Projecten van de arrangeur

Marching and Breakin' I foto: Claudia Hansen

Geert van Boxtel is sinds april 2018 aan het werk als arrangeur. Zijn opdracht is vorm geven aan de impuls voor vernieuwing en verbreding van de klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening.

Geert: “Sinds ik aan de slag ben, heb ik heel veel mooie dingen gezien. In Brabant gebeurt ontzettend veel en het is geweldig om een bijdrage te mogen leveren aan het leggen van nieuwe verbindingen, aanjagen van nieuwe initiatieven en verder brengen van bestaande projecten. Verbinding is hier wel het sleutelwoord. Met de actualiteit, met locaties, tussen makers onderling en tussen soorten muziek”

In hoofdlijnen heeft Geert van Boxtel gewerkt aan het versterken van twee zaken: het makerschap en de aansluiting van aanbod en vraag binnen de klassieke muziek. Bijzondere makers als Aart Strootman, Jacqueline Hamelink of Dominique Vleeshouwers kregen de gelegenheid een voorstelling te maken die past bij hun ambities en wensen. Tegelijk hebben vier gezelschappen een concert ontwikkeld die te zien zijn geweest in vooral de Brabantse middenzalen. Bijna alle projecten hebben een link met Fontys Academy of Music and Performing Arts (AMPA), het conservatorium. Geert: “Om een structurele en duurzame verandering tot stand te brengen, is het cruciaal om het muziekvakonderwijs te betrekken."

De concerten en voorstellingen die uit het project zijn voortgekomen, trokken een behoorlijk aantal bezoekers. Omdat niet alle projecten uitsluitend door de arrangeur zijn gefinancieerd, is het moeilijk exact te zeggen hoeveel mensen bereikt zijn, maar het overstijgt het aantal van 10.000 ruimschoots.

In deze publicatie vindt u een opsomming van de projecten die door de arrangeur de afgelopen jaren zijn ondersteund.


Het digibord van basisschool Meander tijdens muziekles


November Music: Bosch Requiem - Bouw samen aan eeh troostrijk muziekritueel


Sinds enkele jaren wordt er door November Music een bijzondere compositie-opdracht verstrekt voor het schrijven van een dodenmis, een Requiem. Deze bijzondere vorm is al eeuwenoud, draagt het gewicht van de kerkelijke en de muzikale traditie en inspireert nog steeds vele luisteraars. In 2021 is het de beurt aan Hawar Tawfiq om zijn muzikale licht te laten schijnen op het fenomeen van een dodenmis. Tawfiq, de componist van het Bosch Requiem van dit jaar, koos een meer spirituele, levensomarmende benadering van de dodenmis voor zijn Requiem des Fleurs et des Nuages. Muziek als overgangsrite en troost voor de overlevenden. De Bossche Requiemtraditie wordt dit jaar voor het eerst ook voelbaar in enkele klassen van basisscholen Meander en De Kruisboelijn in Den Bosch. Remy Alexander geeft muzieklessen die draaien om ‘muzikale rituelen’. Zijn missie is om de liefde voor componeren uit te dragen in het onderwijs en het maken van een muzikaal ritueel ligt hem bijzonder goed. Tijdens zijn workshops gaat Alexander ook in op de verschillende religieuze muziekrituelen. ‘Ik behandel vooral het christendom, het boeddhisme en de islam. Religies die al eeuwenlang vaste muzikale rites omarmen. Zo is de oproep tot gebed in de islam heel indringend en herkenbaar. In het christendom zie je dat weer terug bij het luiden van de kerkklokken. Een uitnodiging om de kerk te betreden.’ Remy Alexander bevestigt dat de dood geen voor de hand liggend thema is om te behandelen met basisschoolleerlingen. Maar door de focus te leggen op de troostrijke functie van muziek, weet hij dit zware thema op een prettige manier aan de kinderen over te brengen. En: zoals ook kinderen in dit Coronatijdperk weten, hoort ook de dood bij het leven. ’De muziek van een requiem kan je bemoedigen. Een universele kracht die veel muziek heeft. Mooi voorbeeld dat ik dan aanhaal is Benjamin Brittens War Requiem. Hij was een van de eerste componisten die zijn requiem niet aan één persoon opdroeg, maar aan alle slachtoffers die vallen tijdens een oorlog.’ Bij de leerlingen van De Kruisboelijn uit de Bossche wijk Kruiskamp wordt het maakproces van hun eigen muziekstuk vastgelegd door een camerateam. De Kruisboelijn is een basisschool die zijn leerlingen gericht kennis laat maken met de verschillende religies en culturele tradities die er op de school zelf en in de samenleving worden aangetroffen. Regisseur Frank van Osch verwerkt de beelden tot een korte documentaire die via het youtube-kanaal van November Music en voorafgaand aan de première-uitvoeringen van Tawfiqs Bosch Requiem is te zien.

Philharmonie zuid - suite uit ‘Ritratto’


Willem Jeths was tussen 2014 en 2016 de eerste ‘componist des vaderlands’ en doceert aan het Conservatorium van Amsterdam. Zijn werk verraadt een grote liefde voor de laat-romantiek van Mahler en staat tegelijk met twee voeten in deze tijd. ‘Ritratto’ is de naam van de opera die Willem Jeths componeerde en die in de week dat ons land een eerste lockdown beleefde in première had zullen gaan bij De Nationale Opera. ‘Ritratto’ is Italiaans voor portret: de opera is gebaseerd op het leven van de welvarende Italiaanse Luisa Casati. De vrouw was steenrijk en leefde in de high society van Parijs, Venetië en Rome, waar ze zich omringde met beroemde kunstenaars. Casati leefde volgens het motto: "Ik wil een levend kunstwerk zijn". Daarom liet ze zich vaak portretteren door schilders als Kees van Dongen, Man Ray en Filippo Marinetti. Jeths vond zijn inspiratie in een Venetiaanse tentoonstelling die alle portretten van Casati herbergde.

De opera stelt de uiterst actuele vraag naar het belang van kunst in zware tijden. De opera speelt zich af rondom de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, maar Jeths opera zou ook op een andere, onvoorziene wijze akelig actueel blijken. De première van ‘Ritratto’ zou plaats hebben gevonden precies op de dag dat de eerste Corona-lockdown in ging… Het werk is daardoor wél op video opgenomen, maar kon niet gespeeld worden voor een publiek. Inmiddels is, in oktober, de opera alsnog voor een beperkt publiek gespeeld. De thematiek van de opera is in deze tijd universeel geworden: terwijl de rest van wereld in rep en roer is, staart Luisa Casati zich blind op haar passie: de portretten van haarzelf… Op verzoek van philharmonie zuid schreef Willem Jeths een suite-bewerking van ‘Ritratto’ zodat dit uiterst actuele werk alsnog zoveel mogelijk mensen kan bereiken. Dat zal geschieden tijdens een bijzonder moment: het inauguratieconcert van Duncan Ward, de nieuwe chef-dirigent van philharmonie zuid. Ward wenst zich bij zijn aantreden nadrukkelijk te profileren met nieuwe Nederlandse muziek. Hiermee markeert de muziek van Willem Jeths voor de tweede keer de start van een nieuwe dirigent van philzuid: ook bij het aantreden van de huidige dirigent Dimitri Liss klonk er muziek van zijn hand. De suite uit ‘Ritratto’ zal te horen zijn tijdens de inauguratieconcerten van Duncan Ward op 24 en 25 september 2021.


Willem Jeths - Re-making the opera Ritratto - Dutch National Opera

Overview

Projecten 2021


Het Euregio Jeugdorkest - Shakespeare en verder


Het Euregio Jeugdorkest (EJO) is al decennia lang een belangrijke schakel in de opleiding van jonge orkestmusici. Als talentenorkest is het EJO een kweekvijver voor het conservatorium en een springplank naar professionele orkesten in binnen- en buitenland. Om haar missie nog beter te kunnen uitvoeren, gaat het EJO een nieuwe uitdaging aan door te werken met nieuwe thema’s, artiesten, maatschappelijke organisaties en groeperingen in buurten en wijken die zich buiten de reguliere context van het EJO bevinden. De komende jaren staan twee concertreeksen op het programma die een cross-over maken met andere domeinen.


Het eerste project ‘Shakespeare’ wordt gemaakt met de nieuwe stadsdichter van Tilburg Rodgairo Dalnoot en de voormalige stadsdichter van Turnhout (België), Tom Driesen. Het tweede project handelt over de klimaatcrisis en belicht specifiek de blik van jongeren op dit vraagstuk. Met deze projecten zet het EJO een stap naar actuele maatschappelijk thematiek, een eigentijdse presentatievorm en bijzondere samenwerkingspartners. Daarbij is de symfonische muziek -die onbewerkt blijft- de essentie. De insteek van de twee geplande projecten geeft het orkest een nieuw perspectief om zich meer naar buiten te richten, haar musici mee te nemen in een zoektocht naar nieuwe betekenis en daarbij andere, nieuw publieksgroepen aan te boren. Het EJO profiteert hierbij van de ervaringen en het voorwerk dat verricht is door het creatieve team van het EURegio Kamerorkest dat drie jaar geleden is opgericht en nauwe banden onderhoudt met het EJO.

