OP WEG NAAR 2030


Kiezen voor kwaliteit

“Brabant hoort tot de 16% gelukkigste regio's van Europa”

Het gaat goed met Brabant

Het gaat goed met Brabant: onze economie draait goed en Brabanders zijn gezond en gelukkig. Brabant scoort in 2018 het rapportcijfer 8,9 op levenstevredenheid. De provincie hoort hiermee tot de 16% gelukkigste regio’s van Europa. Onze economie groeit steeds harder dan het Nederlands gemiddelde (2,7%).


Maar dit gaat niet vanzelf. Naast veel kansen, zien we hier en daar ook een donker wolkje opdoemen.


Ons landschap verdroogt. We moeten sneller een overstap maken naar duurzame energie. Onze wegen en het spoor raken overvol. De woningmarkt en de arbeidsmarkt zijn oververhit. De criminele onderwereld krijgt meer grip op onze maatschappij. Mensen trekken naar de stad waar steeds minder ruimte is. En we zien gebieden waar voorzieningen onder druk staan.

“Brabant scoort
in 2018 het rapportcijfer 8,9 op levenstevredenheid”

BRABANT


We gaan aan de slag met 2030 voor ogen

Als provincie Noord-Brabant gaan wij nu aan de slag met 2030 voor ogen. Om ervoor te zorgen dat we in Brabant de hoge kwaliteit van leven kunnen vasthouden. Dat Brabant een plek blijft waar je je gezond, prettig en veilig voelt. Waar je je talenten kunt ontwikkelen en kunt gebruiken op de arbeidsmarkt. Waar het niet uitmaakt wie je bent of waar je vandaan komt. In het kort, een plek waar je graag bent.


We kiezen voor kwaliteit. De komende jaren wil het bestuur van de provincie een stevige bijdrage leveren aan de ontwikkelingen die op ons afkomen.


We kunnen niet alles doen of bijdragen aan alle ontwikkelingen. Dus kiezen we voor investeringen die richting 2030 een maatschappelijke trendbreuk inzetten. Op gebieden waarbij we als provincie het verschil kunnen maken.


Dus naast onze kerntaken willen wij op vernieuwende wijze een versterking van ons mooie Brabant teweegbrengen.

“We willen de hoge kwaliteit van leven in Brabant vasthouden”