GROTE OOGST

Bedrijventerreinen duurzamer en groener

Er zijn meer dan 600 bedrijventerreinen in Brabant. Met fabrieken, groothandels, callcenters, voedselproductie, opslag, distributie van kleding, autogarages, noem maar op. Meer dan een half miljoen mensen werken op deze plekken. Om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en om te zorgen dat er voldoende mensen prettig blijven werken en ondernemen moet er veel gebeuren. Bedrijventerreinen zijn nu vaak grijs en grauw. Er wordt veel fossiele energie en materiaal verbruikt, er wordt veel afval geproduceerd. Veel regen zorgt voor overlast en stikstof daalt neer in de natuur eromheen. Aan de slag dus. Maar wat moet er allemaal gebeuren? En wat is er allemaal mogelijk? Brabant Magazine brengt het letterlijk in beeld.

Ekkersrijt – Son en Breugel

 • Het levert veel voordelen op om grond op bedrijventerreinen intensiever te gebruiken. Bijvoorbeeld door gebouwen met meerdere verdiepingen. Er passen dan meer bedrijven op het terrein en bedrijven hoeven niet te verplaatsen als ze willen groeien. Daardoor zijn er op plekken in het buitengebied minder nieuwe bedrijventerreinen nodig. Dit is goed voor het landschap, natuur en recreatie.
 • Verder kunnen er dan ook meer mensen op het terrein werken, waardoor het aantrekkelijker wordt om openbaar vervoer te laten rijden. Tenslotte is er dan meer vraag en aanbod aanwezig om (rest)stromen en materialen uit te wisselen.
 • Steeds meer nieuwe bedrijfspanden worden gemaakt van duurzame, circulaire materialen en zijn energieneutraal (of zelfs -positief).
 • De ruimte wordt groener ingericht. Dat zorgt voor meer plekken voor beschutting. Ook kan dat groen het regenwater beter opvangen. Ook biedt vergroening ruimte voor planten en dieren. In combinatie met wandel- en fietspaden wordt een bedrijventerrein een prettiger plek om te verblijven, te wandelen en te fietsen; zowel voor werknemers als bezoekers.

Cluster De Dubbelen – Veghel

 • Succesfactor is hier een elektrolyser. Dat systeem zet water en elektriciteit om in de duurzame brandstof waterstof. Het werkt op (duurzaam) opgewekte elektriciteit. Waterstof kan onder andere gebruikt worden voor duurzaam (lange afstands-)vervoer.
 • Waterstof is ook geschikt is om bij sommige productieprocessen van de zware industrie gas (fossiele brandstof) te vervangen. Bijvoorbeeld voor ovens en stookketels, die dan CO2-vrij kunnen werken.
 • Door lokaal opgewekte elektriciteit om te zetten naar waterstof, kun je pieken in het elektriciteitsnet opvangen en daarmee voorkomen dat het net overbelast wordt.

Loven - Tilburg

 • Vracht en pakketten moeten ook de stad binnengebracht kunnen worden. In de toekomst wordt vracht per elektrisch binnenvaartschip vervoerd en daarna overgeplaatst naar een elektrische trein. Een elektrische vrachtwagen regelt de de laatste kilometer naar het centrum.
 • Met onder andere zonnepanelen voorziet het bedrijventerrein de eigen logistiek van duurzame energie. De vrachtwagens en het schip zijn op te laden en zijn zo ook een manier om energie op te slaan.
 • Hoe verder de pakketten via schip en trein de stad in gebracht worden, hoe minder vrachtwagens er op de weg nodig zijn.
 • Deze manier van duurzame logistiek scheelt veel CO2, stikstof en fijnstof en draagt dus bij aan de luchtkwaliteit.

Vosdonk – Etten-Leur

 • Het bedrijventerrein van de toekomst heeft een groene omgeving.
 • Het wandelpad nodigt werknemers uit om tijdens de lunch te gaan wandelen. Dat draagt bij aan hun gezondheid.
 • Mensen werken hier graag, omdat het een mooie en fijne omgeving is. Belangrijk voor bedrijven in de strijd om voldoende talent.
 • Door op het terrein meer ruimte te geven aan water voorkom je wateroverlast. Water houdt ook de omgeving koel en voorkomt zo hittestress. Dat is prettiger werken, de airco kan uit blijven.

Met het project ‘Grote Oogst’ worden 13 bedrijventerreinen in Noord-Brabant versneld verduurzaamd. Op deze terreinen is een grote oogst te halen: er ligt een grote opgave en er zijn veel kansen. Provincie, VNO-NCW en lokale partijen als gemeenten, parkmanagement en waterschappen werken hier samen aan.

Meer informatie op www.brabant.nl/groteoogst

Deel deze pagina