LCB: Logistics Community Brabant

Samenwerking die bruikbare cijfers oplevert

Op 26 april 2018 werd in het Kasteel van Breda de aftrap gegeven. Nu, bijna 3 jaar later, kent heel logistiek Brabant inmiddels LCB, de Logistics Community Brabant.
De LCB is een samenwerking van zo ongeveer iedereen in de Brabantse logistiek. Op initiatief van toenmalig gedeputeerde Bert Pauli van economie. Bij LCB kun je als  MKB-ondernemer en wegbeheerder terecht voor een onderzoeksvraag om een logistiek probleem op te lossen. “Maar nee: LCB is geen consultancyclub”, zegt directeur Leo Kemps.

Omdat LCB samenwerkt met een aantal onderwijsinstellingen, heeft deze organisatie jaarlijks ruim 1.000 studenten in Brabant beschikbaar die onderzoek kunnen doen. Vraagstukken genoeg. Brabant Magazine doet een greep daar uit, én uit de oplossingen die vanuit LCB zijn gekomen of gaan komen. 

LCB is een samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg, de Technische Universiteit Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences. LCB werkt samen met regiopartners REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant. De organisatie (waar inmiddels ruim 20 mensen werken) wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Breda en de vier hierboven genoemde kennisinstellingen. Jaarlijks zijn er in Brabant 1.000 HBO-WO studenten logistiek beschikbaar die via LCB gekoppeld kunnen worden aan onderzoek-programma’s, innovatieprojecten en MKB-bedrijven.

Case ‘s-Hertogenbosch

De gemeente 's-Hertogenbosch gaat – daartoe aangezet door het Rijk vanuit het klimaatakkoord – net als de overige 40 grootste steden in Nederland een emissievrij zone invoeren. Dat betekent concreet dat bevoorrading van winkels in de binnenstad dan alleen nog met voertuigen mag gebeuren die geen schadelijke uitstoot hebben. De beslissing daarover is recent genomen, de invoering is in 2025. In de tussenliggende periode moeten nog een groot aantal praktische oplossingen worden gevonden.

LCB denkt met alle partijen mee en stelt bijvoorbeeld voor om alle bezorgbedrijven (DHL, Post NL, DPD, etc) met elkaar te laten samenwerken naar een slimmer logistiek proces. “Want ze rijden elk allemaal heel efficiënt door de stad heen”, maar ze rijden ook allemaal achter elkaar aan. Wij hebben de kracht om daar berekeningen, scenario’s en algoritmes op los te laten die concrete inzichten en oplossingen opleveren voor het werkelijk samen realiseren van zo’n emissievrije zone”, zegt Joost de Kruijf, één van de zes ‘themaleiders’ bij de LCB.

“Wij hebben de kracht om daar berekeningen, scenario’s en algoritmes op los te laten die concrete inzichten en oplossingen opleveren voor het werkelijk samen realiseren van zo’n emissievrije zone”

- Joost de Kruijf, themaleider ‘Leefbare’ Stad


De LCB werkt en denkt in concrete thema's. Of, zoals zij het zelf zeggen... “Alleen thema's waar de markt op zit te wachten, halen bij ons de eindstreep!” Dit zijn de zes thema's volgens de LCB:

  • Data gedreven logistiek (We zitten op een goudmijn aan data)
  • Evenementen logistiek (Het leven is niet altijd een feest)
  • Leefbare stad (Vele wegen leiden naar een leefbare stad)
  • Multimodaal (Waarom sluit jij nog aan in de file?)
  • Smart industry (Een robot gaat niet met pensioen)
  • Zorglogistiek (Omdat zorg niet kan wachten)

Elk thema heeft zijn themaleider, Joost de Kruijf is die van de ‘leefbare stad'.

Doel van LCB is het samenbrengen van bestaande kennis en het ontwikkelen van nieuwe logistieke kennis. Ook werken betrokken organisaties samen door onder andere het delen van data en inzichten. Verder ondersteunt LCB ondernemers om wegwijs te worden in subsidieland. De samenwerking tussen onderwijs (vier kennisinstellingen, onder meer op de gebieden data en verkeer), logistieke ondernemers uit de MKB en de overheid (provincie en gemeente) levert hapklare brokken logistieke kennis op. “Kennis die je in je eentje niet kan vergaren kunnen wij toch leveren, onder meer in samenwerking met de 1.000 logistiek-studenten die Brabant telt", zegt directeur Leo Kemps.

“Neem nou de 19 containerterminals die er inmiddels in Brabant staan. Die bedrijven werken allemaal hard en efficiënt, maar ze werken vaak elk voor zich.”

- Leo Kemps, directeur


Valorisatie

Het woordenboek omschrijft valorisatie als “...het proces dat kennis omzet naar (commercieel) haalbare producten, processen, diensten of geld.” En dat is precies hoe het ook bij LCB werkt; de toegevoegde waarde moet een directe bijdrage en meerwaarde zijn van alle betrokken partijen. Acht jaar na oprichting (in 2026 dus) moet de LCB zichzelf bewezen hebben en op eigen benen kunnen staan.

Meer cases

Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen waar de LCB aan werkt of heeft gewerkt. Zo is een onderzoeksteam bezig om voor onder andere chipmaker ASML in Veldhoven de effecten te berekenen van de maatregelen die het bedrijf neemt om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. Hoofdoel: minder autokilometers, meer met trein, bus, fiets, lease- of deelauto. De rekenkracht van LCB maakt haarscherp wat de reikwijdtes zijn van die maatregelen. “Brabant is de laatste jaren nationaal al koploper geworden in ‘data-gedreven’ fietsbeleid. Hoe beter je inzicht, hoe effectiever je een maatregel kan laten werken, zo simpel is het”, stelt De Kruijf.

“Of neem nou de 19 containerterminals die er inmiddels in Brabant staan”, zegt Leo Kemps. “Die bedrijven werken allemaal hard en efficiënt, maar ze werken vaak elk voor zich. Je snapt wel dat er veel winst te behalen is als zij samenwerken en data uitwisselen. Daar helpen we hen heel erg graag bij.”

Nóg een voorbeeld? “De elektronische vrachtbrief. Die werkt.”, meent Leo Kemps. “Maar hij werkt op dit moment enkel voor transport over de weg. Voor vervoer over water of spoor is dat nog niet goed geregeld en draait het nog heel veel om papier. Wij leveren vanuit Brabant een directe bijdrage om dat zo snel als mogelijk te veranderen”.

Meer informatie via lcb.nu

Deel deze pagina.