De komende jaren…

…moeten we echt die omslag maken naar gedeelde, slimme mobiliteit op maat voor de reiziger. Om Brabant bereikbaar en leefbaar te houden. We zetten onder andere in op het versterken van onze infrastructuur zoals hubs, veiligheid en een systeemsprong van het ov.

Christophe van der Maat (VVD - Mobiliteit, Financiën en Organisatie)

…onderzoekt de provincie de mogelijkheden van kernenergie. Met veilige kernenergie kunnen we grote stappen maken naar duurzame energievoorziening het hele jaar door.

Eric de Bie (FVD - Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing)

…kent Brabant een enorme opgave voor wat betreft woningbouw, we gaan voor 12.000 woningen per jaar en liggen op schema. Een goed tempo willen we ook aanhouden met het stikstofdossier. We zetten, samen met onze partners, in op een dalende stikstoflijn, verbeteren van natuur én het mogelijk blijven van maatschappelijke en economische activiteiten.

Erik Ronnes (CDA - Ruimte en Wonen)

…werken we aan een levendig en veilig Brabant. Dat doen we door te zorgen voor een rijk en divers aanbod aan cultuur, sport en recreatie. En samen met partners werken we aan bestrijding van ondermijning en een veilig buitengebied.

Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant - Vrije Tijd, Cultuur en Sport, Bestuur en Veiligheid)

…zetten we samen cruciale stappen naar een inclusieve, duurzame en toekomstbehendige Brabantse economie in 2030. Om dat te bereiken moeten we nu versnellen op digitalisering, innovatie en talentontwikkeling. Zo vangen we de harde klap van de coronacrisis op en blijft Brabant de groeimotor van Nederland.

Martijn van Gruijthuijsen (VVD - Economie, Kennis en Talentontwikkeling)

…wordt water een schaars goed. Tegen wateroverlast moeten we blijven strijden. Maar verdroging is een relatief nieuw probleem wat leidt tot verschraling van onze gronden. Investeren in water en bodembeleid is daarom investeren in een duurzame maatschappij.

Peter Smit (FVD - Water en Bodem)

…zetten we sterk in op innovaties en samenwerkingen die zorgen voor het verduurzamen van de landbouw en tegelijkertijd een goed verdienmodel en toekomstperspectief bieden voor de ondernemer. Daarnaast werken we onverminderd door aan een gezonde leefomgeving door het versterken van de Brabantse natuurgebieden en het herstel van de biodiversiteit.

Elies Lemkes - Straver (CDA - Landbouw, Voedsel en Natuur)