Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant

“Het afgelopen jaar werd gedomineerd door de coronapandemie. Hoewel de impact daarvan fors is en blijft, gaat het weer de goede kant op, ook in Brabant. De samenleving is inmiddels steeds verder open gegaan, kinderen gaan weer fysiek naar school en een deel van de economie draait zo goed dat oververhitting dreigt. Met de begroting 2022 laten we het jaar 2021 achter ons en kijken we vooruit.

De komende jaren staat de provincie voor grote uitdagingen en kansen; bijvoorbeeld de woningnood, de energie- en mobiliteitstransitie, de arbeidsmarkt, stikstof, het klimaat, verduurzaming van de landbouw, vergroening van de economie, water, natuur, innovatie, gezondheid. Daar hoort een krachtig Brabants provinciebestuur bij dat samen, slagvaardig en slim opereert en een betrouwbare partner is voor inwoners, andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Daarbij horen ook duidelijke keuzes, zoals waar we in willen investeren. De begroting bedraagt in 2022 ruim 1,1 miljard euro waar een boel mooie projecten van gerealiseerd worden.

Tegelijkertijd is er niet genoeg geld voor al onze ambities en willen we de ruimte en flexibiliteit houden om de kansen die zich voordoen te pakken. Dit bestuur maakt dan ook niet alleen keuzes, maar ontwikkelt ook nieuw beleid, zoals op het gebied van natuur en vrije tijd. Want als corona ons één ding heeft geleerd is dat we creatief en innovatief met de ons gegeven omstandigheden moeten omgaan, zoals de inwoners van Brabant dat de afgelopen tijd ook hebben gedaan. Door slimme combinaties te maken, gebiedsgericht en integraal te werken kunnen we flexibel inspelen op de kansen die zich voordoen en deze mooie provincie nog beter doorgeven aan de volgende generatie.”