BEELD 9

BUITENLANDSE MIGRATIESALDI NAAR STEDELIJK EN LANDELIJK GEBIED

Vanaf 2010 zijn in totaal 300.000 immigranten naar Brabant gekomen en ligt het totaal aantal emigranten op 200.000. Dit resulteert in de periode 2010 t/m 2020 in een buitenland migratiesaldo van +100.000 personen, oftewel gemiddeld genomen zo'n +9.000 per jaar. Van dit buitenlandse saldo is 41,5% terechtgekomen in de grote steden (de B5) en eenderde (33%) in het landelijk gebied*. Afgezet tegen hun bevolkingsomvang – in de B5 woont 34,5% van de Brabants bevolking, in het landelijk gebied iets minder dan 30% – liggen de buitenlandse saldi in de B5 en het landelijk gebied daarmee naar verhouding wat hoger dan elders in Brabant. In de middelgrote steden (10% van het saldo, 18% van de bevolking) en in de meer suburbane randgemeenten (15,5% vs. 17,5%) liggen de buitenlandse saldi relatief gezien iets lager. Op regionaal schaalniveau liggen – op deze manier gemeten – de buitenlandse migratiesaldi vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant relatief hoog. In deze regio's, waar zich o.a. onze universiteiten bevinden evenals enkele (grotere) asielzoekerscentra en waar zo'n 46% van alle Brabanders woont, is sinds 2010 bijna 70% van het totale provinciale buitenlandse migratiesaldo terechtgekomen. * Hierbij speelt ook een rol, dat in het landelijk gebied enkele asielzoekerscentra (azc's) liggen; in Budel, Gilze, Grave, Oisterwijk en Overloon.

Naar verhouding liggen de buitenlandse migratiesaldi het hoogst in de grote steden en het landelijk gebied

*Gehanteerd is de indeling van gemeenten (met de hoofdkern) in een stedelijk concentratiegebied en gemeenten (met de hoofdkern) in een landelijk gebied in Brabant. De vijf grote steden (B5) zijn: Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg. De zeven middelgrote steden (M7) zijn: Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden en Waalwijk. Het stedelijk concentratiegebied bestaat uit de B5, M7 en het overig stedelijk concentratiegebied. Buitenlands migratiesaldo = saldo van immigratie en emigratie, incl. het saldo van administratieve correcties.

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.