Nieuwe campagne verkeersveiligheid

Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers

Natuurlijk: wij gaan allemaal voor nul verkeersslachtoffers. In de praktijk is dat alleen best moeilijk. Want we letten allemaal weleens even niet op. En maken ook wel eens een kleine fout als we deelnemen aan het verkeer. De meest recente cijfers voor Noord-Brabant zijn net binnen. In Brabant vielen vorig jaar 99 doden in het Brabantse verkeer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. Dat zijn er geen nul. Ieder slachtoffer is er een teveel. Daarom leggen we de lat zo hoog. En daar kunnen we allemaal, ieder van ons, iets aan doen. Vandaar dat ook ‘jouw actie telt’.

De nieuwe campagne geeft glashelder aan wát we daaraan kunnen doen. Tot tien tellen als je wordt afgesneden, bijvoorbeeld. Of weten waar de 4 ‘dode hoeken’ bij een vrachtwagen zitten. De campagne lijkt op het eerste oog misschien een opsomming van goede verkeerstips. Maar het gaat bij verkeersveiligheid vooral over gedrag. Je staat er (letterlijk) niet bij stil, maar je kunt heel simpel bijdragen aan een veiliger verkeer: maak je zelf in het verkeer een fout? Zeg of gebaar gewoon sorry tegen die andere weggebruiker(s). Krijg je van iemand voorrang als je die niet hebt? Steek je hand op om te bedanken. Dat houdt je vrolijk en ontspannen. We vroegen twee verkeers- en gedragsdeskundigen hoe dat werkt met ons verkeersgedrag en wat zij vinden van de nieuwe

We vroegen twee verkeers- en gedragsdeskundigen hoe dat werkt met ons verkeersgedrag en wat zij vinden van de nieuwe verkeersveiligheidscampagne "Brabant gaat voor nul verkeersslachtoffers. Jouw actie telt."

Top 3

Dirkje van der Ven uit Nijmegen is zeer deskundig op dit gebied. Zij is een veelgevraagd adviseur gedragsbeïnvloeding en heeft een eigen bedrijf. Ze werkt voor allerlei soorten overheden en bedrijven. “Wat er nodig is om iemand aan te zetten tot ander gedrag? Dat hangt van het gedrag af. Als ik een top 3 moet geven van de belangrijkste aspecten dan is die... • ...proberen te begrijpen waarom iemand niet het gewenste gedrag vertoont. • ...het wegnemen van weerstanden en barrières die verandering van gedrag in de weg zitten. • ...en een strategie ontwikkelen die het voor iemand makkelijker, aantrekkelijker en logischer maakt om het gewenste gedrag te vertonen. Daarbij gaat het ook vaak om onbewuste drijfveren, zoals het voorbeeldgedrag van anderen. Maar het is heel kansrijk om te denken vanuit de drijfveren van de mens en daar je focus op te richten.”

Bob

Als voorbeeld van zo’n goed werkende campagne noemt Van der Ven de Bob-campagne. "Die werkt onder meer goed, omdat die op de lange termijn is gericht, met heel veel uiteenlopende tools werkt en voor normverandering heeft gezorgd. Daarbij is de roepnaam Bob heel goed gekozen en bruikbaar. Bob is als sociale rol acceptabel geworden. Iemand die zegt dat-ie ‘de Bob’ is, wordt geaccepteerd en gewaardeerd. Samen met onder meer betere handhaving en stengere regelgeving heeft de Bob-campagne aangetoond heel goed te werken", zegt Dirkje van der Ven. Een voorbeeld geven van een slechte campagne vindt Dirkje van der Ven moeilijk. “Maar ik kan wel zeggen dat een veel gemaakte fout is de doelgroep vertellen hoe slecht hun gedrag is en hoe groot de gevolgen zijn van verkeerd gedrag. Dat is niet voldoende om dat gedrag te veranderen. Dat we weten hoe en waarom we iets moeten doen, betekent niet dat we het ook daadwerkelijk doen.”

Voortgezet onderwijs

Janne Hofstee, beleidsmedewerker mobiliteit en verkeersveiligheid bij de gemeente Tilburg, noemt een goed voorbeeld van binnen de eigen stadsgrenzen. “Hier wordt sinds dit schooljaar ook op scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs verkeerseducatie aangeboden. Want waarom zou je dat op de basisschool doen en er daarna mee ophouden? De scholieren op die hogere leeftijd zijn zelfstandig in staat om van huis naar school te komen. Door de focus op positief gedrag te leggen (je klasgenoot die geen mobieltje gebruikt op zijn fiets en je vriend die niet door rood fietst om de groep bij te houden) creëer je samen de gewenste norm van verkeersveilig gedrag. Kinderen van die leeftijd denken na over hun eigen keuzes, maar ze zijn wel heel gevoelig voor de mening van anderen", meent Hofstee.

"Daar word ik heel bij van”

Dirkje van der Ven is welgemeend zeer positief over de nieuwe Brabantse verkeerscampagne: “Daar word ik heel blij van. Ik kan zien dat er goed over nagedacht is. Het is heel slim dat er concrete gedragingen als voorbeeld worden gegeven. Ook is sterk dat de impact van het eigen gedrag op de totale veiligheid wordt benadrukt. En er is gekozen voor een breed scala aan voorbeeldfiguren, van jong tot oud, van links tot rechts en ook mensen van 'de instanties’ zelf: een gedeputeerde, een persoon van het Openbaar Ministerie of iemand van Rijkswaterstaat.”

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Meer informatie op Brabant gaat voor NUL

Deel deze pagina.