Brabant Koor - A Child of our Time


A Child of Our Time is het vervolg op een succesvolle eerste editie van Reflections, een serie concerten op initiatief van het Brabant Koor waarin zelden te horen symfonische koorwerken worden gekoppeld aan een intensief educatietraject. De muziek van Engelsman Michael Tippett is ontstaan aan het begin van de Tweede Wereldoorlog als reactie op de talloze Joodse vluchtelingen die in Europa en daarbuiten aan hun lot werden overgelaten.De concertreeks richt zich op grote cultuuroverstijgende thema’s waarbij het begeleidende educatietraject een vertaling maakt naar de interesses van kinderen en de actualiteit. Deze opzet maakt de concertreeks niet alleen artistiek relevant, maar toont haar belang zich ook op educatief en maatschappelijk vlak.

Fontys AME/AMPA zijn partner in dit project en voor deze editie is Kamerata Zuid de orkestpartner van het Brabant Koor. Daarbij zullen studenten van AMPA de professionals van Kamerata Zuid versterken. Naast de uitvoeringen van A Child of our Time en het educatietraject realiseren twee compositiestudenten van AMPA een reflectie op Tippetts oratorium met twee splinternieuwe stukken die te horen zijn als onderdeel van de concerten in Eindhoven en Tilburg.

Het educatietraject wordt afgesloten met een interdisciplinair event in 013 in Tilburg op 12 april 2022. De concerten van Brabant Koor en Kamerata Zuid vinden plaats op 21 en 22 april 2022 in respectievelijk Muziekgebouw Eindhoven en Concertzaal Tilburg. Met dit prikkelende project kijkt Brabant Koor over de eigen vocale grenzen heen en creëert het kansen voor (muziek)onderwijs, jonge makers en amateur- en professionele koorzangers.


De Reiziger


Evenals de ‘Odyssee’ van Homerus is de stadsopera ‘De Reiziger’ een muziektheaterproductie die uitzicht biedt op de uitdagingen en beproevingen waar de mens in de 21e eeuw voor staat: wereldwijde herverkaveling van macht, verbrokkeling van democratie en rechtsstaat, de moeizame kunst van het samenleven. Het publiek vaart in fluisterboten over de Binnendieze in Den Bosch, hun gids (en stuurman) is niet-westers. De Reiziger is een archetypisch epos waarin loutering, beproeving en heldendom met elkaar vervlochten zijn. Maar op de eerste plaats is het een verhaal over ontmoetingen – met letterlijk ongekende werelden en culturen, met verleidingen en met wie je bent of denkt te zijn. De kwintessens van het verhaal is dat zelfkennis groeit bij gratie van ontmoetingen – niet door eindeloze zelfreflectie of kluizenaarschap. Zo is de buitenwereld de sleutel tot de binnenwereld. In deze eeuw is dat haast een hachelijke uitspraak. Dit is de tijd van vestingen – Fort Europa en Fort Ik – die vooral op angst gebouwd zijn. De tendens om het/de onbekende uit te sluiten, neemt eerder toe dan af. Componist is Mark van Platen, het libretto wordt geschreven door Eric Alink, regisseur is Vincent van den Elshout, Marc Versteeg is artistiek leider en kwartiermaker. Uitvoerenden zijn vier solisten, vluchtelingen, een instrumentaal ensemble en kamerkoor Capella Brabant. De voorstellingen komen tot stand in samenwerking met de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en vinden plaats tijdens het Theaterfestival Boulevard in 2022. De Reiziger ontving een bijdrage om het langdurige, complexe wervings- en voorbereidingsproces van deze bijzondere voorstelling te faciliteren.

De Binnendieze in Den Bosch I Foto: Ilse Wolf


Storioni trio speelt concert achter glas.Bezoeker Storioni festival


Storioni Festival 2021


In tijden van Corona is het heel complex om concerten te organiseren, zo weten vele ensembles, orkesten en festivals. De zalen bleven lange tijd gesloten en het contact tussen musici en publiek werd beperkt: als er al iets mogelijk was, dan was het op afstand.

Het Storioni Festival werkte voor haar editie van 2021 aan manieren om die afstand tussen podium en publiek te verkleinen en koos daarbij voor ‘eten’ als verbindingsmiddel. Live gestreamde concerten gingen gepaard aan speciaal voor deze gelegenheid bereidde maaltijden die het publiek thuis voor het scherm kon nuttigen. In een bijzondere samenwerking met het Eindhovense initiatief De Ambulancedienst werd er daarnaast een concert georganiseerd onder de titel ‘De Wachtkamer’.

Het publiek arriveerde met de auto om een maaltijd op te halen en werd tijdens het wachten beloond met een concert van het Storioni Trio. Omdat het trio vanwege de Coronabeperkingen achter glas moest spelen, werden de klanken van Saint-Saëns, Schubert en Beethoven gestreamd naar de telefoons van de mensen die in hun auto’s wachten. Op deze wijze werd de beperkingen omgezet naar prikkelende uitdagingen waar het publiek ten volle van genoot.

Overview

Projecten 2020


Playground - Last night the DJ saved my life


De initiatiefnemers van Playground laten zich inspireren door de grensoverschrijdende muziek van dancemuzieklegende Carl Craig die in de jaren ’80 en ’90 zijn naam vestigde in de techno-scene. Playground zoekt naar kruisverbanden tussen een clubavond en een concertante live-ervaring. ‘Last night the DJ saved my life’ klinkt als een filmische cross-over tussen elektronische en klassieke muziek.

Kernlid van Playground is duizendpoot en meesterslagwerker Dominique Vleeshouwers die dit jaar de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs ontving en vorig jaar op verschillende plekken in onze provincie te zien was met de geweldige voorstelling ‘Marching & Breakin’ die hij samen met de dansers van The Ruggeds maakte. In het verleden speelde Vleeshouwers slagwerkcomposities van Joey Roukens, Wim Henderickx en James McMillan.

Het maken van ‘Last night a DJ saved my life’ had veel voeten in aarde. De zoektocht naar de gemeenschappelijke grond tussen klassiek en techno werd tijdens de voorbereidingen bemoeilijkt door de Corona-beperkingen en ook een ‘echte’ première werd verijdeld door het virus. De muzikale samenwerking is grotendeels online tot stand gekomen en het resultaat is vooralsnog alleen op internet te zien en horen. Optredens op November Music en op het Tromp Concours in het Muziekgebouw Eindhoven staan nu gepland voor 2021. Het programma zal dan nog worden uitgebreid met 6 nieuwe stukken en als klap op de vuurpijl zal Carl Craig de avond in Eindhoven zelf afsluiten!

Onderdeel van Playground zijn naast Dominique Vleeshouwers ook toetsenist Albert van Abbe, medecomponist en slagwerker Arend Bruijn, de Berlijnse violist en elektronicawizard Davis West en toetsenist Benjamin Geyer (Flying Cakes/Mononoke) die in hun werk het onontgonnen gebied tussen jazz en elektronica exploreren. De Brabantse videomaker Noortje van den Eijnde is verantwoordelijk voor de visuals. Check de stream Bekijk de website


Playground - Last night the DJ saved my life


Playground - Last night the DJ saved my life


Opera Zuid/Lucas Wiegerink - Het Lijflied


In ‘Het Lijflied’ luisteren we naar de geluiden die ons lichaam produceren. Eigenlijk net zoals toen we nog in de buik van onze moeder zaten en de geluiden van haar hart, haar maag, haar darmen, haar stem en echo's van de buitenwereld hoorden. In 2016 deed componist Lucas Wiegerink mee aan het Arts/Science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists. Naar aanleiding van dit programma schreef Lucas een muziekstuk dat is gebaseerd op de communicatie tussen micro-organismen door middel van geluidssignalen. Door dit project raakte hij zich ervan bewust dat het menselijk lichaam één grote en rijke wereld van geluid is. Deze gedachte liet hem niet meer los en leidde uiteindelijk tot het idee van het maken van een familieopera over het menselijk lichaam. Het lichaam wemelt van de geluiden: ruis, vibraties, ritmes, klanken, muziek. Het is voortdurend actief, transformeert, groeit. Van spijsvertering tot ademhaling, het lichaam is nooit stil. Elk orgaan heeft zijn eigen individuele akoestische handtekening. Kinderen onderzoeken hun lichaam al kijkend, voelend en luisterend. Deze sensorische nieuwsgierigheid bracht de componist ertoe om dit verhaal te willen vertellen. Een verhaal vol bijzondere geluiden, beelden en humor.

