Brabantse Energie Update #7

Joris van Boxtel enthousiasmeert en stimuleert mensen en bedrijven om duurzamer te wonen en te werken. Dat doet hij voor Stichting MOED en voor het burgerinitiatief Duurzaam Riel Goirle.

Workshop: Slimme energie voor iedereen

image


Tijdens de conferentie Samen Langdurig Impact Maken (SLIM) op 13 juni worden een tweetal workshops over het thema ‘Energiearmoede’ georganiseerd. Hoe nemen we huishoudens met een smalle beurs mee in de energietransitie? Deze vraag staat centraal in de pilot Energie voor Iedereen, waarin de provincie Noord-Brabant samenwerkt met Enpuls en gemeenten.


De workshops gaan in op de eerste lessen die het projectteam kan trekken uit het voorbereidings- en uitvoeringsproces van de gemeentelijke pilotprojecten. De gemeente Bernheze licht hierbij een tipje op van de sluier van hun eigen lokale aanpak. Benieuwd over dit thema? Kom dan naar de workshop tijdens de conferentie.


Deelname is gratis en de workshop vindt plaats in Tilburg. Aanmelden kan nog.

Mijn transitie...

"Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer we van de energie transitie een collectief succes willen maken, het noodzakelijk is om maatwerk toe te passen en bewegingen van onderop te ondersteunen. De Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg is hier een mooi voorbeeld van. Twee bedrijventerreinen hebben het initiatief genomen om de komende 3 jaar aanzienlijke verduurzamingstappen te zetten.


Om dit te bewerkstelligen zijn er afspraken gemaakt tussen de bedrijventerreinen, Gemeente, Provincie, Omgevingsdienst, BOM en MOED.

De eerste resultaten laten zien dat de aanpak werkt. Binnen een half jaar hebben ruim 40 bedrijven zich aangesloten en zijn er initiatieven genomen op het gebied van klimaatadaptatie, collectieve opwek en uitwisseling van energie en reststromen.


Het prille succes van de Green Deal sterkt me in de gedachte dat dit de juiste aanpak is. De komende tijd zullen er dus ook meer projecten vanuit MOED of Duurzaam Riel Goirle op deze manier worden opgezet."

Energie voor alle Tilburgers

image

Zes jaar geleden richtte een groep Tilburgers de eerste energiecoöperatie van Tilburg op. Intussen heeft de Energiefabriek 013 al 2000 leden.


De Energiefabriek 013 is een Tilburgse energiecoöperatie die groene energie levert, adviseert over zon op daken en windmolens in een burgerwindpark realiseert. Daarnaast houdt de Energiefabriek zich ook bezig met een bijzonder project; de Energiebank.


Jelle Zijlstra, bestuurslid van de Energiefabriek 013, is trots op de mooie projecten van de Energiefabriek. Jelle: ‘Wij proberen de energietransitie in het DNA van alle Tilburgers krijgen!’.

Energietransitie in het bestuursakkoord 2019-2023

Vorige week werd bekend dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA de komende vier jaar samen Brabant gaan besturen. Het coalitieakkoord is inmiddels gereed: in 'Kiezen voor kwaliteit' staan de hoofdlijnen van het beleid. Voor de energietransitie betekent dat nog sterker doorgaan op de huidige koers.

Kenniscafé: Gemeentelijk wagenpark elektrificeren en snelladen

Bent u als gemeenteambtenaar verantwoordelijk voor het wagenpark? Kom dan naar het kenniscafé op 27 van 15:00 -17:00 in Helmond. Centraal staan thema's als de opties voor snelladen en de elektrificatie van het gemeentelijke wagenpark.

Op tour langs duurzame Brabantse huizen?

De Nationale Duurzame Huizen Route organiseert de komende dagen open dagen in duurzame huizen van Brabanders. Benieuwd hoe een huis duurzaam gemaakt kan worden, wat erbij komt kijken en tips uit de praktijk? Aanmelden kan nu nog.

image

De Brabantse Energie Update is een uitgave van de Provincie Noord-Brabant ©.

Bezoekadres

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

5216 TV 's-Hertogenbosch


Correspondentieadres

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch


Contact webredactie


T 073 681 28 12

E webredactie@brabant.nl

W www.brabant.nl


Lees hier vorige edities:


BEU#6

BEU#5

BEU#4