Brabantse Energie Update #14

Esther Jongsma en Sam van Gurp van studio VANTOT doen onderzoek naar het gebruiken en creëren van licht. Ze kregen via de regeling ‘Brabant geeft Energie’ provinciale subsidie voor hun project Sunseeker, over duurzame en interactieve straatverlichting.Kansen voor verduurzaming grote industriële bedrijven

image

Er is een onderzoek uitgevoerd naar het energieverbruik bij grote Brabantse bedrijven om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor verduurzaming. Duidelijk is dat met behulp van industriële warmtepompen en mechanische damprecompressie (MVR) hergebruik van restwarmte en stoom kan worden gerealiseerd, waarmee het energieverbruik kan dalen. Ook zijn er kansen om CO2-uitstoot te beperken.Sunseeker: duurzame en interactieve verlichting

Het innovatieve project Sunseeker van VANTOT draait om het zoveel mogelijk zonlicht opvangen op een efficiënte manier. Esther Jongsma en Sam van Gurp onderzoeken licht en verlichting. Sunseeker, hun duurzame en interactieve (straat)verlichting komt in het Victoriapark in Eindhoven te hangen. Meerdere lichtobjecten die voorzien zijn van een lichtsensor zoeken naar de lichtste plaatsen in het park. “We spelen met licht, we gebruiken licht om weer licht te geven”, zo zegt Esther.


Wijk Westrand in Roosendaal krijgt warmtenet

image

Zo’n 1000 huurappartementen en 150 particuliere woningen in de wijk Westrand in Roosendaal zullen worden aangesloten op een nieuw aan te leggen warmtenet. Dit jaar worden de bewoners geconsulteerd en wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het gemeentelijk warmtebedrijf DER (Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal) kan naar verwachting in het voorjaar van 2024 de eerste woningen aansluiten.

image

EnergyParty's veroveren Brabant

Steeds meer gemeenten werken met het format van de EnergyParty om hun inwoners aan te zetten tot energiezuinig gedrag. De EnergyParty’s worden ontwikkeld door Buurkracht die daarvoor met de provincie Noord-Brabant begin 2019 de samenwerking aanging. Een EnergyParty is een informele avond over energiebesparing, met zo’n acht buren en vrienden bij een vrijwillige gastheer of gastvrouw thuis. De gasten bekijken samen hun energieverbruik én bespaarmogelijkheden aan de hand van speciale kaarten. Een getrainde gespreksleider begeleidt de avond.

Gemeenten vinden vaak financiering voor de party's vanuit de Regeling reductie energie. Nuenen en Veldhoven gaan daar als eerste Brabantse gemeenten mee aan de slag.

IJzerpoeder als circulair alternatief voor kolen

De verbranding van metaalpoeder heeft veel potentie als duurzaam alternatief voor kolen. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) start met hulp van het bedrijfsleven en de provincie Noord-Brabant de ontwikkeling van een industriële toepassing op het terrein van Metalot in Budel Dorplein.

Omdat het verbrandingsproduct, roestpoeder weer omgezet kan worden in metaalpoeder is ijzerpoeder een duurzame en circulaire energiedrager.

De toepassing van ijzerpoeder is één van de innovaties In het kader van het project 'Alliantie Energieopslag'.


image
image

Brabanders massaal aan de zonnescan

De Provincie Noord-Brabant helpt Brabanders om huizen en gebouwen duurzamer te maken. Want ongeveer 35% van alle energie wordt gebruikt in woningen en gebouwen. Om energiedoelen te halen moet daar verandering in komen. Daarom is er de ZonnescanBrabant.

Op www.zonnescanbrabant.nl kan iedereen voor ieder gebouw in Brabant inzicht krijgen in de kansen voor zonnepanelen. Het werk heel eenvoudig. Met een paar klikken is er inzicht in de geschiktheid van het dak en een schatting van de opbrengst en de investeringskosten. De website was begin 2019 al meer dan 130.000 bezocht.

Voor gemeenten en energiecoöperaties is het mogelijk om inzicht te krijgen in de mate van interesse voor zonne-energie in bepaalde gebieden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rian Traa van de provincie, Rtraa@brabant.nl.Congres rond resultaten Sustainable Energy Farming

Op donderdag 19 maart vindt in Breda een bijeenkomst plaats waar de inzichten en praktijken worden gepresenteerd die zijn verzameld binnen het project Sustainable Energy Farming. Vraag daarin was hoe de groene sector innovatie inzet om vorm te geven aan de energietransitie.

De afgelopen drie jaar werkten tuinders in West-Brabant aan klimaat- en energieneutrale bedrijfsvoering en ontwikkelde het bedrijf Agrisuits een gesloten mestsysteem zonder ammoniak maar met energiewinning. Een ander onderzoek ging over de productie van waterstof in waterzuiveringsinstallaties en ook werd de mogelijkheden van waterkracht en thermische energie uit watergangen in de regio onderzocht. Daarbij steeds op zoek naar nieuwe vormen van participatie, financiering, organisatie en technologie. Via De WaardenMakers leverden veel jong professionals een bijdrage.

De bijeenkomst is voor agrariërs, waterschappen, terreinbeheerders, onderwijs, bedrijven, overheden en andere belangstellenden. We starten op 19 maart om 14.00 uur in Podium Bloos in Breda. We nodigen je van harte uit om te reflecteren en deelgenoot te worden van bijzondere praktijken en inzichten.

image
image


De Brabantse Energie Update is een uitgave van de Provincie Noord-Brabant ©

Input voor de Brabantse Energie Update kunt u mailen naar energieupdate@brabant.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.