In de opera ontmoet hoofdpersoon Ina haar eigen organen en gaat met hen in dialoog. Voor elk van de organen heeft de componist verschillende uitdrukkingsvormen bedacht. Zo drukt het brein zich uit in een pseudo-latijns-wetenschappelijk-cartoon-achtige manier, het hart zingt in een stijl die de grote Franse opera van de negentiende eeuw nabootst en de darm zingt in een taal vol met spasmen. Dit allemaal in combinatie met elektronische geluiden van echte lichaamsklanken. Een bijzondere rol in de opera is er uiteraard ook voor het Coronavirus dat voor grote consternatie zorgt in het lichaam van de hoofdpersoon…

Eerder schreef Lucas Wiegerink voor het Kameroperahuis en de Nederlandse Reisopera het muziektheaterwerk 'Being Arthur’ (2014) en de kameropera ‘Ik Vertrek’ (2015). Opera Zuid besloot Lucas Wiegerink de bijzondere uitgangspunten van zijn idee voor deze opera onder haar vleugels te laten ontwikkelen. Het komende jaar staat in het teken van deze ontwikkeling waarvan op November Music in 2021 een voorproefje te zien zal zijn. Een prèmieredatum is er nog niet, maar vast staat wel dat uit de ideeën van Lucas Wiegerink en Opera Zuid iets heel bijzonders gaat groeien.

Bekijk de website van operazuid

Bekijk de website van Lucas Wiegerink


Opera Zuid/Lucas Wiegerink - Het Lijflied

Stads- en plattelandscomponisten


Een van de grote successen van de arrangeur is het aanstellen van stadscomponisten. Met de stad als werkveld en de inwoners als doelgroep leggen deze componisten verbanden tussen hun werk en het muzikale DNA van de stad. Anthony Fiumara, Bart de Vrees, Piet-Jan van Rossum en Angela de Weijer zijn de vier kunstenaars die in het seizoen 2020-2021 stadscomponist zijn in respectievelijk Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Heukelom en Meierijstad. Geïnspireerd door de stadsdichters en stadskunstenaars die op verschillende plekken in het land werken, staat in dit idee het contact tussen componisten en de bewoners van de stad centraal. De stadscomponisten laten zich inspireren door de locatie en haar specifieke context: bewoners, de aanwezige musici, actuele thema’s of utopische ideeën.

Landelijk Ook landelijk wordt het initiatief opgepakt. Dutch Composers NOW werkt samen met de arrangeur van Noord-Brabant aan de landelijke versterking van het fenomeen stadscomponist. Dutch Composers NOW stimuleert het aanstellen van stadscomponisten in tal van culturele steden in Nederland, als een zichtbare aanjager in het actuele muziekleven, en verbindt op alle niveaus: regionaal, nationaal en internationaal; van liefhebber tot en met professional. Voortbouwend op het Brabantse succes rollen zij in samenwerking dit project verder landelijk uit.


De stads- en plattelandscomponisten aan het woord


Bachkliniek Online - Sounding Bodies


Sounding Bodies - Bachkliniek Online De even tijdloze als abstracte muziek van Johann Sebastiaan Bach staat centraal in de Bachkliniek. De gedachte achter deze bijzondere ‘kliniek’ is even eenvoudig als briljant. Artistiek leider en celliste Jacqueline Hamelink laat haar ‘eenmenspubliek’ een keuze maken uit persoonlijke, emotionele waarden en op basis daarvan kiest zij een cellowerk van Bach dat zij voor deze persoon speelt. Met haar muzikale ‘medetherapeuten’ wist Jacqueline Hamelink vorig jaar op Festival Boulevard een groot aantal bezoekers intens te raken. Meer daarover vind je elders in dit magazine. In deze bizarre tijd staat juist het fysieke contact tussen mensen zwaar onder druk vanwege het besmettingsgevaar van Covid19. Hamelinks methode baseert zich juist op de directe, fysieke aspecten van musiceren: in de Bachkliniek mag je met beide handen het muziekinstrument aanraken. Daarom realiseerde Hamelink begin dit jaar direct een nieuwe vorm van de Bachkliniek: de Bachkliniek Online. De opgedane kennis en ervaring werd door de makers -naast Jacqueline zijn er meerdere musici betrokken- in korte tijd een online variant van de methode opgezet. Anders dan de fysieke ervaring uiteraard, maar ook weer gericht op een intens contact tussen musicus en luisteraar. De Coronacrisis bracht de Bachkliniek ook naar een andere plek. In samenwerking met het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg hebben Jacqueline en haar medemuzikanten vier weken gewerkt op de Intensive Care afdeling op het moment dat de piek van het aantal besmettingen zich voltrok. Voor zowel patiënten als medisch personeel werden er via ZOOM 1-op-1 concerten gerealiseerd. Corona heeft ons laten zien hoe belangrijk kunst en cultuur voor ons zijn. Over heel de wereld vonden mensen troost in optredens, filmpjes en andere initiatieven van kunstenaars. In Engeland is men al langer bezig met onderzoek naar de inzet van kunst op het gebied van positieve gezondheid. Hard wetenschappelijk bewijs voor de helende werking van muziek is er nog niet, maar wetenschappelijk onderzoek wijst op een positief effect van kunst en kunstbeoefening. Op dit moment is er een ook een Bach Kliniek App in voorbereiding en werken Jacqueline en haar team aan een ambitieuze langjarige samenwerking met verschillende partijen uit de gezondheidszorg om het belang van muziek voor gezondheid te onderstrepen. Bekijk de website.


Sounding Bodies - Bachkliniek

Video: Introductie Bach Kliniek Online


Componeren voor 'anderhalvemeter-orkest' - philharmonie zuid


De crisis rond Covid19 raakt de muziekwereld diep. De beperkingen die de overheid heeft afgekondigd hebben grote gevolgen voor de manier waarop concertzalen moeten omgaan met publiek maar ook met de manier waarop gemusiceerd wordt. Een symfonie-orkest heeft een dusdanig grote bezetting dat zelfs repeteren niet meer kan: de musici moeten op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Dat betekent niet alleen dat de podia te krap zijn geworden, maar ook dat het samenspel van orkestmusici complexer is geworden. Philzuid bedacht de term ‘Anderhalvemeter-orkest’ en gaf vier componisten de opdracht om te componeren voor een orkest in Coronatijd. Vier componisten -afkomstig uit en/of sterk verbonden met de Provincie Noord-Brabant- hebben de opdracht gekregen te schrijven voor philzuid in ‘anderhalve meter-bezetting’ en daarbij te reflecteren op de gevolgen die de Covid19-pandemie voor hen heeft (gehad). Anthony Fiumara, ook actief als stadscomponist van Tilburg, schreef 'See the Sky About to Rain’ voor strijkorkest en drie slagwerkers die zich rond de strijkers opstellen. Aart Strootman, vorig jaar nog de winnaar van de Matthijs Vermeulenprijs componeerde ‘(in) dependence’: een stuk voor 12 strijkers die elk een individuele partij hebben en op die manier hun onderlinge (on)afhankelijkheid in muziek uitdrukken. Xavier van de Poll is de jongste van de vier. Hij is een oud student van Fiumara en in zijn ‘Les sonorités au loin’ speelt hij met ruimtelijkheid doordat de slagwerkers op een andere plek zijn gepositioneerd dan de strijkers. Oudgediende Jo Sporck parafraseert een stuk van Charles Ives met zijn ‘The Unquestioned Answer’. In deze intrigerende titel kun je Sporcks overtuiging teruglezen dat de Coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt: het is geen vraag of kunst relevant is: kunst draagt bij aan onze geestelijke rijkdom.


Het is niet voor het eerst dat componisten worden uitgedaagd om te schrijven voor alternatieve (orkest)opstellingen. Eeuwen geleden experimenteerde Willaert, Monteverdi en Gabrieli al de ruimtelijke effecten van andere orkestopstellingen. In de 20e eeuw krijgt het begrip ruimte een belangrijke plek in het werk van talloze componisten die op zoek zijn naar andere klanken en andere manieren van samenspelen. Nog niet eerder, echter, was een pandemie verantwoordelijk voor het realiseren van composities voor afwijkende orkestopstellingen. De korte stukken zullen in het seizoen 2020-2021 geprogrammeerd worden en op verschillende plekken binnen Noord-Brabant én daarbuiten te horen zijn. De arrangeur van de Provincie Noord-Brabant financiert de totstandkoming van de vier nieuwe stukken. Het eerste stuk in deze reeks is ‘(in) dependence’ van Aart Strootman. Voor meer informatie bekijk deze site.

