Welkom

Op Brabantse bedrijventerreinen liggen grote opgaven en kansen voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Lees de inspirerende verhalen zodat ook u aan de slag kunt met het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen.


Regelmatig biedt de provincie actuele feiten en cijfers aan over bedrijventerreinen. Zie het colofon voor meer feiten en cijfers, maar bekijk ook het kaartmateriaal verderop in deze uitgave.


Duurzame werklocaties

Digitale kaarten

Energietransitie

Circulaire economie

Klimaatadaptatie