1. Belangrijke ontwikkelingen 2020

Welke ontwikkelingen zijn in 2020 voor het Brabantacademie van groot belang geweest?

Coronavirus

Met de komst van het coronavirus in maart 2020 veranderde er veel in Nederland. Door de lockdown moest iedereen verplicht thuiswerken en waren fysieke bijeenkomsten verboden. In eerste instantie hebben we de trainingen zoveel mogelijk verplaatst. Maar, toen het besef kwam dat de pandemie nog veel langer zou duren, werd een groot gedeelte van de trainingen alsnog online aangeboden. Het overige gedeelte is verzet naar 2021.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Online crisisaanbod

Tijdens de eerste lockdown kwam het Brabantacademie met een tijdelijk online ‘crisisaanbod’, waarmee collega’s op allerlei vlakken ondersteund werden vanuit het centraal budget. Van online samenwerken, coaching, helder schrijven tot omgaan met je nieuwe geïsoleerde situatie en verbinding houden op afstand.

In totaal hebben 180 collega's gebruik gemaakt van het online crisisaanbod.

Aanbestedingen

Opgaves en Opgavegestuurd werken. Twee termen die je veel hoort, leest en voorbij ziet komen binnen onze organisatie. Sinds 2019 is dit de werkwijze binnen onze programma’s. Dat jaar zijn de programmamanagers daarin getraind. Als provincie willen wij Opgavegestuurd werken uitrollen als standaard manier van werken. Als BrabantAcademie zijn we daarom eind 2020 aan de slag gegaan om hiervoor een aanbesteding op te stellen. Deze aanbesteding richt zich op opdrachtnemer en programmabeheerser binnen onze organisatie, in totaal ruim 100 mensen. De aanbesteding is bij de start van 2021 de deur uit gegaan. De verwachting is dat we in het voorjaar van start gaan met dit leerwerktraject. Het leuke van deze aanbesteding is dat we nadrukkelijk eigen mensen in gaan zetten in de rol van co-trainer, facilitator of teamcoach. Zo maken we gebruik van de kwaliteiten van de medewerkers binnen onze eigen organisatie.

Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB)

Sinds de introductie, was 2020 het derde jaar (van de vijf jaar) dat collega’s hun POB kunnen inzetten voor hun ontwikkeling. In totaal hebben 234 collega’s in 2020 gebruik gemaakt van hun POB. Er zijn 271 geaccordeerde POB-opleidingen aangevraagd. Samen hebben zij € 319.977.- geïnvesteerd in hun ontwikkeling. Als je kijkt naar de cijfers van 2019 en 2018, hebben respectievelijk 510 en 418 collega's hun POB toen ingezet. In 2020 is ook besloten om het administratieve aanvraagproces van het POB te vereenvoudigen. Dit proces wordt volkomen gedigitaliseerd en ontsloten via Mijn Administratie. Hierdoor wordt de doorlooptijd van het aanvraagproces verkort. Het digitale aanvraagproces wordt in 2021 geïmplementeerd.

Wat gaat na 2020 stoppen?

  • Persoonlijk leiderschap De laatste groep Persoonlijk Leiderschap is in 2020 gestart en eindigt in 2021.
  • Raamovereenkomsten leerlijn 2016 – 2019 De raamovereenkomsten met AM Kwadraat, van ’t Loo van Eck, ITIP, Interaction groep en Eigenwijs Leiderschap zijn dit jaar beëindigd.
  • Aanbod 50/50 In 2020 was het laatste jaar voor het 50/50 aanbod, waarbij je een training kon volgen dat 50% door concern werd betaald en het restant door inzet van POB van de medewerker.
  • PO onder constructie Het leertraject van de projectondersteuners is in december 2020 afgesloten.

