Voor herhaling vatbaar

Erik van Merrienboer

De Omgevingswet geeft ons dé kans om samen onze visie op Brabant te maken en als één overheid uit te voeren. Ik vond het dan ook fantastisch dat zoveel medewerkers en bestuurders van zoveel Brabantse overheden met elkaar in gesprek zijn gegaan op de Brabantse dag van de Omgevingswet.

Gemeenten voorop

We zijn als overheden soms nog onvoldoende in staat proactief mee te denken met andere partijen, zelfs als we hetzelfde willen bereiken. Andersom stellen initiatiefnemers vaak hun (commercieel) belang voorop en moeten we als overheid bijsturen om het algemeen belang te behartigen. Gemeenten hebben daarbij een centrale positie. Niet alleen als eerste aanspreekpunt voor hun inwoners en bedrijven, maar ook als aanspreekpunt voor de provincie. Wij willen als provincie gemeenten volop ruimte bieden om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat kan door de omgevingsverordening slim in te richten. Minder beperkende regels, meer maatwerk, kijken naar de mogelijkheden van een gebied en daarbij uiteraard de unieke waarden ervan beschermen of - liever nog - versterken.

Niks minimaal

Op 1 januari 2021 moeten we klaar zijn voor de start van de Omgevingswet. Dat betekent niet dat alles af moet zijn. Gemeenten gaan ieder op hun eigen tempo. Beslissen dat je koploper wilt zijn is net zo moedig als een de keuze om dat niet te willen en de innovaties te volgen. Maar dan wel actief te volgen. Gemeenten verwoorden het vaak als een minimale variant, maar die term vind ik tekortdoen aan een weloverwogen keuze om te willen leren van anderen. Voorwaarde is wel dat we kennis willen delen. Samen optrekken. Dat de innovatievolgers hun voordeel kunnen doen met de ervaringen en kennis die koplopers hebben opgedaan.

Meerkamp

Oké, klaar voor de start en dan? Gaan we sprinten? Ik zie het eerder als een meerkamp: Een weg van de lange adem, je moet immers ook energie overhouden voor de volgende activiteit. Nadine Broersen, wereldkampioene meerkamp en lid van Team Brabant, had daar een paar interessante dingen over te zeggen, waarbij ik wel parallellen zie met ons traject Omgevingswet. Bij topsport is de focus op het proces het meest belangrijk. Een goede voorbereiding bepaalt het resultaat. De voorbereiding waar wij nu ook middenin zitten. Pakken we die samen goed op, dan heb ik alle vertrouwen in het resultaat. En we hoeven echt niet allemaal even snel te gaan. Of dezelfde weg te gaan. De woorden van Nadine: “Wat ik van mijn coach heb geleerd is dat er meer dan één manier is om de top te bereiken, als de ene niet lukt, geef de andere manier een kans. Een echte kans.”

Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Ruimte en Wonen

Bekijk de impressie van de Brabantse dag van de Omgevingswet.

Deel op social media