Een greep uit de dag

"Wat ik vandaag heb geleerd kan ik morgen toepassen!"

Burgerinitiatief: landingsplaats voor de Omgevingswet

Hoe kan participatie door bewoners binnen de Omgevingswet vormgegeven worden? Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) onderzoekt dit sinds 2017 met onder meer bewonersorganisaties en coöperaties in het hele land. Rutger van Weeren van LSA benutte zijn workshop om de opgedane inzichten te delen en weer te verrijken met die van de deelnemers. Sta open voor elkaar, dat is toch waar het uiteindelijk om gaat. Of in de woorden van Jules Deelder “De omgeving van de mens is de medemens”.

De waarde van weerstand

“Wie van jullie wil een conflict het liefst vermijden? “vroeg Eva Wolf, universitair docent aan de Tilburg University, aan de start van haar workshop. De meeste deelnemers kwamen daar ronduit voor uit. Aan de hand van de lessen uit haar proefschrift ‘De waarde van weerstand’ toonde Eva aan dat een goed conflict goud kan zijn voor het uiteindelijke resultaat van een plan. Tips om direct toe te passen, ook buiten je werk!

Communicatie: zo doen zíj het!

Hoe betrek je inwoners bij zoiets abstracts als een omgevingsvisie? Hoe kun je als gemeente initiatiefnemers helpen bij het vorm geven aan participatie? Hoe betrek je je organisatie bij het werken ‘in de geest van de Omgevingswet? In vier pitches vertellen gemeenten Eindhoven, Horst aan de Maas, Halderberge en Helmond hoe zij het aanpakken: van worsteling tot plan, van uitvoering tot evaluatie. Voer voor discussie! Conclusie: er is geen blauwdruk te geven. Maar je hoeft óók het wiel niet uit te vinden. Leer (en leen) van elkaar! Een nieuw netwerkje ontstaat ter plekke, een volgende ontmoeting is in de maak!

Workshop ‘Van de keukentafel naar de dorpstafel’

Zundert en Elsendorp zijn dorpen met van oudsher krachtige dorpsgemeenschappen. Vanuit die kracht zijn zij aan de slag met de veranderingen in hun buitengebied. De dorpsraden vervullen daarin een spilfunctie, ook in de samenwerking met de betrokken overheden. Samen met René Renne (dorpsraad Klein Zundert) en Willy Donkers (dorpsraad Elsendorp) verkenden de deelnemers de hoeken en gaten van dit samenspel. Een samenspel dat voor dorpsraden altijd doorgaat, met of zonder status van ‘pilot’.

Deel op social media