Werken aan een nóg schonere lucht


Mobiele luchtmeetstations maken rondje door Brabant

De luchtkwaliteit is in de afgelopen decennia al flink verbeterd.

Gemeenten en burgerinitiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een locatie voor een van de twee mobiele luchtmeetstations. Elk mobiel meetstation staat maximaal een half jaar op dezelfde locatie. In vijf jaar tijd worden op die manier op 20 locaties in Brabant de luchtkwaliteit zorgvuldig gemeten. Kijk onderaan dit atikel om een luchtmeetstation aan te vragen.

Onderdeel van uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

De mobiele luchtmeetstations zijn onderdeel van het Schone Lucht Akkoord dat de provincie in 2020 heeft ondertekend. Brabant draagt daarmee bij aan het landelijk streven naar 50% gezondheidswinst in 2030 (ten opzichte van 2016). Het doel is vooral om binnenlandse vervuilingsbronnen schoner te maken, want daar hebben de provincie en het rijk invloed op.

Gezondheidseffecten

De luchtkwaliteit is in de afgelopen decennia al flink verbeterd. In Noord-Brabant is nog nauwelijks sprake van overschrijding van de Europese normen. Maar ook als we aan die normen voldoen, treden nog steeds negatieve gezondheidseffecten op. Met het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord en de bijbehorende uitvoeringsagenda laat de provincie zien dat ze Brabant nog schoner en daarmee gezonder wil maken en houden. Binnen het akkoord werken we met gemeenten en Rijk samen. Inmiddels zijn ruim 22 gemeenten aangehaakt, waaronder de grote steden en de gemeenten in Noord-Oost Brabant. De provincie heeft in maart dit jaar een definitieve uitvoeringsagenda opgesteld. Dat moet de aanpak van een nog betere luchtkwaliteit concreet maken. Op een aantal terreinen zijn concrete plannen opgesteld.

Het doel is vooral om binnenlandse vervuilingsbronnen schoner te maken, want daar hebben de provincie en het rijk invloed op.
Steeds meer mensen willen weten wat de luchtkwaliteit is in hun omgeving.

Meer mensen meten luchtkwaliteit zelf

Steeds meer mensen willen weten wat de luchtkwaliteit is in hun omgeving. We zien dan ook steeds meer regionale initiatieven ontstaan om zelf te meten met apparatuur die goedkope maar helaas onbetrouwbae sensoren bevat. Professionele meetstations bevatten duurdere, nauwkeurigere apparatuur. Daarmee zijn de twee mobiele meetpunten een aanvulling.

Wat wordt al gemeten ?

Het RIVM verzamelt alle metingen, zowel van officiële apparatuur als goedkopere sensoren. Ook regionaal zijn er meetinitiatieven, zoals het Regionaal meetnet Zuidoost-Brabant, het Meetnet Eerssel en Samenmeten Meierijstad.

De provincie vindt het belangrijk om zelf de luchtkwaliteit op een aantal locaties in Brabant extra goed in beeld te hebben. Dat is bij industrieterrein Moerdijk (met metingen in Klundert, Zevenbergen en Moerdijk) en bij industriegebied Antwerpen (in Woensdrecht). Vanaf 2022 komt er ook voor de regio Noordoost-Brabant een vast meetpunt voor de komende vijf jaar, omdat het RIVM daar op dit moment nog niet in voorziet.

De aanvragen voor de eerste ronde kunnen ingediend worden tot 1 oktober 2021. Maar niet getreurd: de volgende ronde is van 1 maart tot 1 mei 2022. Iets om te noteren in de agenda dus.

Gemeenten en burgerinitiatieven kunnen zelf een aanvraag indienen

Deel deze pagina.