Componist Aart Strootman


Strijbos en Van Rijswijk - Your Trembling Mile


Muziek is in steeds meer vormen en gedaanten aan te treffen. Componisten van nu ontwikkelen nieuwe ideeën over de rol van geluid in het publieke domein, de samenhang van muziek met andere disciplines en onderzoeken andere, actievere rollen voor de luisteraar. Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk maken hun werk doorgaans in bijzondere vormen en op afwijkende locaties. Voor de geluidswandeling Your Trembling Mile bedekken ze parken, gebouwen en andere openbare ruimten letterlijk met klank. De uiteenlopende vormen van de klankinstallaties – van long throw speakers tot perspex panelen – waarborgen een waaier aan bijzondere geluidsbronnen en klanken die in nauwe samenhang met de omgeving zijn gerealiseerd. In Your Trembling Mile, te zien en horen op Festival Boulevard bundelt het componistenduo Strijbos en Van Rijswijk hun krachten met MTD Landschapsarchitecten. In een wandeling van precies 1 mijl (1,61 kilometer) wandel je van het Zuiderpark via de Stadswal richting het Museumkwartier. MTD Landschapsarchitecten ontwierp onder meer de stadswalzone en de tuin van het Museumkwartier in Den Bosch . Hun kennis van architectuur en ruimte vervolmaakt de sensatie van Your Trembling Mile. De straat als partituur, de buitenruimte als ontspanning, en een klankwandeling waaraan de herinnering nog lang kan resoneren. De muziek laat je op een andere manier kijken naar het landschap; de ruimte laat je anders luisteren naar de muziek. Iedereen hoort en ziet iets anders en wordt op die manier co-creator van het werk. Te zien en horen vanaf 8 augustus 2020 op Festival Boulevard. Meer info op de website.

Geluidswandeling Your Trembling Mile - Festival Boulevard 's-Hertogenbosch


Kamerata Zuid en Jett Rebel


Zijn Face to Face tour door Nederland is in volle gang, maar Jett Rebel is niet te stoppen. Tijdens alle drukte maakt de rasmuzikant graag tijd voor een uitstapje: een bijzonder concert samen met kamerorkest Kamerata Zuid dat ook te volgen is via een speciale livestream. Kamerata Zuid speelt met klassiek. Letterlijk en figuurlijk. Dit kamerorkest heeft haar roots in Tilburg en gaat, onder leiding van dirigent Frank Adams, verrassende samenwerkingen aan met (inter)nationale artiesten. Het samenspel van de jonge, enthousiaste strijkers en de percussionist is net zo hecht als dat van een geoliede rockband. Kamerata Zuid werkt graag samen met artiesten van buiten de klassieke wereld: eerder speelden ze met Anneke van Giersbergen, de Memphis Maniacs en Gerard van Maasakkers. In dit concert wagen Jett Rebel en Kamerata Zuid zich aan een wel heel divers repertoire: songs van Jett Rebel in nieuwe, frisse arrangementen, een enkele klassieker en een speciaal voor dit concert geschreven nieuw stuk van Chiel Meijering.

Te zien en horen op zondag 26 juli in Theaters Tilburg en via een livestream. Kijk voor meer informatie op de website van Theaters Tilburg.


Kamerata Zuid en Jett Rebel - Theaters Tilburg en livestream Foto: Jostijn Ligtvoet


Overview

Projecten 2019 en 2018


In het najaar van 2019 zijn in totaal 20 concerten gerealiseerd waarin klassieke muziek op een nét wat andere manier over het voetlicht wordt gebracht. Deze vonden voor een groot deel plaats in prachtige concertzalen die weinig worden gebruikt voor klassieke muziek.

De concerten zijn tot stand gekomen uit gesprekken tussen vier gezelschappen en de (concert)podia in Tilburg, Uden, Roosendaal, Helmond, Oisterwijk, Oss, Den Bosch, Eindhoven, Oosterhout, Veghel, Breda en Cuijck. Ruim 5.000 mensen bezochten een concert uit deze reeks.

Ron Megens (De Lievekamp, Oss): 'Doel van de organisatoren van deze concerten is het aanbieden van nieuwe concertvormen waarbij met behulp van een andere kunstdiscipline of een bepaalde actualiteit klassieke concerten een andere vorm wordt gerealiseerd dan de traditionele. Binnen theater De Lievekamp kunnen we dit initiatief erg waarderen. Sterker nog: mocht dit initiatief in het komende seizoen 2020/2021 worden gecontinueerd, dan is het goed om te weten dat we opnieuw de intentie hebben om ook dan een aantal concerten uit het aanbod vast te leggen.'

EURegio Kamerorkest


Het kersverse EURegio Kamerorkest speelde onlangs 5 concerten met het programma ‘In de schaduw van de oorlog’. Daarmee herdacht dit nieuwe orkest de Bevrijding van Brabant die zich deze herfst 75 jaar geleden voltrok. Het orkest nam een bijzondere solist mee: tenor Peter Gijsbertsen die in 2018 de Nederlandse Muziekprijs won. Orkest en tenor speelden muziek van onder meer Maurice Ravel en Benjamin Britten, die is geschreven in de context van één van de twee Wereldoorlogen. Naast prachtige muziek bood dit concert ruimte aan het voorlezen van enkele brieven afkomstig van gewone Tilburgers en geschreven tijdens de oorlog. Zo’n 600 mensen waren getuige van dit debuut van het EURegio Kamerorkest.' Hans Casteleyn (dirigent EURegio Kamerorkest): 'De drukbezochte concerten van het EURegio Kamerorkest in 5 gemeenten door de provincie waren niet mogelijk geweest zonder de visie en hulp van arrangeur Geert van Boxtel. Geert zag wat in onze jonge talentvolle club en de ambitie om meer Brabanders toegang te bieden tot klassieke muziek en de kunsten. Hij gaf ons daarbij niet alleen het vertrouwen en middelen het te gaan doen, ook bekleedde hij een belangrijke sleutelpositie in het verbinden van ons kamerorkest met het publiek en de speelplekken.'

Storioni Trio


In oktober en november 2019 speelt het Storioni Trio (zie ook item 18 in dit magazine) samen met het Lights Out Trio en acteur Tom Janssen de voorstelling ‘Dit zijn de namen’ op basis van het gelijknamige boek van Tommy Wieringa. De muziek in deze voorstelling is afkomstig uit zowel het klassieke als het hedendaagse repertoire voor pianotrio. Extra bijzonder aan deze voorstelling is dat het zich geheel in het donker plaatsvindt!

Marching & Breakin'


‘Marching & Breakin’ van percussionist Dominique Vleeshouwers is een perfecte samensmelting van slagwerkrepertoire van over de hele wereld met de flitsende dansmoves van The Ruggeds. De voorstelling maakt een reis langs verschillende muziek- en dansstijlen ‘van de straat’. ‘Marching & Breakin’ slaat een natuurlijke brug tussen nieuw gecomponeerde muziek, internationaal slagwerkrepertoire, urban en de harmoniewereld. Deze verschillende elementen zijn met elkaar verbonden door een sterke dramaturgie rond het concept ’straatmuziek’. Bovendien is het puur theatraal ook interessant: slagwerk en dans zijn beiden heel fysiek, en visueel heel aansprekend. De combinatie is fascinerend en wist in 5 optredens meer dan 2500 mensen te verrassen. Daarvan was meer dan de helft jonger dan 25 jaar. Onlangs werd bekend dat Dominique Vleeshouwers de prestigieuze Nederlands Muziekprijs heeft gewonnen.

Kamerata Zuid


Kamerata Zuid treedt vanaf eind november op met de Brabantse maar internationaal bekende zangeres Anneke van Giersbergen in een programma waarin zowel haar eigen werk als klassieke aria’s een plek krijgen. Verwacht kippenvel en rillingen over de rug bij deze combinatie, zoals je kunt zien op het filmpje hiernaast, dat ze opnamen in het Speelhuis in Helmond enige tijd geleden. Kamerata Zuid staat onder de bezielde leiding van Tilburger Frank Adams. Frank Adams (artistiek leider Kamerata Zuid): 'De beleidsmaker en de kunstenaar die samenwerken. Ze leren elkaars werkveld kennen en er komt over en weer respect en inzicht. Niet de beleidsmaker die met het vingertje wijst maar de beleidsmaker die helpt en ziet waar de kunstenaar mee bezig is. Wat mij betreft de absolute toekomst.’


Kamerata Zuid en Anneke van Giersbergen - Het Speelhuis, Helmond

Anthony Fiumara Stadscomponist Tilburg


Anthony Fiumara is tot en met december 2019 als stadscomponist werkzaam in Tilburg. Anthony werkt vanuit het Tilburgse De Link, het muziekpodium dat hem bijstaat in deze bijzondere rol. Als ambassadeur van de nieuwe muziek legt Anthony nieuwe verbindingen met de stad. Zo speelt het carillon van de Heikese kerk iedere maand muziek van de jongste componisten van de Academy of Music and Performing Arts (AMPA), werkt Anthony aan een estafettecompositie die wordt ‘doorgegeven’ van de ene harmonie naar de andere en schrijft hij een stuk voor Kamerata Zuid dat zij op hun tournee door Brabant zullen spelen. Een bijzonder muzikaal evenement in de LocHal op 26 oktober jongstleden toonde het aansprekende nieuwe pand haar muzikale mogelijkheden. Tal van grote en kleine optredens van een groot aantal Brabantse musici maakten dit gebeuren tot een ontdekkingstocht voor oog en oor. 


Een stadscomponist kan heel dicht op de huid van een stad werken. Als er iets ontbreekt in de klassieke muziek, dan is het de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de figuur van de componist. Klassieke muziek wordt over het algemeen geassocieerd met overleden componisten; op deze wijze wordt 'de componist’ een levende, herkenbare persoon in de stad. Dan komen stad en muziek zo dicht mogelijk bij elkaar en dat brengt de muzikale infrastructuur opnieuw tot leven. Anthony, geboren en getogen in Tilburg, is bij uitstek geschikt om deze rol vorm te geven. Hij is sinds kort docent Compositie aan AMPA, waardoor hij ook een directe verbinding legt tussen de stad en het conservatorium.


Dit aansprekende project heeft de aandacht getrokken van zowel andere Brabantse gemeenten als enkele landelijke organisaties. Op dit moment wordt onderzocht of er ook in andere plaatsen in Noord-Brabant een stadscomponist kan worden aangesteld. 


Volg de stadscomponist van Tilburg op Facebook, kijk voor meer informatie op de website van De Link of luister naar het werk van Anthony Fiumara op:


Anthony Fiumara, stadscomponist van Tilburg in 2019


Eerste uitvoering van Memorial Park tijdens November Music 2017.


Aftermovie Tracking Tilburg, op 26 oktober in de LocHal in Tilburg
Tracking Tilburg in de LocHal

Klassiek op de Dommel


'Klassiek op de Dommel' is een evenement dat op 23 september van dit jaar voor het eerst werd gehouden in de Gemeente Boxtel. Helaas kon dat vanwege het noodweer niet op een ponton op het riviertje, maar op een overdekt podium.

De missie van ‘Klassiek op de Dommel’ is klassieke muziek onder de aandacht brengen van een breder publiek; ouderen en jongeren waarbij culturele diversiteit wordt nagestreefd en op verschillende manieren cross-overs worden gemaakt.

Cruciaal is dat het een lokaal initiatief is, van mensen die een lokaal en regionaal netwerk hebben van muziek en musici. Door het op een bijzondere plaats te programmeren (op de Dommel) is het voor iedereen toegankelijk, wat minder serieus en wat luchtiger. De onverwachte plek draagt daar aan bij.

De ambitie van de organisatie is om met dit evenement een inspirerend voorbeeld te realiseren voor andere gemeenten langs de Dommel. Interessant om te kijken of je vanuit een toeristische invalshoek een aantal Dommel-gemeenten kunt verbinden door middel van muziek. Daarmee verbreed je ook je doelen, het zou prachtig zijn als dat lukt. De eerste contacten zijn met diverse gemeenten al gelegd, om dit bij de volgende editie over twee jaar te realiseren.

Meer informatie op klassiekopdedommel.nl


Eldorado


Eldorado is de titel van een voorstelling over de ontwrichting van het Brabantse platteland door (drugs)criminaliteit. Eldorado wordt gemaakt en gespeeld in Cuijk, Bernheze, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Rucphen met lokale muziekverenigingen. Deze voorstelling wordt gemaakt in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel, dat een soortgelijk project maakt maar dan in de 5 grote steden. 

De bijdrage die dit project krijgt, gaat niet over de voorstelling zelf (die is pas in 2020) maar over een voortraject waarbij 5 jonge componisten een podcast maken over die 5 dorpen. Doordat componisten worden gekoppeld aan een locatie, moeten ze daar écht verbinding mee maken, net als met de mensen die er leven en werken. Door deze werkwijze verbind je ze met het publiek, met de locatie én met de actualiteit en daarmee met een belangrijke maatschappelijke opgave. Op deze manier ervaren jonge componisten dat een maatschappelijke context heel spannend en interessant kan zijn als aanleiding om muziek te maken. En maakt het publiek kennis met muziek die ze anders wellicht niet zouden leren kennen vanuit interesse in hun eigen leefomgeving.

Meer informatie op eldorado2020.nl


Tilburg op Vleugels


Een festival rond de 65e verjaardag van de Tilburgse componist Jo Sporck die in het buitenland vaker wordt gespeeld dan in Nederland. Te horen en te zien op 29 september, 5, 7 en 14 oktober In Theaters Tilburg en andere locaties in de stad.

Tilburg op Vleugels zet zich om jongeren in contact te brengen met hoogwaardige klassieke muziek waarbij onder meer het Vlaamse orkest Casco Phil een concert verzorgt met Mozart en Sporck op het programma. Daarnaast is er een pianomarathon gepland met toppianisten Severin von Eckardstein, Ralph van Raat, Daan Vandewalle en Bobby Mitchell. Een karrentocht met jong muzikaal talent presenteert jeugdige pianisten in de Tilburgse openbare ruimte en op de beiaard van de Tilburgse Heikese Kerk zijn nieuwe stukken te horen.

Het is een ambitieus festival, dat verschillende invalshoeken biedt. En voor de eerste keer is er een meerdaags festival rond klassieke muziek in Tilburg. Fantastische pianisten met een wereldwijde reputatie zijn te horen in een programma samen met jonge pianisten en dan ook nog op ongebruikelijke locaties. Dat maakt Tilburg op Vleugels heel bijzonder.


Meer informatie op tilburgopvleugels.nl

Jelena Bazova (middenvoor) en leerlingen van haar pianoklas

'De producties die in samenspraak met de arrangeur zijn ontwikkeld, hebben gemeen dat ze zoeken naar een nieuwe vorm om met het klassieke repertoire om te gaan. Een ontwikkeling die steeds pregnanter wordt. Naast de traditionelere concertpraktijken is er vanuit makers, programmeurs en ook publiek de wens om klassieke muziek opnieuw te interpreteren en te presenteren. Daarnaast is het ook nodig om onze hedendaagse componisten een plek te geven in de programmering. Door de steeds groter wordende prestatiedruk (lees: afhankelijkheid van recettes) wordt het steeds moeilijker om beginnende makers, makers die in de niche opereren en makers die interdisciplinaire voorstellingen maken te programmeren.

Gert Gering - Theaters Tilburg

Paviljoen voor Ongehoorde Muziek


Het Paviljoen voor Ongehoorde Muziek is één van de plekken in Noord-Brabant waar de ontwikkeling van het makerschap -componisten en musici- centraal staat en waarbij dat nadrukkelijk gebeurt in organische samenhang en dialoog met het publiek. Het Paviljoen voor Ongehoorde Muziek is gestart in Eindhoven in 2017 op particulier initiatief van componist en muzikant Bart van Dongen. Sinds het ontstaan worden er kleinschalige concerten geprogrammeerd van veelal jonge musici. De ambitie is om het Paviljoen uit te bouwen tot een muzikale broedplaats voor talentontwikkeling.

Jonge makers die een brug willen slaan tussen opleiding en beroepspraktijk kunnen zich hier ten overstaan van een geïnteresseerd publiek presenteren. Dit Paviljoen heeft alles in zich om een heel belangrijke functie in de talentonwikkeling te verwerven. Bart is zich heel bewust van het belang van publiek voor jonge makers. Het is van belang dat zij zich niet alleen maar bezig houden met artistieke signatuur en ontwikkeling, maar dat zij zich ook bewust worden van de rol van het publiek. Dat faciliteert het Paviljoen op kleine schaal: publiek is in direct contact met de makers, en die krijgen daarmee feedback die op de lange termijn veel gaat opleveren voor de makers en de muzieksector.


Meer informatie op pomeindhoven.nlPaviljoen voor Ongehoorde Muziek (foto: POM)

Jacqueline Hamelink / Sounding Bodies Bachkliniek


Jacqueline Hamelink is celliste, theatermaker en de bedenker van de ‘Bachtherapie’. Met een knipoog naar de ‘Bachbloesemtherapie’ heeft Jacqueline een methode ontwikkeld waarmee ze met haar cello in één-op-één situaties mensen een uiterst intense muzikale ervaring laat ondergaan. De even tijdloze als abstracte muziek van Johann Sebastiaan Bach staat daarin centraal. Jacqueline laat haar ‘eenmenspubliek’ een keuze maken uit persoonlijke, emotionele waarden en op basis daarvan kiest zij een cellowerk van Bach dat zij voor deze persoon speelt. Het werk van Jacqueline maakt duidelijk hoe belangrijk akoestisch voortgebrachte klanken kunnen zijn voor het welzijn en welbevinden van mensen. Iedere muziekliefhebber weet dat muziek je diep kan raken, maar de retorische kracht van de muziek van Bach toont nog een bijzondere kwaliteit: het is muziek van een intense overtuigingskracht.

