Financiën

Uitgaven en inkomsten

Het komend jaar geeft het bestuur van de provincie uitvoering aan de begroting 2020. De financiële omvang van de begroting bedraagt in 2020 € 1.105,6 miljoen. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende programma's in de begroting. Om de uitgaven te financieren beschikt de provincie over verschillende inkomsten. In 1 oogopslag:

Extra investeringen

Bovenop de begroting hebben we als bestuur van de provincie deze bestuursperiode € 200 miljoen vrije ruimte ter beschikking. Dit is een aanzienlijk bedrag, maar wel duidelijk minder dan in de vorige bestuursperioden.


Toch willen wij deze bestuursperiode bijdragen aan de lange termijn ontwikkelingen. Voor een sterk, schoon en veilig Brabant in 2030. We stellen daarom voor om de Motorrijtuigenbelasting deze bestuursperiode te verhogen. Hierdoor ontstaat voor deze bestuursperiode een investeringsruimte van ruim € 0,5 miljard.


De extra ruimte om te investeren door de verhoging van de Motorrijtuigenbelasting wordt pas in de begroting opgenomen als daarvoor concrete plannen zijn uitgewerkt. Dus volgens het principe ‘eerst beleid, dan geld’. Hiervoor legt het bestuur van de provincie in de loop van de tijd uitgewerkte plannen aan Provinciale Staten voor. Provinciale staten kunnen daarna in een wijziging van de begroting de benodigde bedragen aan de plannen in de begroting toekennen.


Vooruitlopend op deze uitgewerkte plannen hebben we de vrije investeringsruimte al wel toegedeeld aan de 10 begrotingsprogramma’s. Het betreft dan het financiële kader voor de komende 4 jaar.