In 2022 treedt - naar verwachting - de nieuwe Omgevingswet in werking. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere regels voor de fysieke leefomgeving en voor snellere besluitvorming.
De Omgevingswet geeft inwoners bovendien meer ruimte om inbreng te leveren. De overheid wil daarmee balans brengen tussen beschermen en benutten van de leefomgeving. En initiatieven van bewoners stimuleren. Dit alles met als doel om een samenleving te creëren die werkt aan de eigen leefomgeving. Vertrouwen, maatwerk en afwegingsruimte staan hierbij centraal. Een cultuurverandering van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’.

OMGEVINGSWET IN DE PRAKTIJK

Maar wat merkt de Brabander daar nu van? Ellen Braspenning, initiatiefneemster van Hofstede aan de Dreef in Zundert, vertelt er graag over. Ellen wordt gezien als een van de pioniers van het Brabantse platteland. Een vernieuwer die anderen inspireert met haar radicale, maar realiseerbare idee. Eerder deed ze een gooi naar een finaleplaats in VPRO Tegenlicht en was ze winnaar in de Prijsvraag Brood en Spelen.

Ellen was tijdens het opstarten van het project werkzaam in het onderwijs. Het ontwikkelen van het project nam en neemt veel tijd in beslag. Bovendien vond er ook nog gezinsuitbreiding plaats, zodat zij besloot ontslag te nemen en bij haar vader te gaan werken op de boomkwekerij van haar vader in Zundert. Ze vertelt vol enthousiasme en gedrevenheid hoe het project ontstond.

“Ik ben zeer bij dit project betrokken.”

Ellen Braspenning

Hofstede aan de Dreef

Groen, duurzaam en uniek wonen in Zundert!

Het idee

Op een gegeven moment kwam de boerderij van haar oma leeg te staan. Zij vertrok naar een bejaardenwoning in het dorp. Het idee voor Hofstede aan de Dreef is eigenlijk ontstaan doordat ik ontdekte dat er voortdurend een tekort aan woonplekken voor ouderen is. Ik vond ook dat mensen eigenlijk meer in het groen moeten kunnen leven.

Ik ben met dit idee naar de gemeente gestapt, om de boerderij en opstallen om te vormen tot een hofjesconcept waar een nieuwe generatie ouderen kan gaan wonen. De reactie was in eerste instantie voorzichtig. Maar ik wilde het project gewoon waarmaken. Want ik geloof heilig in dit idee. Ik heb mij dan ook vastgebeten in het plan om er iets van te maken. Wij, mijn vader en ik samen met architectenbureau Schoenmakers, hebben 2,5 jaar geleden meegedaan met de prijsvraag Brood en Spelen. Sindsdien zijn de gesprekken met alle overheidspartijen opener en denkt men met elkaar mee.

Inmiddels is er een principeakkoord op het plan en ligt er een voorstel klaar voor een bestemmingsplanwijziging. Het voorstel willen we echter pas indienen als de financiering rond is. Vorige week hebben we gehoord dat we misschien een lening kunnen krijgen van de provincie. Dat is fijn. Nu gaan we binnenkort het voorontwerp bestemmingsplan indienen.

Nieuwe manier van werken in de geest van de Omgevingsvisie

We hebben vorig jaar regelmatig toelichting moeten geven over wat het idee nu precies inhoudt. Maar ook de vraag hoe de overheid daar in staat, hebben we moeten beantwoorden. Nu merken we dat de overheid enthousiast eraan meewerkt en facilitering mogelijk maakt.

We zijn bijna vijf jaar geleden begonnen. De eerste schetsen en ideeën hadden we toen al op papier. We hadden de boerderij nog niet gekocht. We gingen drie keer naar de gemeente om onze plannen te toetsen, want het paste in eerste instantie niet in het bestemmingsplan buitengebied. Daardoor verliep e.e.a. logischerwijs wat stroef. Uiteindelijk werden we gecoacht door mensen van de provincie; Eugène van Lieshout en Hubert van Hout. Zij kwamen bij ons op bezoek en ondersteunden ons. De samenwerking tussen de gemeente en de provincie kwam dankzij hun hulp langzaam, maar beter op gang. Nu kunnen zij elkaar beter vinden en dat is in lijn met ‘het werken in de geest van de omgevingswet’.

ANDERE PARTIJEN

"Mede door de coaching vanuit de provincie, heeft de gemeente na intern beraad zelf contact gezocht met het waterschap. We kregen van de gemeente feedback van wat belangrijk was voor ons project. Alleen financieel moet nog een en ander worden kortgesloten, maar ik heb het volste vertrouwen in de provincie. Ik zie de toekomst daarom zonnig tegemoet. Tot slot hoop ik anderen met dit project te inspireren.

Wil je meer weten over Hofstede aan de Dreef, ga dan naar www.aandedreef.nl

Deel deze pagina.