Waterpoort = anders denken

In Waterpoort – het waterrijke gebied rondom het Volkerak-Zoommeer in West-Brabant - denken ze in kansen en niet in belemmeringen. Hoe maken we dingen mogelijk en wie hebben we daarvoor nodig? Dat is de centrale vraag die steeds weer terugkomt. En ze kunnen die steeds weer beantwoorden. Vandaar: waterpoort = samenwerking. Én denken in kansen.

Wat is Waterpoort?

Waterpoort is een netwerk- en samenwerkingsorganisatie waarin 34 verschillende partijen samenwerken. Het gaat om 6 gemeenten, in 3 provincies, rondom het Volkerak-Zoommeer. Zij werken samen om van het gebied een nog mooiere plek te maken. Een fijne plek om in te wonen, werken en recreëren. Deze partijen (inwoners, ondernemers, overheden en andere instanties) weten elkaar hier te vinden. Waterpoort is een groeiend netwerk dat al 10 jaar lang projecten realiseert. Projecten die je in je eentje niet kunt realiseren. Het doel van deze samenwerking is om de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en economische vitaliteit van het gebied te versterken. Daarvoor brengen ze mensen en projecten bij elkaar en willen ze de inwoners nog trotser maken op het gebied. Het bijzondere van Waterpoort is dat ze dit doen met de energie én met de mensen uit het gebied samen. En samen krijgen ze hier heel veel voor elkaar.

Een goed voorbeeld van denken in kansen en dingen mogelijk maken zijn de waterpicknickbanken in Stampersgat. Iets wa-t in 2015 absoluut onmogelijk leek, lukte toch en is in 2020 gerealiseerd én is nog steeds in ontwikkeling.

William Vermunt van de dorpsraad Stampersgat deed in 2015 mee aan de Waterpoort Academy, een vierdaagse opleiding tot strategisch ontwikkelaar. Zijn droom was een dorpsplein aan het water, een ontmoetingsplek met aantrekkingskracht in het dorp. Stampersgat is ontstaan langs het water, er zijn nu echter nog maar een paar plekjes waar je aan het water kunt zijn. Tijdens de Academy leerde William denken buiten de kaders en focus te houden op zijn stip op de horizon. Hij nam contact op met RO&AD-architecten. Zij werken in de omgeving veel met hout, een bekend ontwerp is de Mozesbrug in Halsteren. RO&AD kwam met het idee om waterpicknicktafels aan te leggen.

"Door met iedereen de verbinding te blijven zoeken, ging het uiteindelijk vanzelf."

In 2020 werden de waterpicknicktafels ook echt geplaatst. De weg ernaar toe was lang. William leerde daardoor te werken in driehoekjes, iets wat hij eigen maakte tijdens de Academy; maak een driehoek en zet daarin je droom centraal en vraag jezelf wie wil dit nou echt, wie gaat het doen en wie kan me daarbij helpen? Als je die drie mensen vindt, dan kun je je droom gaan waarmaken. Wat tijdens heet lange proces ook leerde was om geduld te hebben. Dit soort ontwikkelingen kun je nu eenmaal niet in één jaar voor elkaar krijgen. De realisering van de waterpicknicktafels had tijd nodig. Op de vraag of de picknicktafels er zonder Waterpoort ook waren gekomen reageert William stellig: “Nee! Absoluut niet! Waterpoort heeft deuren voor me geopend o.a. bij het waterschap en de gemeente”.

De 34 partijen die zijn aangesloten bij Waterpoort staan open voor zulke initiatieven. Dat hebben zij afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst. William: “Waterpoort is het maximale wat je aan participatie kunt doen. Ik ben ervan overtuigd dat je op deze manier van werken nog heel veel meer voor elkaar krijgt”. Droom uitgekomen De droom van William is uitgekomen. De waterpicknicktafels worden veel gebruikt. Vooral voor jongeren is het echt een ontmoetingsplek geworden. Maar het is nog niet klaar. De gemeente start binnenkort met het opknappen van het dorpshuis in Stampersgat waarbij nu ook het idee is om een echt dorpsplein te realiseren, een dorpsplein aan het water…

Waterpoort Academy

In Waterpoort praten ze niet over projecten maar over dromen en ideeën. Deze dromen en ideeën van inwoners, ondernemers en ambtenaren worden in de Waterpoort Academy werkelijkheid. Meer dan 100 oud-deelnemers kunnen daar inmiddels over meepraten. De Academy biedt inspiratie, samenwerking en een manier van werken die helpt om echt werk te maken van dromen en ideeën. De opgaven of dilemma’s, hoe klein of groot ook, hebben met elkaar gemeen dat ze niet langs de gebruikelijke weg te realiseren zijn.

Ook kunstenares Rianne van Duivenbode uit Oud-Vossemeer had een interessante casus: ‘Meekrap, kleurrijk verleden én toekomst’. Meekrap is een lokale plant die vroeger werd gebruikt als grondstof voor rode kleurstoffen. Rianne is kunstenares en wilde de meekrap gebruiken om kunst te maken en daarmee een verhaal over Waterpoort te vertellen. Rianne beschildert porselein. Normaal worden kleuren met 1000 graden celsius op porselein gebrand, meekrap verbrandt al in een oven van 200 graden. Via de Waterpoort Academy leerde Rianne ook hoe je (en welke) verbindingen je moet leggen om projecten tot uitvoering te brengen. Zij zocht als eerste contact met Dorien Derksen, een lector aan de Hogeschool Zeeland, gespecialiseerd in meekrap. Samen gingen ze aan de slag om te onderzoeken hoe ze dit natuurlijke product moesten gebruiken. Dat ging met vallen en op staan. Maar het is uiteindelijk gelukt. Dankzij de Waterpoort Academy hield ze vol en legde ze contacten die haar verder hielpen. Rianne: “Ik denk dat ik zonder de Waterpoort Academy afgehaakt zou zijn. De flow zou zijn weggeëbd. Het was een prachtig mooi project die een flinke tijdsinvestering vroeg, maar ook een mooi resultaat heeft opgeleverd."

Rianne was ook de 100e deelneemster van de Waterpoort Academy. Ze kreeg daarom de opdracht om 40 iconen van Waterpoort op tegeltjes te schilderen, uiteraard met het gebruik van meekrap. Deze 40 tegeltjes vormen samen één geheel. In mei is het tegeltableau officieel onthuld in Streekmuseum De Meestoof waar het nog even te zien is. Daarna reist dit prachtige kunstwerk rond door Waterpoort. Na deze rondreis krijgen alle iconen hun eigen tegeltje.

"Voor mij is Waterpoort verbinding en het versterken van het gebied en dat past allebei bij mij."

Rust en ruimte Waterpoort ligt rondom het Volkerak-Zoommeer. Dit gebied is het waard om te ontdekken. Een gebied vol water, erfgoed, deltanatuur en landschap. Hier is heel veel te beleven maar je komt er ook heerlijk tot rust. Diverse hobbyfotografen uit het gebied laten je zien hoe mooi en divers het gebied is:

Wil je meer weten over Waterpoort en het gebied? Kijk dan op

Deel deze pagina