Brabantse Energie Update #11

Antoinette Maas is wethouder duurzaamheid en energietransitie van Gemeente Helmond.
Ze is nauw betrokken bij de RES als lid van de Regionale Stuurgroep RES (thema communicatie en draagvlak) en daarnaast actief binnen de Stuurgroep Geothermie Brabant Breed.


Uitvoeringsprogramma 2020 - 2023

image

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 voor 100% duurzame energie te gebruiken, grotendeels afkomstig uit Brabant. Ook wil de provincie de CO2 uitstoot met 90% verminderen ten opzichte van 1990. Dat betekent een groener, schoner en duurzamer Brabant.

Het nieuwe Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023 is vastgesteld. Hierin staat hoe de provincie bijdraagt aan de energietransitie. De inzet is complementair aan die van het rijk en gemeenten, en richt zich op systeemveranderingen, innovaties en concrete projecten. De provincie legt bij de uitvoering onder andere prioriteit bij de Alliantie Energieopslag (voorheen Fuelliance) en bij het creëren van toegevoegde waarde voor andere provinciale opgaven en ambities, en draagvlak en participatie in de samenleving.

Helmond op Energiesafari

Antoinette Maas, wethouder duurzaamheid en energietransitie van Gemeente Helmond: "De komende decennia worden de nu gangbare energiebronnen, stapsgewijs vervangen door duurzame bronnen. Om de energietransitie in goede banen te leiden, moeten we de komende periode belangrijke keuzes maken. Die transitie kunnen we alleen samen met inwoners, wijkraden, woningcorporaties, bedrijfsleven en andere stakeholders realiseren. Daarom zijn we eind augustus met een bus vol betrokkenen uit Helmond op ‘energiesafari’ gegaan. We bezochten diverse duurzame energiebronnen in de regio. Daarbij hebben we goed gekeken naar de verschillende bronnen en de manier waarop ze in de omgeving zijn ingepast. De energiesafari vormde een goede basis voor de dilemmadialoog die we later met elkaar voerden.
Om aan de energiebehoefte te voldoen, hebben we waarschijnlijk alle duurzame energiebronnen nodig. Ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk. We kunnen de omslag dan ook alleen maken als we steun hebben van alle partners én inwoners."

Duurzame Huizen Route 2 en 9 nov

Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 2 en 9 november 2019 stellen huiseigenaren hun huis open om anderen te laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt.


Huiseigenaren geven rondleidingen of delen ervaringen aan de keukentafel en je kan allerlei vragen stellen. 'Wel of geen spouwmuurisolatie? Hoe bevalt gasloos wonen? Hoeveel geluid maakt jullie warmtepomp? En wat zou je anders gedaan hebben?' In sommige huizen is ook een deskundige aanwezig, zoals de installateur of architect.

Bekijk de website van de duurzame huizenroute voor deelnemende huizen in jouw buurt. Inschrijven is verplicht.

image

Tot ziens op het Energiefestival 2019

In Brabant zijn heel veel initiatieven en organisaties bezig met de energietransitie. De provincie wil deze via het Energiefestival bij elkaar brengen en verbinden. Dit festival is dé plek om kennis en ervaringen te delen, elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen te vinden. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Er zijn inspirerende sprekers, kennis- en werksessies, een Netwerkplein met verrassende experiences en al meer dan 500 aanmeldingen!

Kom dus ook op donderdag 7 november naar het Evoluon in Eindhoven!

Innovatief laadplein geopend

Op de Dag van de Duurzaamheid openden de gedeputeerden Anne-Marie Spierings en Renze Bergsma een innovatief laadplein voor het opladen van elektrische auto’s bij het Provinciehuis in Den Bosch. Met 32 extra laadpunten kunnen de elektrische deelauto’s van Amber, van bezoekers en medewerkers laden.


Als onderdeel van de energietransitie stimuleert de provincie al jaren elektrisch rijden en de ontwikkeling van laadinfrastructuur. Met dit innovatieve laadplein geeft de provincie het goede voorbeeld. De komende periode wordt het laadplein gebruikt voor het toepassen van nieuwe innovaties. Bijvoorbeeld door het toepassen van een accu om pieken op het net nog verder te beperken en het optimaliseren van het slim laden.

image
image

Nationaal Warmte Congres in Eindhoven

Provincie Noord-Brabant is dit jaar samen met Gemeente Eindhoven en Metropool Eindhoven official host van het Nationaal Warmte Congres van Euroforum. Het congres vindt plaats op 28 november in het Evoluon in Eindhoven.


Het programma biedt speeches, kennistafels, interactieve sessies en een debat. Het gaat over rollen, samenwerking, maatschappelijke acceptatie en hoe we het besef kunnen creëren dat deze transitie een gezamenlijke opgave is van iedereen. De focus van de dag ligt op ontmoeten en het delen van ervaringen.


Brabantse energiecoöperaties, woningcorporaties en VvE’s kunnen zich kosteloos inschrijven voor het congres, door gebruik te maken van de promotiecode NoordBrabantEB. Overige organisaties ontvangen 20% korting met de code NoordBrabant20.

image

De Brabantse Energie Update is een uitgave van de Provincie Noord-Brabant ©

Input voor de Brabantse Energie Update kunt u mailen naar energieupdate@brabant.nl.

Bezoekadres


Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

5216 TV 's-Hertogenbosch

Correspondentieadres


Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Contact redactie