Financiën

Uitgaven en inkomsten

Het komend jaar geeft het bestuur van de provincie uitvoering aan de begroting 2020. De financiële omvang van de begroting bedraagt in 2021 € 1,1 miljard. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende programma’s in de begroting. Om de uitgaven te financieren beschikt de provincie over verschillende inkomsten. In 1 oogopslag: