Brabant vernieuwt

Op 17 mei hebben we met smaakmakers in de Brabantse economie de balans opgemaakt. Wat was de afgelopen jaren de kracht van Brabant? Welke kansen liggen er voor de toekomst? Welke bijdrage kan iedereen individueel leveren? Wat is de hoogste prioriteit om als regio succesvol te blijven? Het Aspergediner was hiervoor een mooi podium. De provincie was gastheer en gebruikte het diner om op informele wijze in gesprek te gaan.

Voorwoord

Bert Pauli | gedeputeerde Economie en Internationalisering

Ik kijk met een goed gevoel terug op een diner tussen, en van, de asperges in het veld. We hebben genoten van het witte goud en geproost op de Brabantse economie. We hadden daartoe ook alle reden. Op dit moment gaat het Brabant overduidelijk voor de wind. De economie van onze provincie groeit al vijf jaar op een rij harder dan het landelijk gemiddelde. Het mooie is dat deze groei steeds meer wordt gedragen door alle sectoren en regio's, met Eindhoven als koploper.

We staan nu voor de uitdaging de clusters slim met elkaar te verbinden

De overheid maakt de economie niet, dat doen de ondernemers. Het huidige provinciebestuur heeft, vanaf de eerste dag, wel de ambitie om de vooruitgang in Brabant zoveel mogelijk te versnellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden. We zien Brabant daarbij als een laboratorium waar vernieuwing en innovatie de standaarden zijn. Tijdens het diner spraken we over hoe u onze inspanningen hebt ervaren en wat volgens u nodig is voor het vormgeven van de nieuwe economie in 2020.

De innovatiecampussen bleken een waardevol instrument om innovatieve bedrijvigheid te stimuleren

We constateerden dat we de afgelopen jaren samen de basis hebben gelegd voor ons toekomstig verdienvermogen. We hebben sterke clusters ontwikkeld waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken en steeds vaker volgen we met succes het principe van open innovatie. De innovatiecampussen bleken een waardevol instrument om innovatieve bedrijvigheid te stimuleren. Net als de ondersteuning door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de diverse financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf van de provincie.

De provincie kan het verschil maken door partijen met elkaar te verbinden

We staan nu voor de uitdaging de clusters slim met elkaar te verbinden en de samenwerking te zoeken met andere, sterke, industriële regio's in Nederland en daarbuiten. Het voorkomt overlap in R&D-activiteiten, en daarmee verlies van kostbare tijd. Het is ook een manier om slim voort te bouwen op elkaars kennis en resultaten. Ik vond het inspirerend om te zien dat ook tijdens het diner mensen uit verschillende werelden elkaar vonden en afspraken hebben gemaakt om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Het bewijst voor mij weer eens dat de provincie het verschil kan maken door partijen te verbinden.

De achilleshiel van de Brabantse economie is en blijft de schaarste van goed opgeleid personeel, van talent, op alle niveaus. De urgentie van dit probleem werd door de aanwezigen breed erkend. De provincie wil graag bijdragen aan een oplossing voor de overspannen arbeidsmarkt door kansrijke initiatieven te ondersteunen, te faciliteren en te coördineren. Ik heb uw ervaringen en ideeën gehoord en ga hiermee aan de slag.

Schaarste van goed opgeleid personeel blijft de achilleshiel van de Brabantse economie

In Brabant ontstaat de komende jaren de nieuwe economie van Nederland. We krijgen daarbij steeds meer te maken met multidisciplinaire vraagstukken waarin verschillende sectoren, partijen en beleidsterreinen samenkomen. Goede voorbeelden daarvan zijn het toepassen van de mogelijkheden van digitalisering en data en het circulair maken van de Brabantse economie. Het is goed te constateren dat u allen bereid bent te onderzoeken wat u daarbij kunt betekenen.

Op dit moment vindt de tussenevaluatie van het huidig economisch programma van de provincie plaats. Ik dank ieder die daaraan een bijdrage levert of dat nog zal doen. De oogst van de gesprekken aan tafel is daarvoor een waardevolle bijdrage. Ik wil op die manier de komende tijd samen met u een basis leggen voor het nieuwe economisch programma voor de periode vanaf 2020. Het is uiteraard aan het nieuwe provinciebestuur (2019-2023) om de invulling te bepalen, maar ik weet zeker dat we blijven investeren in onze lange traditie van samenwerking. Dat maakt en houdt de Brabantse economie sterk en onderscheidend.

Nogmaals dank voor uw deelname aan het diner.

Bert Pauli

Gedeputeerde economie en internationalisering

Het is zomer in de economie

De Brabantse economie is booming dankzij onze hardwerkende en innovatieve ondernemers. Tijdens het Aspergediner van het economisch netwerk in Brabant zijn gesprekken gevoerd over de stand van de economie en de kansen voor de toekomst van het Brabantse bedrijfsleven. Dat leverde interessante inzichten op.

Over Brabant als kennisregio…

Werk aan structuurversterking van het onderwijs, Brabantbreed. En werk aan crossovers tussen kennisinstellingen door de hele provincie.


Cruciaal voor een kenniseconomie is een levenlang leren, aandacht voor 50+ werknemers en zorgen dat mensen van werk-naar-werk gaan.

Over campusontwikkeling in Brabant…

Organiseer regelmatig meet-ups tussen campussen om succes- en leerervaringen uit te wisselen.Over technologie in Brabant…

Technologie is slechts een klein deel van de innovatie, sociale acceptatie en implementatie doet de rest.


De snelheid van technologische ontwikkelingen en de bereidheid in Brabant om die te delen, geeft veel inspiratie binnen topsectoren.

Over de grenzen van Brabant…

Leren van Vlaanderen als het gaat over valorisatie door kennisinstellingen.


Om internationaal aan de battle of talent mee te doen, moeten we het merk Brabant sterker maken.

Over de gebiedsontwikkeling in Brabant…

Wonen, werken, leren, leven, voedsel produceren en recreëren gaat in de toekomst door elkaar heen lopen en gaan elkaar versterken. Dit betekent ook bedrijvenlocaties (her)ontwikkelen met mensen als uitgangspunt in plaats van bedrijven, en voldoende ruimte voor groen en voedselproductie.Over samenwerking in Brabant…

Brabantse economie heeft nog meer potentie als er breder wordt samengewerkt.


Mensen kennen en met elkaar verbinden is een grote kracht van de provincie.

Top 5

Top 5 kracht van Brabant


 • Een cultuur waarin mensen en bedrijven kennis durven te delen en vertrouwen hebben in elkaars kunnen
 • Diversiteit aan topsectoren
 • Mentaliteit om ‘gewoon’ aan de slag te gaan
 • Sterk MKB met krachtige familiebedrijven
 • Maakindustrie is aanjager voor innovatie

Top 5 kansen voor Brabant

 • Meer aandacht voor implementatie en marktpotentie van technologische innovaties
 • Kracht van Brabant beter over het voetlicht brengen (onder andere in Den Haag)
 • Meer gebruik maken van kennis die er is. Tussen sectoren is kennisuitwisseling te vaak een toevalstreffer
 • Toegang tot kapitaal vereenvoudigen, bijvoorbeeld door financieel instrumentarium MKB toe te spitsen op branches
 • Kracht van regio’s versterken en scherpe keuzes maken voor het profiel per regio

.

Top 5 trends en uitdagingen

 • Benutten van kansen van digitalisering & robotisering
 • Zoeken naar crossovers
 • Toegankelijk maken van kennis en data
 • Stevige human capital agenda voor maakindustrie
 • Wendbaar en adaptief inspelen op kansen en ontwikkelingen, zoals fotonica