Brabant Living Landscape

Aftermovie van het Brabant Living Landscape! Een interactieve expositie onder het BiobaseCamp die inspireert en uitdaagt om keuzes te maken. Hier beleefden bezoekers hoe groene energiestromen, veranderingen in de landbouw, slimme mobiliteit, innovatiekracht en circulair bouwen samen komen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies