BEELD 6

BINNENLANDSE MIGRATIESALDI NAAR STEDELIJK EN LANDELIJK GEBIED

Binnen Brabant werd het 'migratiebeeld' de afgelopen twee decennia gedurende lange tijd (tot 2015) gedomineerd door positieve binnenlandse migratiesaldi in de grote steden (de B5) en negatieve saldi in de middelgrote steden (de M7), het overig stedelijk concentratiegebied (de randgemeenten rond de steden) en het landelijk gebied. De laatste jaren is dat beeld echter verandert en omgekeerd. Zo zijn in de B5-gemeenten vanaf 2015 de positieve binnenlandse saldi omgeslagen in negatieve migratiesaldi. Vorig jaar (2020) vertrokken er 1.750 mensen meer naar andere gemeenten in Brabant of elders in ons land dan dat er zich vestigden. In de M7-gemeenten, de (suburbane) randgemeenten rond de grotere steden en in het landelijk gebied is het saldo van alle binnenlandse verhuisbewegingen de laatste jaren over het algemeen juist positief. Het 'nulsaldo' van Brabant in 2020 betekent dus, dat het (per saldo) verlies aan binnenlandse migranten in de B5-gemeenten is opgevangen in de andere delen van onze provincie. Wat hierbij vooral opvalt, is dat het landelijk gebied de laatste jaren de hoogste positieve binnenlandse migratiesaldi laat zien, waar datzelfde landelijk gebied tot voor kort (2017 en eerder) veelal het meest 'in de min' stond.

Kantelend beeld van de binnenlandse migratiesaldi: grote steden van 'plus' naar 'min', elders van 'min' naar 'plus'

* Gehanteerd is de indeling van gemeenten (met de hoofdkern) in een stedelijk concentratiegebied en gemeenten (met de hoofdkern) in een landelijk gebied in Brabant. De vijf grote steden (B5) zijn: Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg. De zeven middelgrote steden (M7) zijn: Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden en Waalwijk. Het stedelijk concentratiegebied bestaat uit de B5, M7 en het overig stedelijk concentratiegebied.

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.