Meer informatie op www.brabant.nl


Colofon

Brabant Magazine is een uitgave van de provincie Noord-Brabant. CONTACT

Brabant Magazine, provincie Noord-Brabant

Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Telefoon redactie: (073) 681 23 87, e-mail: brabantmagazine@brabant.nl EINDREDACTIE EN REALISATIE

Benno Roozen FOTOREDACTIE Erika van Pinxteren FOTO'S Marc Bolsius Peter van Trijen MEDEWERKERS Chantal Boogers, Anouschka Moerel, Luuk Wiersema VORMGEVING PAGINA OMGEVINGSWET TACCT ('s-Hertogenbosch)