Brabantse Energie Update #13

Als grondlegger van Alba concepts houdt Woud Jansen zich dagelijks bezig met het creëren van duurzame en circulaire leefomgevingen. Voor Cirkelstad Brabant is hij trekker van het platform voor circulaire en inclusieve koplopers in de bouwsector.


De WarmteWissel: Alternatieven voor aardgasgestooke CV-ketels

image

De WarmteWissel is een initiatief van de acht Brabantse Lente-corporaties. Hun doel is voor 2050 de gehele woningvoorraad aardgasvrij en CO2-neutraal te maken. Daarvoor zijn betere oplossingen voor de individuele CV-(combi)ketel nodig. De WarmteWissel is een zoektocht naar een betaalbaar alternatief voor de aardgasgestookte CV-ketels.


Op 3 december sloot de inschrijving van De WarmteWissel en de oogst is aanzienlijk met 48 inzendingen! Een vakjury selecteert de finalisten die op 24 januari bekend zijn. Op donderdagmiddag 5 maart vindt het finale event plaats waar iedereen na aanmelding welkom is.

Woud Jansen over duurzame en circulaire leefomgevingen

De ambities zijn kraakhelder. We willen een vermindering in broeikasgassen én onze grondstoffen beter benutten. Om deze doelstellingen te behalen zijn er tal van ambitieuze initiatieven gaande, zoals bouwen met hout, gasvrij wonen en elektrisch rijden. Echter dragen deze goede initiatieven bij aan zowel de energietransitie als de grondstoffentransitie?


Juist nu moeten wij adequate keuzen maken, zodat beide transitielijnen hand in hand met elkaar gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat hierin vijf factoren in acht moeten worden genomen. Dit zijn embodied energy, abiotische uitputting, materiaal kwaliteit (levensduur), kritieke grondstoffen en toxiciteit. Een boeiende maar complexe opgave!

Voorbereiding warmteleiding Moerdijk stilgelegd

image

Na een voorbereidingsperiode van meerdere jaren hebben de partners in EnergywebXL besloten de ontwikkeling van de warmte- en CO2-koppeling van Shell Moerdijk naar het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland en Suiker Unie voorlopig stil te leggen.


Met het huidige beleid is de aanleg van de kapitaalintensieve infrastructuur voor gebruik van restwarmte financieel niet haalbaar. Alle partijen willen graag verder met dit project.

image

Warmtetransitie nog maar net op gang

Het aardgasvrij maken van wijken moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Er is afgesproken dat de regio’s in Nederland regionale energiestrategieën maken en dat alle gemeenten in 2021 een Transitievisie Warmte opleveren. De provincie ondersteunt gemeenten daarbij op verschillende manieren.


Zo heeft de provincie een wegwijzer gemaakt als hulpmiddel voor gemeenten bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Daarin staat een overzicht van afspraken, betrokken partijen, subsidies, tools en beschikbare ondersteuning. Deze wegwijzer is gepresenteerd tijdens het Warmtecongres op 28 november in Eindhoven.


TNO onderzoekt circulaire handelingsperspectieven in Noord-Brabant

In opdracht van de provincie interviewde TNO bedrijven over de manier waarop zij circulaire handelingsperspectieven in de praktijk brengen. Zo blijkt dat innovaties op het gebied van ICT een grote positieve invloed kunnen hebben op het milieu en gebruik van grondstoffen in de maakindustrie. Door op grondstoffen te besparen, materialen en goederen langer in kringloop te houden en afval opnieuw te gebruiken als grondstof kan aanzienlijk op energie worden bespaard. Het onderzoeksrapport biedt een blik op de circulaire perspectieven en activiteiten bij 15 Noord-Brabantse bedrijven.

image
image

Negen projecten ontvangen subsidie Brabant geeft Energie

De uitkomsten van de 3e subsidieronde ‘Brabant geeft Energie’ zijn bekend. Maar liefst 9 samenwerkingen ontvangen provinciale subsidie voor hun projecten, waarmee zij de Brabantse energietransitie versnellen.


Zo krijgt Opgewekt Drimmelen subsidie voor het opwekken van eigen betaalbare, duurzame energie voor hun inwoners. Stichting Schooldakrevolutie gaat de energietransitie versnellen door scholen in Noord-Brabant te verduurzamen. En vanuit het project Sunseeker van VANTOT komt duurzame en interactieve (straat)verlichting in het Victoriapark in Eindhoven te hangen.

image


De Brabantse Energie Update is een uitgave van de Provincie Noord-Brabant ©

Input voor de Brabantse Energie Update kunt u mailen naar energieupdate@brabant.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.