Verrassende matches
bij circulair ondernemen

Bijdragen aan een circulaire economie kost een mkb-ondernemer minder tijd en energie dan-ie misschien vooraf denkt. Je moet alleen de weg weten te bewandelen die leidt naar een collega met hetzelfde plan. Eentje met wie je (rest)materialen, energie, kennis, capaciteiten, faciliteiten en innovatie kunt uitwisselen. Symbiosis4Growth helpt hierbij. Het project zorgde al voor verrassende koppelingen.

Yvette Estourgie


Afnemen restmaterialen

Voor Yvette Estourgie is het deze maandagmiddag in Etten-Leur haar vijfde Symbiosis4Growth-sessie. De programmamanager ‘Groei mkb’ bij REWIN, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant (zestien gemeenten), meldt trots dat er in totaal al 284 matches zijn. Dit betekent dat er bij de eerdere sessies in Bergen op Zoom, Moerdijk, Terneuzen en Wemeldinge – de provincie Zeeland is ook aangehaakt – gemiddeld 71 tot stand zijn gekomen.


“Het gaat dan vooral om het afnemen van restmaterialen”, vertelt ze. “Maar er zijn ook casussen rond restwarmte en het benutten door andere bedrijven van testruimtes, die anders vaak leeg staan. Een heel mooie vind ik Vacumetal in Oosterhout. Dat metalliseert potjes voor onder andere L’Oréal. Bij dat proces houden ze grote hoeveelheden trasmeel over. Met diverse partijen wordt nu onderzocht in hoeverre je dat materiaal zou kunnen gebruiken in keramiek of beton.”

Innovatief samenwerken

Het is een perfect voorbeeld van industriële symbiose: bedrijven die op innovatieve wijze samenwerken door van elkaars productie- of afvalstromen gebruik te maken. Met de werksessies van Symbiosis4Growth, zoals de dag in Etten-Leur waar veertien ondernemers bijeenkomen, wordt dit gestimuleerd.


“Het réaliseren doen we door een aantal casussen hieruit op te pakken en daar verder onderzoek naar te doen”, aldus Estourgie. “Als het heel eenvoudig is – de een heeft pallets, de ander wil pallets – doen de bedrijven het zelf. Maar we hebben budget om experts in te schakelen die de moeilijke casussen vooruit helpen.”

Alex Tevel


Niet in de afvalcontainer

Transformatorenfabriek Trafa in Etten-Leur heeft zo’n moeilijke. Geïnspireerd door een werksessie kwam het in contact met ‘grote broer’ SGB-Smit Group in Nijmegen. De flinke hoeveelheden blik die daar bij de productie van transformatoren in de afvalcontainer verdwijnen, zijn nog prima te gebruiken bij Trafa. Vanuit zijn Bredase adviesbureau Finpact is expert Alex Tevel betrokken bij deze samenwerking. “Als eenmaal besloten is om bepaalde stappen te zetten, leggen we die vast en zorgen we dat ze worden uitgevoerd”, aldus de procesbegeleider.


Trafa zelf heeft commercieel technisch manager Jeroen van Gils hierbij ingezet. Hij geeft toe met een ambivalent gevoel naar de eerste sessie van Symbiosis4Growth in Bergen op Zoom te zijn gegaan. Enerzijds heeft Van Gils zeker warme gevoelens voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook wilde hij wat bedrijven in die regio leren kennen. Anderzijds ging-ie ‘een beetje blind voor de eigen bedrijfsvoering’ naar de bijeenkomst: afval, dat doe je toch weg?


“En ik moet zeggen: ik kwam er heel anders van terug en zag mogelijkheden voor een match. Zo’n werksessie zet je aan het denken”, ervaarde de manager. “Misschien heeft een ondernemer die onder ónze grootte opereert wel iets aan onze afvalstromen.”

Jeroen van Gils


Databank

De gegevens van Trafa zijn namelijk, net als die van andere deelnemers, verwerkt in een databank. Zo kunnen ook ‘over de sessies heen’ nog koppelingen tussen bedrijven ontstaan. “Die krijgen dan binnen een week een rapport toegestuurd met de potentiële matches en contactgegevens”, legt Estourgie uit.


De succesvolle sessies krijgen nu ook in Midden-Brabant een vervolg. Door een financiering voor Symbiosis4Growth vanuit de Regio Deal, waarbij zowel de provincies Noord-Brabant als Zeeland zijn betrokken, kunnen er de komende twee jaar twaalf worden georganiseerd: op bedrijventerreinen in Midden- en West-Brabant en in Zeeland, in elke regio vier. Op 7 november is de eerstvolgende, voor de industrieterreinen Kraaiven en Vossenberg in Tilburg.

“Op bedrijventerreinen liggen de meeste kansen.”

Meer besparingen

Het project wordt volgens de programmamanager van REWIN nu bewust naar de bedrijventerreinen gebracht. Op bedrijventerreinen liggen de meeste kansen. “We hebben het idee dat er dan meer mensen komen en je nog sneller matches krijgt. Nabijheid maakt het alleen maar mooier. Als je een materiaal bij de buren kunt krijgen, bespaart dat meer kosten en CO2 dan wanneer je het uit een andere provincie haalt.”


Aanmelden voor de werksessies kan hieronder.
Geïnteresseerde ondernemers uit de regio’s Midden- en West-Brabant die met industriële symbiose willen bijdragen aan de circulaire economie, kunnen daar terecht voor meer informatie.

Deel op social media