20 jaar in 20 beelden

2000-2020: Twee decennia demografische ontwikkelingen in Brabant