3. Ons trainingsaanbod

In totaal hebben 1541 collega’s gebruik gemaakt van het trainingsaanbod van de BrabantAcademie. Dit is exclusief het aanbod dat op de Webacademie staat.

Online crisisaanbod

Tijdens de eerste lockdown is samen met een aantal bureaus een online crisisaanbod opgezet, over het thuis werken en de belasting die dat met zich meebrengt. Hoe vergader je nu het beste online? Hoe werk je op afstand samen? Daarnaast werden ook korte taal cursussen aangeboden en trainingen met aandacht voor jezelf. Het crisisaanbod was bedoeld om collega’s op weg te helpen in de veranderde situatie, toch lag over het algemeen het gebruik van het online crisisaanbod niet hoog. Het is niet bekend wat de oorzaak hiervan kan zijn. Wellicht had men de handen vol aan het wennen van de nieuwe situatie; het leren kennen van de online systemen, balans vinden in thuiswerken en eventuele zorg voor de kinderen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Zomeracademie

Ook in 2020 vond de Zomeracademie plaats. Heel veel trainingen zijn online aangeboden, maar ook trainingen in de buitenlucht. Zoals buitenyoga en aan de slag met je hond. Verder kon je wandelen met wandelcoach-collega Roelien. Hieronder het overzicht van het trainingsaanbod met deelnemers. In totaal hebben 96 deelnemers gebruik gemaakt van de Zomeracademie. Dat is een lage opkomst als je het vergelijkt met het jaar ervoor, namelijk 273 deelnemers. Dit komt naar alle waarschijnlijkheid ook door corona. Voorheen waren de trainingen fysiek en kon je elkaar onderling ook enthousiasmeren om een training samen te volgen. Wat wel een mooi gegeven is dat 9 van de 11 trainingen door onze eigen mensen zijn gegeven. Dat is heel bijzonder, vooral ook in deze tijden. Hiernaast zie je collega Nicole Vissers die de training Aan de slag met je hond geeft.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Digitale vaardigheden

Zomer 2020

Na de implementatie van MS Teams op de laptops hebben we een training aangeboden aan alle medewerkers en projectondersteuners. De projectondersteuners kregen een aangepaste training. Deze trainingen zijn door OGD gegeven. Hieraan hebben 322 medewerkers deelgenomen en 65 projectondersteuners.

Najaar 2020

Linda Pelders en Wilma van Hout hebben samen met de BrabantAcademie twee trainingen ontwikkeld: • Online vaardig op je digitale werkplek (43 deelnemers) • Microsoft Teams: slim (samen)werken op één plek (43 deelnemers) Deze training is medio november aangeboden en speelt in op de behoefte van de collega’s die het digitaal nog niet goed kunnen bijbenen. De BrabantAcademie zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen met de digitale transitie: dat betekent kundig genoeg zijn en de vaardigheden hebben om op een goede manier gebruik te maken van beschikbare technologie. De trainingen door Linda en Wilma worden ook in 2021 aangeboden. In totaal hebben in 2020 473 deelnemers deelgenomen aan een training over digitale vaardigheden.

Managers in Opleiding

In het MIO-traject word je klaargestoomd voor de functie van H-manager. Je krijgt de kans om in een jaar tijd veel over het management vak te leren. De onderliggende visie is ‘leren door doen’. Dat betekent dat het traject enerzijds bestaat uit een aantal leermodules en dat je anderzijds actief klussen gaat oppakken in het H-collectief. Ook loop je met andere H-managers mee en kun je ingezet worden ter vervanging van een H-manager. Er doen vijf deelnemers mee.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

JADS-opleiding ‘Digitalisering voor provincie en B5’

Deze opleiding voor programmaleiders en strategen gaat in op de rol van digitalisering in economische en maatschappelijke transitie, en het toepassen van data voor beleidsvraagstukken. De opleiding is door corona een keer verzet en daarna een gedeelte online aangeboden. In totaal doen 29 deelnemers mee, waarvan 12deelnemers uit de B5 steden.

Deelnemer Rob Nijskens - gemeente 's-Hertogenbosch

"Ik heb vooral veel geleerd over toepassingen van data science en AI in de praktijk, en over hoe gemeenten en de provincie het datagebruik- en beheer organiseren en stimuleren binnen hun eigen organisatie. Hierbij heb ik veel bruikbare voorbeelden gezien, die ik kan gebruiken (op zijn minst ter inspiratie) in mijn eigen organisatie. Ook heb ik, zelfs in deze coronatijd, best wel wat nieuwe mensen leren kennen; een mooie extra opbrengst van de opleiding."

Viviënne Buckens

"Ik ervaar elke keer dat mensen het erg nuttig en interessant vinden. Een mooi instrument voor persoonlijke effectiviteit en vervolgens in het af stemmen op én met anderen in de samenwerking. De meeste mensen zijn nieuwsgierig naar wat het over hen zegt. Daarnaast vallen daardoor ook veel inzichten in hoe iemand doet zoals hij doet en daarin anderen ook beter kan begrijpen."

Insights Dicovery

Dit leersysteem gebruikt een kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling te bevorderen. Jaarlijks worden er collega’s begeleid door twee interne trainers Viviënne Buckens en Aad Scheffer. In 2020 hebben ruim 250 collega’s deelgenomen aan een sessie of een individueel gesprek hierover gevoerd. Deze sessies vonden sinds coronatijd nagenoeg digitaal plaats. In de zomer hebben een aantal teamsessies ‘live’ plaatsgevonden, toen men beperkt naar het provinciehuis mocht.

Aad Scheffer

"Het blijft elke keer weer bijzonder om de glimlach op iemands gezicht te zien bij het lezen van het Insights profiel. Ook digitaal via teams! De glimlach gaat vaak over de beschreven eigenschappen en eigenaardigheden van de lezer en de vaak hoge mate van herkenning. “Hoe is het mogelijk, op basis van 25 vragen”. Het profiel is een mooie basis, een hulpmiddel, voor meer zelf inzicht, inzicht in de ander en vergroten van team effectiviteit. En een groot voordeel is dat we bij de provincie allemaal zo’n profiel hebben. Dat maakt een goed gesprek, ‘feed forward’ geven, intervisie en teamgesprekken een stuk makkelijker."

SAMEN-Kracht

Samen krachtiger voor Brabant, dat is de gedachte achter SAMEN-Kracht, het nieuwe on- en offline leertraject voor managers en directieleden. De komende 2 jaar zetten we in op het versterken van het samenspel en de verbinding tussen de verschillende managementrollen in onze organisatie. Ook het vergroten van persoonlijk leiderschap krijgt alle aandacht. Hierbij betrekken we stakeholders, zoals bestuur, samenwerkingspartners en natuurlijk ook collega’s. Het is dan ook de bedoeling dat de hele organisatie het effect van dit leertraject merkt. Ook SAMEN-Kracht zijn we noodgedwongen online gestart.

Eelke Blonk

Als programmamanager neem ik deel aan het SAMEN-Kracht traject. Een traject dat ik om meerdere redenen enorm waardeer. De twee belangrijkste zijn:

  • Het, ook in Corona-tijden, kennismaken met en leren kennen van vele andere collega’s is voor mij persoonlijk enorm waardevol.
  • En de ruimte die het me biedt om mezelf zowel zakelijk als persoonlijk te ontwikkelen.

Een lang verhaal kort samengevat: door Corona helaas niet helemaal wat we er van te voren van verwacht hadden, maar toch een dijk van een MD-traject. Een woord van dank aan de mensen voor en achter de schermen die het allemaal mogelijk maken is dan ook meer dan op zijn plaats!