Jacqueline’s werk raakt mensen diep. Mede daarom is zij gekozen tot één van de drie gezichten van de campagne Brabant Cultuur. Haar werk staat voor de essentie van muziek: het ervaren van klank die in dezelfde ruimte wordt voortgebracht door een ander mens. De ervaring dat iemand speciaal voor jou en ook echt alléén voor jou speelt. Dat is heel belangrijk in deze getechnologiseerde tijd, waarin bijna alle muziek tot ons komt via streams, computer, telefoon. Hier mag je de cello zelf, de bron van de klank die speciaal voor jou wordt bespeeld, aanraken. Die ervaring is van onschatbare waarde en raakt aan de kern van het luisteren naar muziek.


De intensiteit van de ervaring die Jacqueline realiseert staat in scherp contrast tot het publieksbereik van haar werk. Het afgelopen jaar heeft Jacqueline haar bijzondere methode gedeeld met andere musici die zij heeft opgeleid tot volleerde ‘Bachtherapeuten’. Deze musici zijn bij elkaar gebracht in een ‘Bachkliniek’ die in première ging op Festival Boulevard en daar een kleine 1000 mensen wist te bereiken die - vrijwel zonder uitzondering - bijzonder geraakt waren door de persoonlijke luisterervaring. De Bachkliniek was ook te zien en horen in het Muziekgebouw in Eindhoven en zal het komend jaar worden vervolgd.


Meer info op soundingbodies.com/voorstelling/bach-kliniek


Jacqueline Hamelink geeft Bachtherapie tijdens TEDxAmsterdam


De Bachbehandeling


'De getoonde visie van de arrangeur bij zijn invulling van de regeling laat wat mij betreft zien dat hij oog heeft voor de behoefte van de culturele markt. Hij kiest steeds voor producties en projecten waarmee duidelijk stappen gezet worden in de richting van nieuwe denkwijzen en nieuw publiek. Door zelf actief kunstenaars te benaderen en mee te laten denken over de toekomst van de sector, creëert hij een open dialogische ruimte waarin kunstenaars, publiek en beleid gelijkwaardige partners zijn. Mijn conclusie is dat zowel de arrangeursregeling als de wijze waarop Geert van Boxtel hier invulling aan heeft gegeven, vanuit mijn perspectief heeft geresulteerd in een fantastische impuls voor Brabantse klassieke muziek sector. Dit geldt voor de kunstenaars én het publiek.' Jacqueline Hamelink - Sounding Bodies


La Grande Bouffe - Een spiegel op onze hedendaagse consumptiemaatschappij


Philharmonie zuidnederland & Toneelgroep Maastricht presenteren La Grande Bouffe, een muzikale theatervoorstelling over mateloosheid en overdaad. Regisseur Serve Hermans nam de gelijknamige Frans-Italiaanse zwarte komedie uit 1973 van cineast Marco Ferreri als inspiratiebron en stelt zich de vraag wat er gebeurt als er geen rem zit op wat we doen. In een decor van een rijk gedekte tafel maakte Toneelgroep Maastricht het publiek deelgenoot van het verhaal waarin de hoofdfiguur zich besluit dood te eten. Dit alles gelardeerd door philharmonie zuidnederland met muziek van onder meer Rossini, Satie, Part en nieuw werk van Jean Lambrechts. De Noordkade Veghel was als verzamelplaats van de foodindustrie en cultuur de ideale premièreplek voor deze muziektheatrale spiegel op onze hedendaagse consumptiemaatschappij. De philharmonie zuid is van zins de letterlijk zinnenprikkelende voorstelling in een volgend seizoen te hernemen.

Philharmonie zuidnederland & Toneelgroep Maastricht

Dirigent: Dirk Brosse Regie: Serve Hermans Dramaturgie: Ludo Costongs Spel: Michel Sluysmans, Robert Bouten, Stijn Vervoort, Hans Trentelman

In samenwerking met Wow Food, Arend van der Heijden; CHV Noordkade Veghel, MCICIM University Maastricht

Meer informatie op www.philharmoniezuidnederland.nl en www.chvnoordkade.nlAart Strootman I Foto: Dries Alkemade

Aart Strootman


Componist, gitarist, instrumentmaker en musicoloog Aart Strootman is één van de grootste talenten in de Nederlandse muziek op dit moment. Hij won vorig jaar de internationale Gaudeamusprijs voor compositie, speelt in vele ensembles en schreef het prestigieuze stuk ‘Darkness Rises’, dat hij samen met de philharmonie zuid speelde en heeft opgenomen.


Daarnaast ontwikkelt Strootman nieuwe instrumenten. Zo maakte hij een gitaar en een basgitaar met een zogenoemde ‘reine stemming’, speciaal om het werk van minimal music pionier Terry Riley te kunnen uitvoeren. Strootman is ervan overtuigd dat nieuwe muziekinstrumenten kunnen leiden tot nieuwsgierigheid en interesse in nieuwe muziek. Op dit moment is hij bezig met onderzoek naar nieuw instrumentarium dat geproduceerd kan worden met een 3D-printer. Dit innovatieve onderzoek doet hij samen met een keur aan nationale en internationale partners, waaronder de festivals Huddersfield, November Music en Gaudeamus, enkele slagwerkgroepen maar ook het Tilburgse conservatorium AMPA. De nieuwe mogelijkheden die dit instrumentarium biedt voor componisten, musici en muziekeducatie zijn enorm.

Op het Gaudeamusfestival in Utrecht toonde Aart Strootman een eerste proeve van zijn onderzoek. De compositie ‘W.A.L.L.’ voor drie gitaristen, basgitaar en vier slagwerkers speelt zich af rond een compleet nieuw gebouwd instrument: een 7,5 meter lange marimba met 320 toetsen, gestemd in een microtonale stemming. Het instrument ziet er uit als een stenen muur en is een directe verwijzing naar de muren die in onze huidige wereld worden opgetrokken om immigranten tegen te houden. Aart Strootman en zijn bijzondere instrumentarium is het komend jaar te zien en te horen op tal van Nederlandse en buitenlandse podia en festivals.


Meer informatie op aartstrootman.com  

Een videoportret van Aart Strootman (productie: Green Bag)


Een door Strootman ontwikkeld instrument: de Sub le Noir


Opera Zuid - A Quiet Place


Als enige Europese operahuis bracht Opera Zuid tijdens het Bernstein-Centennialjaar 2018 de bloedmooie en hartverscheurende opera ‘A Quiet Place’ in de versie in drie bedrijven. Deze eigentijdse opera is een toegankelijke cross-over tussen musical, jazz, film en opera. Het werk vertelt het verhaal van een Amerikaans gezin dat worstelt met emoties na de dood van een geliefde bij een auto-ongeluk, waarbij alcohol in het spel was.


'A quiet place' is geen opera over helden of godinnen, maar over onszelf en wat ons ten diepste bezighoudt. ‘A Quiet Place’ vertelt op haast filmische wijze het verhaal van een eigentijds Amerikaans ‘suburban’ gezin dat worstelt met communicatie, met aanvaarding en met het verwerken van intense emoties na de tragische dood van een geliefde bij een door alcohol veroorzaakt auto-ongeval.

De productie werd geregisseerd en ontworpen door het prijswinnende, Britse duo Orpha Phelan en Madeleine Boyd. De arrangeur heeft een kleine bijdrage geleverd voor de extra kosten voor een modern werk als dit, dat tegelijkertijd zo open staat voor nieuw publiek. Dat een moderne opera als ‘A Quiet Place’ zowel pers als publiek kan betoveren, blijkt uit de lovende recensies én de volle zalen die deze productie trok.


Meer informatie op operazuid.nl

Trailer 'A Quiet Place' door Opera Zuid


'Ik vind dit project van een arrangeur buitengewoon origineel en vernieuwend. Niet alleen is dit een prachtige manier om extra (financiële) steun voor een project te vinden: op basis van het idee en op basis van vertrouwen; de grote meerwaarde schuilt vooral in de nieuwe, verbindende manier van werken. Innovatie en verbreding met elkaar in evenwicht brengen is een belangrijke taak van de klassieke muzieksector.'

Waut Koeken - Intendant Opera Zuid

FELT - Muziekgebouw Eindhoven


Nieuwe klassieke muziek van jonge makers

Sinds enige tijd is muziek van jonge makers met een klassieke insteek aan een opmars bezig, of we het nu neo-klassiek, cross-over, ambient, indie-classical, modern gecomponeerd of focusmuziek noemen. Er is sprake van een trend waarin mensen quality time met inhoud zoeken als antwoord op de haast en hype. Het vinden van een balans tussen verdieping, menselijke maat, aandacht en focus lijkt steeds belangrijker te worden. Een aanzienlijk deel van de jongere generatie muziekliefhebbers staat open voor meer diepgang en intellectuele uitdaging in muziek, als die op een voor hen passende manier wordt gebracht. Om aan deze behoefte tegemoet te komen ontwikkelt Muziekgebouw Eindhoven onder de noemer FELT nieuwe aantrekkelijke concert formats; in samenwerking met de makers en het publiek zelf en met partners als het Van Abbemuseum en Piet Hein Eek.


