Vervoersvisie in teken van duurzaamheid en aantrekkelijk werkgeverschap

De vervoersvisie beschrijft de kaders voor woon-werkverkeer en dienstreizen voor medewerkers van de provincie. Duurzaamheid en aantrekkelijk werkgeverschap staan daarbij centraal. Daniëlle Schenk en Jochem Meulesteen lichten de koers toe.

'Wat is nou het meest verschrikkelijke wat er zou kunnen gebeuren? Bijvoorbeeld dat zonder aandacht voor duurzaamheid de mensheid uitsterft.'

Reizen om te ontmoeten

De vervoersvisie beschrijft de kaders voor woon-werkverkeer en dienstreizen voor medewerkers van de provincie. Duurzaamheid en aantrekkelijk werkgeverschap staan daarbij centraal. Daniëlle Schenk en Jochem Meulesteen lichten de koers toe.


Jochem: ‘Motto is ‘We reizen om te ontmoeten.’ Je hoeft niet meer altijd op het werk te zijn . We willen dat medewerkers bewuster afwegen of ze naar het provinciehuis moeten komen. Maar deze visie werkt ook door naar inhuur en leveranciers van de provincie, via ons inkoopbeleid. Daniëlle: ‘De vorige Vervoersvisie, opgesteld in 2012, was gericht op hoe we moeten reizen, met welke vervoersmiddelen en al een beetje naar de regeling toegeschreven. Dat hebben we losgelaten, we zijn begonnen met een schone lei. Wat willen we, en dan geformuleerd op een bepaald abstractieniveau. Ik ben begonnen met veel kopjes koffiedrinken met verschillende mensen, met de vraag: ‘Wat zou jij willen betekenen in de ontwikkeling van die Visie?’ In 6 sessies met 12 collega’s, waaronder leden van de OR, hebben we samen de visie ontwikkeld. Belangrijke uitgangspunten waren: een ontspannen open sfeer, het moest leuk zijn, vertrouwen en samenwerken.Wonen op MarsDaniëlle: ‘En in de visie noemen we een aantal dingen niet, zoals auto of fiets. Want je weet niet wat we over 30 jaren gebruiken, wat we doen. Misschien wonen we wel op Mars!

Jochem: ‘Daniëlle heeft in een aantal stevige stappen, in een nieuwe werkvorm, erg beeldend de visie vanuit de werkgroep tot stand gebracht. Heel knap! Een discussie betrof de vraag waar het vergezicht ligt: 2050 of 2040? En toen kwamen we erop dat we niet eens weten wat 2030 is, dat is al zo richtinggevend… In de directie willen we zo snel mogelijk stappen zetten, liefst morgen… 2030 is nu vastgesteld als onze horizon.‘Een parallel spoor daarbij is dat van Anders Reizen, een initiatief van grote werkgevers in Nederland die hieraan meewerken om het Klimaatakkoord van Parijs mee vorm te geven. Namens de provincie als werkgever neem ik aan de bijeenkomsten deel.. Het biedt een platform om allerlei kennis en initiatieven te delen. Vertrekpunt: reizen tenzij… en als je het wel doet, maak een heel bewuste duurzame keuze.


Juist ver weg, om echt loskomen van het nu. Misschien heeft dit gebouw dan een heel andere functie,  werken we op locatie bij gemeenten, wie weet het?"

Trends, innovaties en beweegruimte


Daniëlle: ‘We zijn gestart met de standaardvraag: voor wie, waarom en hoe gaan we die Vervoersvisie nou maken? Mensen werden er niet direct heel enthousiast van. Maar vanaf de 2e sessie werd het echt leuk. We keken naar trends in de samenleving, innovaties voor de organisatie en beweegruimte voor de werknemer.‘Om die inhoud te geven zijn we gestart in 2050. Wat zijn nu de dromen, ambities, idealen? Juist ver weg, om echt los te komen van het nu. Misschien heeft dit gebouw dan een heel andere functie,  werken we op locatie bij gemeenten, wie weet het? ‘Het Zwarte Gat was een risicoanalyse-sessie: daar hebben we de grootste lol met elkaar gehad. Wat is nou het meest verschrikkelijke wat er zou kunnen gebeuren? Bijvoorbeeld dat zonder aandacht voor duurzaamheid de mensheid uitsterft. Mensen gingen helemaal los... Er kwam alleen maar ellende op papier. Daar kwamen dan wat zinnen uit die we kunnen gebruiken in de communicatie ‘als we gaan, gaan we met z’n allen’ bijvoorbeeld. En we hebben er nog een paar achter de hand. Er zijn kansen voor de langere termijn, en acties voor de korte termijn, 2020. Wij sluiten aan bij een duurzame organisatie, met gebouw, klimaat, afval enzovoorts.

