Een vorig Koffieuurtje over hoogwater-dreiging. Foto: Martin van der Steen

Colofon

Dit magazine is een uitgave van de provincie Noord-Brabant.


Utgave januari 2020

Redactie

Jan van Gompel

Amarins Hielkema

Eddie Besselsen

Fotogafie

Fotografie: Patrick Tönjes, John Claassen, Monique Claassen (cover)

Contact

Ideeën, vragen of opmerkingen: mail PIB@brabant.nl 

Koffieuurtje: donderdag 6 februari

Donderdagmiddag 6 februari is het volgende koffieuurtje voor oud-medewerkers. Inleider is dan oud-collega Wies van Leeuwen, die ons komt vertellen over de mooiste kastelen en voorname huizen van Brabant. Vorig jaar heeft hij hierover samen met Marc Bolsius een boek uitgebracht.

Architectuurhistoricus Wies van Leeuwen en fotograaf Marc Bolsius hebben unieke huizen, die voor een groot deel niet openbaar toegankelijk zijn, vastgelegd in woord en beeld.

Brabant staat niet bekend om zijn schitterende kastelen en landhuizen. Toch bezit deze provincie een schat aan waardevolle huizen en interieurs, waarvan de meeste niet of amper bekend zijn. Er zijn middeleeuwse interieurs zoals dat van de Bossche Moriaan en kleurige moderne kamers in het Bergeijkse Huis Van Daalen van Gerrit Rietveld. Rijke interieurs van de kastelen als Heeze en Heeswijk staan tegenover de Spartaanse eenvoud van de Bossche School in Best en Schaijk. Er zijn zelfs paleizen: stadspaleis Markiezenhof in Bergen op Zoom heeft de laatgotische Hofzaal en Franse stijlkamers uit de achttiende eeuw.

De vergaderzaal is om 14.00 uur beschikbaar, koffie en thee staan klaar. Nico Sira en ik hopen velen van u te mogen ontmoeten op deze interessante middag.

Johan de Visser

Volgende ontmoetingen

Op 2 april komt Gert van Duren praten over het ontstaan van de techniek, op 3 september gaat Rini Kerstens vertellen over verhalen, sagen, legenden in relatie met de natuur en 5 november houdt Bas van Andel een lezing met als titel ‘Historische rivieren in Altena’.