Lidmaatschap VPNG

De provincie heeft een account op het platform van de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeente (VPNG). Dit platform draait om kennis en ervaringsuitwisseling rond gemeentelijk project-, proces- en programmamanagement. Je vindt er onder andere webinars, trainingen, tools en e-learnings. 85 medewerkers hebben een account aangemaakt voor het VPNG-platform.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Ewoud van den Berg

"In 2020 hebben we enkele zeer constructieve en leerzame praktijksessies gehouden met de H-managers en P&O. Steevast goed voorbereid en onder de bezielende leiding van Charlotte en haar team en naast leerzaam ook altijd leuk en afwisselend. Ondanks de afstand door corona konden we door deze praktijksessies toch een goede interactie hebben op het thema leren en ontwikkelen. Of het nou om POB (besteding), F-sturing of praktische vragen of prioriteiten in het opleidingsaanbod ging. We schuwen daarbij het kritische gesprek niet, van alle kanten en dat geeft basis en vertrouwen voor het samen werken aan optimale randvoorwaarden voor het ontwikkelen van onze provinciale collega’s. Die samenwerking komt ook tot uitdrukking in de Focusgroep F-sturing: Ontwikkeling en Kennisdeling van het H-collectief waar naast BrabantAcademie en H-managers ook concernstrategie en programmamanagers aangehaakt zijn. In deze werkgroep geven we samen invulling aan de F-ontwikkeling. We doen oa voorstellen voor de invulling, voortgangsbewaking en jaarlijkse prioritering van de F en fungeren als vraagbaak en sparringspartner voor H-managers en programmamanagers."

Praktijksessies met H-collectief en P&O

In 2020 zijn in juni en oktober praktijksessies met de H-managers georganiseerd. Bijna alle H-managers waren bij beide sessies aanwezig met een aantal P&O adviseurs. De bijeenkomsten zijn als zinnig ervaren en de sfeer was goed. Er is onder andere met elkaar gesproken over de inzet van het POB, deelname en ontwikkeling van centrale leertrajecten als SAMEN-Kracht.

De BrabantAcademie is uitgebreid met twee leeradviseurs: Sander Maathuis en Mirjam van Sint Annaland. Hieronder stellen zij zich aan je voor.

Miriam van Sint Annaland

"Hoi allemaal! Mijn naam is Miriam van Sint Annaland en ik versterk sinds januari fulltime de BrabantAcademie als leeradviseur. Voor mij is leren en ontwikkelen belangrijk: tijdens het traineeprogramma De Toekomst van Brabant sprak dit me erg aan, en ook ben ik hiermee bezig door een yoga-opleiding te doen en regelmatig een stap te wagen in het onbekende, om dan te bekijken wie ik dan ben en wat ik te leren heb. Wat een verademing was het toen ik erachter kwam dat wat ik persoonlijk leuk en belangrijk vind ik ook op professioneel vlak kan doen! Ik zet me daarom met veel enthousiasme en plezier in voor de werkwijze met ‘versterkers’: collega’s met eigen talenten, kennis en ervaring zo ondersteunen in hun ontwikkeling dat ze zelf een rol kunnen spelen als bijvoorbeeld trainer of coach in leer- en ontwikkeltrajecten. In leertraject SAMEN-Kracht, gericht op het management en de directie, zijn we daar nu bijvoorbeeld mee bezig: een groep van 9 enthousiaste collega’s werkt mee aan het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van dit traject, in de rol van bijvoorbeeld (co)-trainer of ontwerper van sessies. Ook houd ik me bezig met het introductieprogramma, dat we ook online zoveel mogelijk als een warm bad voor nieuwe collega’s willen laten aanvoelen. Er is nog zoveel meer te vertellen over mijn werkzaamheden, maar voor wie dit leest en daar geïnteresseerd in is: een keer virtueel koffiedrinken of belwandelen lijkt me leuk!"

Sander Maathuis

"Verbeteren van organisaties en medewerkers, dat is wat ik doe, leuk vind én kan. Sinds augustus 2020 tot december 2021 voor de provincie Brabant als (interim) leeradviseur. Ik heb een eigen organisatieadvies- en trainingsbureau, de VerbeterPartners, dat zich richt op verbetering binnen de publieke. Je kunt dan denken aan het inrichten van teams of afdelingen, nieuwe organisatieprincipes doorvoeren of beleid omzetten naar uitvoering. Ik mag dit ook soms over de grens doen, bijvoorbeeld in Libanon, Palestina, Slovenië en Somaliland. Daar werk ik namens projectorganisaties om de publieke sector te verbeteren. Ik woon in Nijmegen met vrouw en twee jongens van 8 en 11. In mijn vrijetijd fiets ik graag (MTBen en wielrennen). Volgens mijn moeder ben ik een leuke jongen om mee samen te werken :)"

Team BrabantAcademie

Inge Kooijmans

Jessika van Loon

Dorien Melman