bos. Het is daarom verstandig om van tevoren het bestemmingsplan van je gemeente te raadplegen.

Financiering

De aanplant van een bos kost geld en is niet altijd rendabel. Maar als je verschillende maatschappelijke doelen combineert, ontstaan er mogelijkheden voor een sluitende businesscase, zowel voor aanleg van een nieuw bos als voor bosherstel. Zo kan bos gecombineerd worden met wonen, werken en recreatie. Daarnaast zijn er subsidieregelingen bij de provincie, waterschappen en gemeenten beschikbaar voor de aanleg van bos en landschapselementen. De provincie wil en kan de kosten voor een deel zelf betalen. Voor het resterende bedrag worden samen met het Rijk, de Europese Unie en samenwerkende partners de mogelijkheden onderzocht. Denk bij partners aan gemeenten, waterschappen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Bosweetje

Opmerkelijk genoeg zal een heel klein deel van het nieuwe bos 'spontaan ontstaan'. Dat geldt voor het type dat in vaktaal ‘procesnatuur’ wordt genoemd. Daar ontstaat 'spontane opslag' van zaden van andere bomen waardoor er tot 2030 500 ha bos gratis en vanzelf bijkomt. Mooi meegenomen.

Bosweetje

Eén grote boom werkt net zo verkoelend als 10 airco's. Onderzoek van de Universiteit Wageningen uit 2011 toont dat de verdamping van vocht via de bladeren gelijk is aan het vermogen van tien airco’s. (IVN)

Subsidiemogelijkheden

Binnen het zogeheten Natuurnetwerk Brabant zijn er subsidiemogelijkheden vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Ook de subsidieregeling Natuur van de provincie Noord-Brabant biedt verschillende mogelijkheden voor de aanleg van bos. Of voor de aanleg of herstel van (cultuurhistorische) landschapselementen, bijvoorbeeld door boeren of burgers. En wie actief is met het ‘vergroenen’ van een schoolplein of wie een leuk stadsparkje wil aanleggen met de buurt ook financiële ondersteuning krijgen. Op die manier proberen we van alle kanten initiatieven werkelijkheid te laten worden en dus meer te krijgen.

Deel deze pagina