Digitale kaarten

Kijk waar de kansen liggen in Brabant

In deze uitgave staan verhalen die inspireren om aan de slag te gaan met het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen. Daarnaast zijn er ook kaarten ontwikkeld over dit thema. Deze bieden op gemeente- en bedrijventerreinniveau inzicht in de opgaven en kansen voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Weet u bijvoorbeeld hoeveel dakpotentie voor zonne-energie uw bedrijventerrein heeft, wat de potentie is rond circulariteit of de opgave rond klimaatadaptatie?

Deel op social media