Muziekgebouw Eindhoven ontvangt ondersteuning van de arrangeur voor het ontwikkelen van het merk FELT en voor het realiseren van de eerste concerten van FELT. Daaronder vallen onder meer  een indie-classical orkestproject uitgevoerd door Stargaze met muziek van de Britse componiste/zangeres Mica Levi (Micachu) bij een live screening van de cultfilm Under the skin; de Bachkliniek van Jacqueline Hamelink (waarover meer bij item 7 in dit magazine) en een eigen productie van Eno's Music for Airports door Temko, aangevuld met studenten van de Academy of Music & Performing Arts (AMPA).


Eerder al, op 29 maart was de FELT launch party met onder meer Matteo Myderwyk, hier te zien en te horen in Muziekgebouw Eindhoven. 

Matteo Myderwyk in Muziekgebouw Eindhoven


Dag van de Toekomstmuziek


De Brabantse Bond van Muziekverenigingen, het Prinses Christina Concours en CHV Academy, Circle of Talent slaan de handen ineen. Gezamenlijk organiseren zij de Dag van de Toekomstmuziek op zondag 24 maart 2019 op CHV de Noordkade in Veghel/Meierijstad. Tijdens deze dag, die in het teken staat van jeugd, muziek en ontmoeting, kan men genieten van de regiofinale van Brabantse muziektalenten, een concert van het Brabants Jeugd Project Orkest en een congres met verschillende workshops.


De dag staat in het teken van de toekomst van het Brabantse muziekleven. In de middag wordt er een congres georganiseerd over de muzikale toekomst van de provincie en de rol die de jeugd hierin speelt. Trompettist Eric Vloeimans is keynote-speaker, er kunnen verschillende workshops worden gevolgd en er is uiteraard volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Het doel van deze dag is dan ook om muzikale organisaties, verenigingen, docenten, muzikanten, deskundigen en andere belanghebbenden samen te brengen, om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Een speciaal samengesteld jongerenpanel sluit aan bij de workshops om niet alleen over, maar vooral ook mét de jeugd in gesprek te gaan over de muzikale toekomst van de provincie.


Ook wordt op de Dag van de Toekomstmuziek het Brabantse muziektalent in de schijnwerpers gezet. Om 14.00 uur gaat de regiofinale van het Prinses Christina Concours van start. Bezoekers krijgen, tijdens het congres, de mogelijkheid om Brabantse toptalenten te horen spelen tijdens dit concours. De prijsuitreiking van het Prinses Christina Concours vormt het gezamenlijke sluitstuk van de middag. De avond wordt ingevuld door het Brabants Jeugd Project Orkest, waarin talenten van muziekverenigingen uit heel Brabant samenspelen. Zij zorgen met een groots theaterconcert in de grote zaal van Theater de Blauwe Kei voor een spectaculaire afsluiting van deze bijzondere dag.


Meer informatie over de Dag van de Toekomstmuziek

Aankondigingsposter Dag van de Toekomstmuziek


De werkwijze van Circle of Talent


'Demodokos wil met de ontwikkeling van stadsopera’s laten zien hoe op een nieuwe manier opera gemaakt en beleefd kan worden. Het begrip ‘stadsopera’ zal vervolgens door de ontwikkeling en voortschrijdend inzicht ‘geladen’ worden, betekenis en nieuwe inhoud krijgen. De inzet, betrokkenheid en het vertrouwen van arrangeur Geert van Boxtel hebben substantieel bijgedragen aan de huidige status quo van ‘De Reiziger’. Demodokos spreekt inmiddels zelfs over een Bossche Biënnale (zie www.demodokos.nl) waarbij de genoemde samenwerkingspartners vol overtuiging en gretig aan tafel plaatsnemen. Een provinciale arrangeursregeling legt onafhankelijk de noodzakelijke verbindingen, koestert ontmoetingen en leidt met zachte hand tot samenwerkingsvormen die onontbeerlijk zijn in de artistieke procesvorming van een dergelijk omvangrijk project. Zonder het vertrouwen en de financiële steun van de arrangeursregeling zou zo’n ambitieus project niet te realiseren zijn.’

Marc Versteeg - Demodokos, Cappella Brabant


Kamerkoor Capella Brabant

Gilgamesh - Brabant Koor, philharmonie zuid, AMPA/AME


Gilgamesh is de naam van een oratorium van de componist Bohuslav Martinu én de titel van een ambitieus plan van Brabant Koor, philharmonie zuid en Academy of Music and Performing Arts (AMPA) en Academy of Music Education (AME). Gilgamesh is bovenal de titel van een eeuwenoud epos over koning Gilgamesh uit het oude Mesopotamië (het huidige Irak & delen van Syrië) en wordt vaak beschouwd als het oudste overgeleverde werk uit de wereldliteratuur.


Met het oratorium legt Brabant Koor de nadruk op filosofische levensvragen en de rijke cultuur van de deltaregio Eufraat-Tigris, een regio die heden ten dage door oorlog en vluchtelingencrises vaak negatief in het nieuws komt. In dit project staat de relatie tussen deze regio en de Westerse cultuur centraal: het Gilgamesh-epos is één van de oerverhalen die aan de basis stond van de Westerse literatuur.


Het plan bestaat uit twee onderdelen: een educatief traject en een concert waarin het omvangrijke werk van Martinu wordt uitgevoerd in Tilburg en Eindhoven. De twee onderdelen zijn thematisch en muzikaal met elkaar verbonden, maar vinden op twee verschillende momenten plaats.


Voor scholieren van basis- en middelbare scholen wordt een lespakket ontworpen en uitgevoerd rondom de muzikale en maatschappelijke thematiek van het Gilgamesh-epos. Dit lespakket mondt uit in het Gilgamesh Event: een ontmoetingsplek tussen scholieren en professionele musici. In de voorbereiding op en tijdens dit event componeert een aantal AMPA-studenten compositie een nieuw werk. In dialoog met elkaar schrijven zij deze compositie als reflectie op het Gilgamesh-oratorium. Daarin verwerken zij de muzikale en/of tekstuele bijdragen van de scholieren. Zij worden hierbij begeleid door de Koerdische violist en componist Hawar Tawfiq, in samenwerking met Fontys-docent Anthony Fiumara. De nieuwe compositie die zo ontstaat wordt uitgevoerd tijdens de hoofdconcerten in Tilburg en Eindhoven naast het oratorium van Martinu. Daarbij zullen Brabant Koor, philharmonie zuidnederland én studenten van Fontys AME & AMPA de handen ineenslaan.


Al met al belooft het een indrukwekkende bezetting van zo’n tweehonderd musici te worden, die uiteraard een unieke concertbeleving oplevert voor zowel bestaand als nieuw (jong) concertpubliek, waaronder de scholieren die deelnamen aan het lespakket en het Gilgamesh Event.


Uitvoeringen

Concertzaal Tilburg op donderdag 23 januari 2020 Muziekgebouw Eindhoven op vrijdag 24 januari 2020

Epic of Gilgamesh - Tablet V (foto: Osama Shukir Muhammed Ami)


Philharmonie zuid Opera Sing Along


Het succes van Opera op de Parade heeft de organisatie geïnspireerd tot de opzet van een tweede opera-evenement dat geheel in het teken staat van beleven en meezingen. Want waarom alleen luisteren als het ook zo gezellig én verbindend is om alle klassiekers uit volle borst mee te zingen? Bij de Opera Sing Along mag het!


In een feestelijk programma brengt philharmonie zuid samen met het publiek de grootste operahits ten gehore, met uitstapjes naar operette en het Napolitaanse lied. Naast het orkest worden de teksten op grote schermen geprojecteerd en op het podium worden de nummers gezongen door (opera)zangers en -zangeressen van wereldklasse. Om dit evenement ook voor tv met verve in beeld te brengen is topregisseur David Grifhorst (bekend van onder meer ‘The Passion’) gevraagd.


Op het programma vind je onder meer ‘O mio babbino caro’ van Puccini, het beroemde ‘Slavenkoor’ van Verdi en de Habanera en Toreador uit Carmen. Iedereen die wil kan een half uur voor aanvang ‘inzingen’ onder leiding van

Louis Buskens, de dirigent van het Brabant Koor.


Op NPO Start is de editie van 2018 terug te kijken.


Opera Sing Along vindt plaats op vrijdag 29 juni om 20.30 uur op de Parade in Den Bosch. Meer informatie op de website van de philharmonie zuidnederland.Opera Sing Along in 2018


Opera Sing Along Flashmob voor het Centraal Station in Den Bosch


Signaal - Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk


Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk zijn twee Brabantse componisten met een grote -internationale- staat van dienst in het realiseren van werk dat zich op het snijvlak van muziek en beeldende kunst bevindt. In de meest recente editie van het Oerolfestival op Terschelling presenteerden zij met veel succes het werk ‘Signaal’. Dit werk brengt de actuele problematiek van onze waterhuishouding op een artistieke wijze onder de aandacht. De wijze waarop we omgaan met water is ook in onze provincie een belangrijk thema: het grondwaterpeil loopt steeds verder terug waardoor droogte op de loer ligt.


