Waar komt ons eten vandaan? Welke schakels legt ons voedsel af voordat het op ons bord komt? In de videoserie De keten van eten biedt een kijkje achter de schermen van bedrijven die zorgen voor gezond, duurzaam en lekker voedsel.

Elies Lemkes, gedeputeerde Landbouw, voedsel en natuur, 's-Hertogenbosch


"Verduurzaming doe je niet alleen"

Verschillende schakels De toekomst van de Brabantse landbouw– en voedselketen is belangrijk voor ons allemaal. In deze videoserie willen we laten zien dat de voedselketen bestaat uit verschillende schakels die weer afhankelijk van elkaar zijn. Zie het als een estafette waarin alle schakels een bijdrage leveren om de eindstreep te halen: gezond, duurzaam en lekker eten op jouw bord. In deze serie brengen we steeds een stukje van de keten in beeld. Waarbij de ene schakel een vraag of een boodschap meegeeft aan de volgende schakel.

De videoreeks vraagt aandacht voor een duurzame toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselketen. Daar kunnen we allemaal een bijdrage aanleveren: of je nu consument bent, voedselproducent of supermarkt. De videoserie geeft ook een beeld van wat er voor nodig is om ons elke dag weer te voorzien van voeding. Alles wat op ons bord terecht komt, is immers geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw- en voedselketen. Met aandacht en vakmanschap, of het nu gaat om de melkveehouder, de akkerbouwer, de suikerfabriek, de slachterij, de groenteman of de aardbeienteler. Dat was zo, is zo en zal altijd zo zijn. Want zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord.

Rene Kuijken, groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan, Fijnaart


"Kennisinstellingen, overheden en bedrijven moeten heel nauw met elkaar samenwerken"

Sterke sector Hoe maken we die keten in de toekomst duurzaam? Hoe zorgen we ervoor dat we voedsel produceren en consumeren in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? De Brabantse landbouw- en voedselketen is een sterke sector, die we koesteren, die bij Brabant hoort. Het toekomstbestendig maken daarvan vraagt om structurele veranderingen, waarvoor een lange adem nodig is. Maar die weg is niet zonder uitdagingen. We leven in een wereld waarin veel verandert: digitalisering, robotisering, een plantaardiger voedselpatroon, om er een paar te noemen. Daarnaast hebben we te maken met verdroging, stikstof, voedselverspilling, verslechterende biodiversiteit en natuur.

Boeren Omdat bijna de helft van de grond in handen is van Brabantse boeren, hebben zij een sleutelpositie in de discussie over het gebruik van onze grond. Daarom wordt voor verduurzaming veel naar de agrarische sector gekeken. Maar de boer kan alleen verduurzamen als de hele keten mee verandert. Niet alleen de aardappelboer, maar ook de frietfabriek, het koeltransport, de snackbar én de consument. Boeren moeten grote investeringen doen om te kunnen blijven produceren. De vraag is hoe ze die terug kunnen verdienen en tegelijkertijd in balans blijven met de omgeving.

Jorrit Jonkers, biologische tuinbouwer, Oirschot Organics, Middelbeers


"Hoe meer bioteelt, hoe beter"

Technologische innovatie Innovatie speelt een belangrijke rol in de vernieuwing en verduurzaming van de sector. Aan de ene kant gaat het om technologische innovatie zoals precisielandbouw, waarbij met zo min mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen, water en grondstoffen een zo maximaal mogelijke opbrengst wordt gerealiseerd. Het gaat ook om nieuwe conserveringstechnieken om voedsel langer en beter te bewaren. En lichttechnologie die verticale landbouw mogelijk maakt. Of het 3D-printen van nieuw voedsel van restproducten die helpen kringlopen te sluiten.

Sociale innovatie Aan de andere kant gaat het om sociale innovatie, zoals directe afzet via een boerderijwinkel, agrarisch natuurbeheer of het aanbieden van zorg of recreatieve diensten. Initiatieven die boer en burger, producent en consument dichter bij elkaar brengen.

Allard Bakker, Vion Food Group, Boxtel


"Wij moeten boeren het comfort en vertrouwen geven dat zij de stap kunnen maken naar biologisch"

Gijs van Poppel, Van Poppel melkveebedrijf, Molenschot


"Meer bedrijfseigen voer inzetten en daardoor de kringloop verkleinen"

Heb jij zelf ook ideeën of heb je een mening over onderwerpen die de Brabantse landbouw- en voedselketen aangaan? Stuur ons dan een mail ...

Meer lezen en zien van andere Brabanders uit de keten van eten?

Er is ook een podcast over onze voedseltoekomst van dichtbij. Hoe ziet de Brabantse landbouw- en voedselketen er uit in 2030? In een serie van vier afleveringen geven de hoofdrolspelers daar zelf antwoord op door met elkaar in gesprek te gaan. Of het nu gaat om een vader die zijn melkveebedrijf de komende jaren over doet aan zijn dochter die wil innoveren of de supermarktbaas met 700 winkels die met iedereen in de keten een goede relatie nodig heeft. Zij hebben zich allemaal aangesloten bij de club en gaan met elkaar in gesprek.

Deel deze pagina