Inspelen op de toekomst: Samen, slim en slagvaardig

“Het gaat goed met Brabant, hier en daar doemt een donker wolkje op, zoals de verdroging, drukke wegen en het spoor, oververhitting van de arbeidsmarkt en de woningmarkt en gebieden waar voorzieningen onder druk staan.” Voorgaande zin is de korte samenvatting van de staat van Brabant in de begroting van vorig jaar. Die wolkjes zijn er nog steeds, maar niemand kon toen die gitzwarte wolk voorzien die alles heeft overschaduwd: corona. De hevige uitbraak in Brabant heeft alle aspecten van ons leven totaal veranderd. Brabant liet zich het afgelopen jaar wel direct van zijn beste kant zien door zich aan te passen en op creatieve en innovatieve manieren met de crisis om te gaan. Niet alleen stelden overheden, waaronder de provincie, steunmaatregelen in, er waren en zijn vele hartverwarmende initiatieven uit de samenleving zelf.

Hoe (lang) corona ons leven de komende jaren beïnvloedt, is koffiedik kijken. Zeker is wel dat de impact van corona fors is en de uitdaging verhoogt waar Brabant voor staat. Dat vraagt de komende jaren om flexibiliteit. Daar komt bij dat we moeten besparen, zoals in het voorwoord is uitgelegd (link naar filmpje). Het goede nieuws is: gelukkig zijn er ook genoeg kansen. We willen allemaal een Brabant waar het fijn, veilig en gezond leven is. Het vasthouden van de hoge kwaliteit van leven in Brabant gebeurt niet vanzelf. Met een begroting van ruim 1,1 miljard voor 2020 (linkje naar digitale begroting) zet het provinciebestuur zich daar keihard voor in: samen, slim en slagvaardig willen we de komende jaren (link naar quotes gedeputeerden) (middel)lange termijn veranderingen bewerkstelligen op bijvoorbeeld het gebied van waterbeheer, de woningmarkt, mobiliteit, de energietransitie, verduurzaming van landbouw, innovatieve economie, verminderen van stikstofdepositie en het terugdringen van ondermijnende criminaliteit.

Door de combinatie van grote opgaven en minder geld in kas moeten we nu inhoudelijke keuzes maken voor de komende jaren. We gaan strakker sturen en bouwen verder aan een toekomstbestendige organisatie. Ook wordt onze eigen rol als provincie onder de loep genomen. En we begroten duurzaam wat neerkomt op besparen én verdienen, om ervoor te zorgen dat toekomstige provinciebesturen ook nog wat te kiezen hebben. Daarnaast lopen door alle portefeuilles heen drie samenbindende thema’s: brede welvaart, gezonde leefomgeving en digitalisering en dataficering. Dit alles is erop gericht dat we goed inspelen op de toekomst en richting 2030 een koers varen die ervoor zorgt dat de provincie straks ook nog de dingen kan doen die nodig zijn.