Brabantse Energie Update #4

Derk Hueting loopt warm voor ‘samen handen en voeten geven aan duurzame ontwikkeling’. Vanuit zijn bedrijf Huet helpt hij Nederland duurzaam te ontwikkelen, door middel van coaching, visieontwikkeling en ‘kantelhulp’.

Convenant energietransitie langs A16

Vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hebben hun handtekening onder een nieuw convenant energietransitie langs de A16 gezet. Hiermee geven de partijen aan o.a. lokale participatie te ondersteunen met het ontwikkelen van initiatieven die de energietransitie in versnelling brenge


Mijn transitie...

“Langs de A16 tussen Moerdijk en de Belgische grens komen 28 windmolens. Provincie, betrokken gemeenten en lokale gemeenschappen hebben voor elkaar gekregen dat een deel van de winst terugvloeit naar de omgeving, om daar inwoners te helpen hun woningen comfortabeler en energiezuinig te maken en de energierekening omlaag te brengen. Samen met de inwoners ben ik nu aan het bedenken hoe dat te doen. Inclusief financieringsvormen, zodat er niet eerst geïnvesteerd hoeft te worden."


"Participatie van omwonenden en meedelen in de winst van grootschalige duurzame opwek van energie is essentieel voor het draagvlak voor de energietransitie. Het is mooi om te zien hoe we samen met de omwonenden tot oplossingen komen. Natuurlijk is er ook weerstand, want simpel is het niet. Maar door weerstand serieus te nemen en in gesprek te gaan nemen we uiteindelijk veel mensen mee in de transitie.”

Subsidie voor slimme laadpleinen


Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor realisatie van slimme laadpleinen. Laadpleinen bieden ten opzichte van individuele laadpalen voordelen, zoals een optimale inpassing in de openbare ruimte, (op termijn) lagere kosten en laadzekerheid voor elektrische rijders. Meer informatie over een subsidieaanvraag? Mail voor 1 juli 2019 naar Frank ten Wol

De Brabantse Energie Update is een uitgave van de provincie Noord-Brabant ©

Bezoekadres

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

5216 TV 's-Hertogenbosch


Correspondentieadres

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch


Contact webredactie


T 073 681 28 12

E webredactie@brabant.nl

W www.brabant.nl