Jochem: ‘De vervoersvisie is een zelfstandige visie die we als werkgever eens in de zoveel jaren opstellen. Belangrijk was natuurlijk ook GS hierbij te betrekken. De Vervoersvisie is in GS geweest, die omarmen dit stuk, immers, wat we van onze omgeving vragen moeten we ook van onszelf vragen. Daarbij zien we dat de vervoervisie past in een grotere beweging naar duurzaamheid die je als organisatie nastreeft. De manier waarop je als organisatie duurzaam wilt zijn moeten we nog met GS bespreken.

'Wil je geloofwaardig zijn voor de buitenwereld dan ben je zelf ook gids. Met ons vervoersbeleid zijn op aantal punten we al ver: we vergoeden geen reiskosten woon-werkverkeer, maar bieden wel openbaar vervoer aan en via Amber stellen we elektrische auto’s en fietsen voor dienstreizen beschikbaar.  Vertrekpunt


Daniëlle: ‘We zijn gestart met de standaardvraag: voor wie, waarom en hoe gaan we die Vervoersvisie nou maken? Mensen werden er niet direct heel enthousiast van. Maar vanaf de 2e sessie werd het echt leuk. We keken naar trends in de samenleving, innovaties voor de organisatie en beweegruimte voor de werknemer.‘Om die inhoud te geven zijn we gestart in 2050. Wat zijn nu de dromen, ambities, idealen? Juist ver weg, om echt los te komen van het nu. Misschien heeft dit gebouw dan een heel andere functie,  werken we op locatie bij gemeenten, wie weet het? ‘Het Zwarte Gat was een risicoanalyse-sessie: daar hebben we de grootste lol met elkaar gehad. Wat is nou het meest verschrikkelijke wat er zou kunnen gebeuren? Bv dat zonder aandacht voor duurzaamheid de mensheid uitsterft. Mensen gingen helemaal los... Er kwam alleen maar ellende op papier. Daar kwamen dan wat zinnen uit die we kunnen gebruiken in de communicatie ‘als we gaan, gaan we met z’n allen’ bijvoorbeeld. En we hebben er nog een paar achter de hand. Er zijn kansen voor de langere termijn, en acties voor de korte termijn, 2020, Wij sluiten aan bij een duurzame organisatie, met gebouw, klimaat, afval enzovoorts.
ar.  


Jochem: ‘De vervoersvisie is een zelfstandige visie die we als werkgever eens in de zoveel jaren opstellen. Belangrijk was natuurlijk ook GS hierbij te betrekken. De Vervoersvisie is in GS geweest, die omarmen dit stuk, immers, wat we van onze omgeving vragen moeten we ook van onszelf vragen. Daarbij zien we dat de vervoervisie past in een grotere beweging naar duurzaamheid die je als organisatie nastreeft. De manier waarop je als organisatie duurzaam wilt zijn moeten we nog met GS bespreken. Wil je geloofwaardig zijn voor de buitenwereld dan ben je zelf ook gids. Met ons vervoersbeleid zijn op aantal punten we al ver: we vergoeden geen reiskosten woon-werkverkeer, maar bieden wel openbaar vervoer aan en via Amber stellen we elektrische auto’s en fietsen voor dienstreizen beschikbaar.


En de vijfde: gedrag!


Daniëlle: ‘Mijn generatie is nog heel erg opgevoed met de auto. Maar nu: ik kan werken in de trein. Mijn auto staat heel veel voor de deur, dus ik deel hem met een vriendin. Jochem: ‘Ik vind het goed dat de visie gehangen is aan hoe we hier met elkaar willen werken. Met vertrouwen in elkaar, in onze medewerkers. Dat is een randvoorwaarde. Onze rol als werkgever maar ook een voorbeeldrol in Brabant. We kunnen ons hiermee positief onderscheiden. We hebben hier geweldige voorzieningen, en er is nog steeds heel veel ruimte om zelf keuzes maken. Overigens hoort veilig reizen daar ook bij. We benoemen het als uitgangspunt, maar ook hier weer staat vertrouwen in ieders gedrag centraal.

Jan van Gompel|Fotografie: John Claassen


*BRAM staat voor Brabant Mobiel: jonge publieke professionals die werken vanuit 4 organisaties: de Provincie en gemeenten Oss, ’s-Hertogenboch, Eindhoven en Bergen op Zoom. Ze hebben een vast dienstverband, maar geen vaste functieomschrijving. Ze verdienen zichzelf terug op basis van een opdracht.