Embassy of Water

Samenwerken aan het watergebruik van de toekomst!

Embassy of Water

In Brabant hebben we het lef om te pionieren en nieuwe vormen van samenwerken uit te proberen!


Dat doet de provincie in de Ambassade Water, met Waterschap de Dommel, Gemeente Eindhoven, Rijkswaterstaat, Dutch Design Foundation en diverse designers het hele jaar door. Tijdens de Dutch Design Week laten zij op het Campinaterrein een expositie zien van ontwerpen rondom waterkwaliteit en watercirculariteit, zoals ‘Choose what you use’ over het watergebruik van de toekomst.


Het samenwerkingsverband zet zich in om na de Dutch Design Week datzelfde terrein door te ontwikkelen tot een woonwijk met circulair watergebruik.

De ambassade van het Living Lab

Samenwerken aan watergebruik van de toekomst.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Embassy of Water

Embassy of Water

Tijdens de Dutch Design Week was de Emassy of Water! Je kon je laten inspireren over de manier waarop maatschappelijke vraagstukken samenkomen in jouw omgeving en over oplossingen voor de toekomst.