Dit thema wordt in ‘Signaal’ op prachtige wijze vormgegeven met een ruimtelijke installatie en een performatief deel, waarbij operazangeressen het publiek meenemen in een poëtische wandeling. De mens en zijn relatie tot water en het landschap vormen het inhoudelijke kader van de voorstelling. 


‘Signaal’ is gepresenteerd op Festival Boulevard waar de voorstelling 4 keer werd uitverkocht. De prachtige speellocatie van het landgoed Haanwijk onder de rook van Den Bosch werd gerealiseerd samen met Het Brabants Landschap, dat de boodschap van de voorstelling graag wilde onderschrijven. Op deze wijze slaan partijen uit verschillende maatschappelijke domeinen de handen ineen om het Brabantse publiek niet alleen een belangrijke boodschap over onze omgeving mee te geven, maar dat ook te doen op passende, artistieke wijze.


Meer informatie over (en foto's van) dit project op de website van Strijbos & Van Rijswijk

Video-impressie van 'Signaal' tijdens Oerol


Signaal bij Haanwijk - foto: Rob Hogeslag


Storioni Festival


In 2019 presenteert het Storioni Trio een nieuwe opzet van het Storioni Festival (23-26 mei). Na elf succesvolle edities van het internationale kamermuziekfestival zijn de tijden, de (muziek)wereld en ook de eigen ideeën veranderd, en acht het trio de tijd rijp voor verandering. Het Storioni Festival 2019 wordt een echt stadsfestival: in en met de stad Eindhoven. Niet alleen in het Muziekgebouw Eindhoven, maar ook daarbuiten. ’s Avonds én overdag. Om die reden gaat het festival in mei plaatsvinden, het ideale moment om ook buiten het Muziekgebouw muziek te maken.


Vaste waarden blijven onder andere het Openingsconcert en de Storioni Nacht, maar het festival wil met een aangepaste formule en op diverse stadslocaties ook nieuwe muziekliefhebbers inspireren en betrekken bij het festival. Dit alles in een periode van vier dagen voor een intense festivalbeleving.


Het van oorsprong Brabantse Storioni Trio en Muziekgebouw Eindhoven organiseren al jaren samen een kamermuziek-festival van internationale klasse. De programmering ervan komt tot stand in nauwe samenwerking tussen de artistiek manager van het Muziekgebouw, Frank Veenstra, en de leden van het Storioni Trio. In het verleden prijkten de namen van coryfeeën als Menahem Pressler, Natalia Gutman, Jean-Yves Thibaudet, Nelly Miricioiu of Ray Chen op het programma.


Een belangrijk nieuw onderdeel van het Storioni Festival 2019 is het gratis toegankelijke straatfestival genaamd Music In The Streets. Op zaterdag 18 mei staat de binnenstad van Eindhoven dan ook in het teken van (kamer)muziek. Op vele plekken in de binnenstad wordt tussen 13.00 en 18.00 uur gespeeld door musici, zowel amateurs als professionals en van jong tot oud. Maar liefst 200 muzikanten staan te popelen hun passie voor muziek te laten horen aan Eindhoven.


Meer informatie op storioni-festival.nl

Storioni Trio (foto: Mike Roelofs)


‘Division’ van Jesse Passenier


75 jaar geleden werd het zuiden van Nederland bevrijd. Eind oktober 1944 kreeg Den Bosch voor het eerst de geallieerden te zien en kwam er een einde aan de lange, uitzichtloze bezetting door de nazi’s van de hoofdstad van Noord-Brabant. Dit gegeven inspireert componist Jesse Passenier tot het schrijven van een nieuwe orkestcompositie met als titel 'Division'. Daarin een speciale rol voor zanger en Wie is de mol? -winnaar Ruben Hein, die samen met philharmonie zuid en dirigent Karel Deseure dit bijzondere moment in de geschiedenis van onze provincie en speciaal van Den Bosch zal markeren. De première van dit bijzondere orkestwerk vindt plaats tijdens het openingsconcert van November Music op 1 november 2019, exact 75 jaar nadat Den Bosch bevrijd werd. 


Naast het stuk van Passenier hoort u in dit openingsconcert ook het in opdracht van philharmonie zuid gecomponeerde 'Twin Twinkler' van gitarist en componist Stian Westerhus. De indrukwekkende 'Symfonie voor blazers' van Igor Stravinsky completeert dit bijzondere concert, waarin de kracht van muziek en noodzaak tot herinnering elkaar zullen versterken. 


Het openingsconcert van November Music vindt plaats op vrijdag 1 november 2019 om 20.00 uur. Meer informatie over

November Music vindt u op novembermusic.net.

Koren Centraal - November Music


Met Koren Centraal zet November Music een nadrukkelijke stap naar de musicerende bevolking van Noord-Brabant. Het festival biedt een jaarlijkse staalkaart aan kwalitatief zéér hoogwaardige muziek van zowel nationale als internationale toonaangevende componisten en musici. Naast Brabanders komen mensen uit heel Nederland en daarbuiten luisteren naar de concerten van November Music.


Met Koren Centraal wil het festival zich profileren ten opzichte van de amateurkoren en (semi)professionele koren uit Noord-Brabant. Zij worden uitgenodigd om op te treden op het festival en deel uit te maken van participatieprojecten en publieksevenementen. Dat gebeurt in de openbare ruimte zoals de Parade: het belangrijkste plein van ’s-Hertogenbosch en de mooiste concertlocatie van de stad. Op deze manier worden de werelden van amateur- en professionele musici met elkaar verbonden, krijgen de Brabantse koren letterlijk een ‘stem’ op één van de belangrijkste muziekfestivals van Nederland en wordt het programma van November Music verrijkt met prachtige vocale muziek.


Op het openingsconcert op 1 november hoort u het spiksplinternieuwe stuk ‘Division’ van componist Jesse Passenier (zie het voorgaande item), waarbij de philharmonie zuid samen met enkele amateurkoren 75 jaar bevrijding van Den Bosch viert. In de festivaldagen erna is er vrijwel elke dag een concert waarin koren een hoofdrol vervullen.


Op 2 november vindt er een grote zangmanifestatie plaats op de Parade, met tal van koren die zich samen met festivalbezoekers wagen aan een nieuw stuk van de Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki. De 80e verjaardag van dé Brabantse koorcomponist bij uitstek, Daan Manneke, wordt vocaal opgeluisterd, het Brabant Koor brengt het werk Na Strastnoy van Fred Momotenko en de jonge Brabantse sopraan Rianne Wilbers zingt samen met Collegium Vocale Eindhoven. Capella Brabant presenteert een nieuw stuk van priester-componist Kris Oelbrandt en het bijzondere Genetic Choir laat zich inspireren door geluiden uit de stad met het project Loop-Copy-Mutate.

 

Beleef het allemaal mee op November Music van 1 tot en met 10 november 2019 in Den Bosch. Kijk voor meer informatie op novembermusic.net.

Brabant Koor (foto: Daisy Renders)


Dock Zuid - Duurzaam ondernemen in de muziek


Dock Zuid is de nieuwe plek voor muziek in Brabant. Een centrum waar culturele organisaties, ondernemers en musici samenkomen om krachten te bundelen, en een nieuw publiek te inspireren. Bij Dock Zuid onderzoeken, ontwikkelen en tonen Brabantse muzikale ambassadeurs hun nieuwste muziek, waarmee ze elkaar en hun omgeving inspireren.

 

Dock Zuid biedt zichtbaarheid aan muziek uit Brabant. In de gemeente Tilburg realiseert Dock Zuid een muzikale ontmoetingsplaats, waar ze verbinding faciliteert tussen culturele organisaties, overheden, ondernemers en musici. In samenwerking met diverse partners organiseert Dock Zuid activiteiten waarmee ze een jonger, breder publiek uitnodigt om kennis te maken met muziek en de muzikale ontwikkeling van Brabantse creatieven.


Meer informatie op dockzuid.com

'Zowel als directeur van een podium als ook als musicus en bestuurder is het mij helder dat de functie van arrangeur mogelijkheden biedt om onze provincie beter te ‘doorbloeden’ met (kleinschalige) symfonische muziek. Ik pleit hartstochtelijk voor meer spreiding van het symfonisch repertoire en voor meer diversiteit in het symfonische aanbod. Middels de opgezette structuur van Geert van Boxtel zijn er in ieder geval stappen gezet om dit mogelijk te maken.’

Ruud van Eeten - Tiliander

Dit online magazine is een uitgave van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met Geert van Boxtel, arrangeur klassieke en hedendaagse symfonische muziek in Brabant.

oktober 2020