2. Leren door doen

De provincie wil een lerende organisatie zijn, om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en ervoor te zorgen dat medewerkers in hun kracht zijn. Onder het motto “leren door doen” geeft BrabantAcademie invulling aan de lerende organisatie.

Inzetten van intern talent: de Versterkers

Leren en ontwikkelen doen we als organisatie samen. Wij geloven dat medewerkers van elkaar kunnen leren, en dat we het talent dat de organisatie in huis heeft daar meer voor kunnen benutten dan we tot nu toe hebben gedaan. Sinds september 2020 is een groep medewerkers, na overleg met hun H-manager en een startgesprek, als versterker actief voor het leertraject SAMEN-Kracht. Zij worden ingezet in de rol van coach, ontwerper, co-trainer of begeleider en hebben daar 100 uur per jaar voor beschikbaar. Dit team van versterkers breiden we in 2021 verder uit.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Podcast Floor Naus

Kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling

Onze medewerkers krijgen volop ruimte om hun kwaliteiten te ontwikkelen en voor hun individuele opleidingswensen hun PersoonlijkOntwikkelBudget (POB) en hun Individueel Keuze Budget (IKB) in te zetten. Van onze professionals verwachten we immers dat zij zelf regie nemen over hun ontwikkeling en dat zij, met ondersteuning van en in gesprek met hun H-manager, zelf hun loopbaan uitstippelen. Als versterker voor het leertraject SAMEN-Kracht beschreef collega Floor Naus haar ervaringen met leren in de praktijk en leren over jezelf. Luister naar haar verhaal Ontmoeten, over hoe zij aan de slag ging met persoonlijke ontwikkeling en wat dat haar gebracht heeft.

Medewerkers in hun kracht

In februari 2021 starten we met een regieteam Leren en Ontwikkelen. Om echt vorm te geven aan een lerende organisatie, waarin we met elkaar ons 100% inzetten voor talentontwikkeling via een slimme besteding van concernbudget en het prikkelen van besteding van POB. Een samenwerking tussen programmamanagers, H-managers en de BrabantAcademie, en nog een paar collega’s die hierover een aansprekende visie hebben.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies