Het Brabantse datanetwerk van de toekomst

BrabantRing

De naam BrabantRing is nog niet bij iedereen bekend. En dat hoeft ook niet. Toch is er een mooie toekomst voor de BrabantRing. Mensen die werken bij een overheid, zorginstelling, bedrijf of onderwijsinstelling krijgen er mogelijk mee te maken. Want zij kunnen straks veilig, vertrouwd en betaalbaar vertrouwelijke gegevens heen en weer sturen via de BrabantRing. Wat is het en waarom is het nodig? Brabant Magazine ging kijken en luisteren in het hart van de BrabantRing. En bij toekomstige gebruikers.

BrabantRing is een initiatief van BrabantStad. Dat is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de 5 grote Brabant gemeenten: Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond (in volgorde van grootte). De ambitie van BrabantStad is, om te blijven horen tot de top van de 5 Europese kennis- en innovatieregio’s. De BrabantRing draagt daaraan bij door het bevorderen van samenwerking en innovatie, en versterkt het Brabants vestigingsklimaat voor burgers en bedrijfsleven. BrabantRing noemt zich graag een ‘marktplaats voor open connectiviteit’, om te voorkomen dat het woord ‘datanetwerk’ te veel alleen als glasvezel wordt geïnterpreteerd.


Spannend kantoorgebouw

Ergens in Brabant staat een kantoorgebouw zoals overal, maar met een bijzondere kelder eronder. Je komt die kelder niet zomaar binnen. Camera’s, stalen deuren en toegangscodes maken dat heel moeilijk. Eenmaal wél binnen zie je rijen met computers, servers, knipperende lampjes en gele of anders gekleurde kabels. Dit is het hart van de BrabantRing. Of misschien wel nóg beter gezegd, 1 van de harten. Brabantring koppelt bestaande digitale verbindingen van verschillende aanbieders aan elkaar en verzorgt daarover digitale dataverbindingen. Buiten het internet om. Want veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid staan voorop.

Backbone

De digitale verbindingen tussen de 5 steden van BrabantStad (de B5) vormen de backbone van de BrabantRing. Daarna breidt die zich stapsgewijs uit naar de andere 62 Brabantse gemeenten. De provincie Noord-Brabant zorgt in dit verband voor een projectleider en is medefinancier.

Enkele toepassingen van de BrabantRing.

  • Ziekenhuizen kunnen hartpatiënten thuis monitoren. De patiënt hoeft daarvoor niet meer naar het ziekenhuis.
  • Medewerkers van de thuiszorg kunnen met een verbinding veilig de deur van een cliënt open maken. De cliënt hoeft niet meer uit de stoel of uit bed te komen.
  • Bedrijven kunnen samen een nieuw innovatief product ontwikkelen, en digitale toepassingen in de praktijk veilig en flexibel uitproberen.
  • Onderwijsinstellingen leggen flexibele dataverbindingen met studenten op praktijklocaties. Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk van nu en morgen.

Erik Rickelman


Datacommunicatie

“BrabantRing verzorgt op een open en betrouwbare manier de datacommunicatie tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven,” zegt Erik Rickelman van het bedrijf Eindhoven Fiber Exchange, waarvan de gemeente Eindhoven medeaandeelhouder is. Zijn bedrijf zorgt voor connectiviteit, veilige en betrouwbare data-uitwisseling over bestaande glasvezelnetwerken. “Dat kan dus niet allemaal via het internet en juist die datacommunicatie los van het internet dat vult de BrabantRing in,” vult Rickelman aan.

Goede uitgangspositie

Volgens Rickelman is de ontwikkeling van de BrabantRing bijzonder. “Dat komt omdat wij in Brabant al een hele goede uitgangspositie hebben voor wat betreft de glasvezelinfrastructuur. En met de BrabantRing zijn wij in staat die eenvoudig te verbinden met elkaar en daarbij een aantal technische drempels weg te halen. Dus dat is echt een heel leuke ontwikkeling voor Brabant.”

Maarten van Dijk


Concrete toepassing

Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond gaat samen met BrabantStad de BrabantRing al concreet toepassen. Maarten van Dijk is maag-, darm- leverarts in dat ziekenhuis “De BrabantRing gaat voor ons betekenen dat we deze zorg veilig op afstand aan kunnen bieden in een beschermde omgeving. Dat is essentieel omdat er veel privacygevoelige informatie heen en weer tussen de patiënt en ons wordt verzonden. De patiënt geeft ons informatie over hoe het mijn ziekte gaat, en wij kunnen informatie teruggeven aan de patiënten met tips en tricks inzake de behandeling van de ziekte’, zegt Van Dijk.

Aantal consulten omlaag

Het aantal consulten dat in de polikliniek nodig is, kan daardoor omlaag. Daardoor komt er meer tijd vrij voor extra patiënten, of diepgang voor de patiënten die we nog wel moeten zien op de polikliniek. “Ons doel is om met meer dan 60% van de patiënten met een darmontstekingsziekte (zoals Crohn en Colitis ulcerosa) op afstand contact te houden,” aldus Maarten van Dijk.

Martijn van Gruijthuijsen


Versterking innovatiekracht

Ook voor de Brabantse gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (economie, kennis en talentontwikkeling) is het belang van de BrabantRing duidelijk: “Digitaal verbonden blijven, dat is van belang voor de toekomst. Dat wisten we al, maar dat is de afgelopen tijd maar weer eens bevestigd. Het versterkt bovendien de innovatiekracht van Brabant”, zegt Van Gruijthuijsen. “Daarom is het een belangrijke voorwaarde voor toekomstige economische groei en maatschappelijke vooruitgang. Daarom onderzoeken wij samen met onze Brabantse partners hoe de BrabantRing daaraan een bijdrage kan leveren: een veilig en betrouwbaar datanetwerk voor de Brabantse zorg, overheid, onderwijs en bedrijfsleven”, aldus de provinciebestuurder.

Jan Hoskam


Veiligheid optimaal garanderen

Jan Hoskam is wethouder in ’s-Hertogenbosch met financiën, economie en ICT in zijn portefeuille. “Wij moeten als overheid die veiligheid zo optimaal mogelijk garanderen. We willen die mensen die bijvoorbeeld hier op de JADS studeren de ruimte geven om via een veilige manier met elkaar gegevens te kunnen uitwisselen, zodat die bijdraagt aan een betere mobiliteit in Brabant, en een betere zorg”, zegt wethouder Hoskam.

Deel deze pagina.