BEELD 4

BINNENLANDSE MIGRATIE

Vanaf de millenniumwisseling schommelen de binnenlandse migratiesaldi van Brabant steeds rond de 'nullijn'. Tussen 2002 en 2011 kende Brabant steeds een klein negatief binnenlands migratiesaldo. Met uitzondering van 2016* zijn de binnenlandse saldi de laatste 10 jaar steeds weer (licht) positief. De (duidelijke) ‘plus’ in het binnenlands migratiesaldo van de laatste jaren – tussen 2017 en 2019 tussen de +2.000 en +3.750 personen – is in 2020 echter weer teruggevallen naar nul. Dat betekent dat er vorig jaar net zoveel mensen uit Brabant vertrokken zijn, dan er vanuit andere delen van ons land naar onze provincie zijn verhuisd. Al met al ligt in de afgelopen 20 jaar het gemiddeld jaarlijkse binnenlandse migratiesaldo met een 'score' van net iets boven de 300 op een bescheiden niveau. Tussen 2000 en 2020 vertrokken in totaal 603.500 mensen vanuit onze provincie naar elders in ons land, terwijl er vanuit de andere provincies 610.000 personen naar Brabant kwamen. Een 'totaalsaldo' dus van +6.500 in 20 jaar tijd (ruim +300 per jaar). * Gegevens over 2016 laten een (duidelijk) negatief binnenlands migratiesaldo zien. Voor een belangrijk deel hangt dit samen met de toestroom van asielmigranten (vluchtelingencrisis 2015/2016) en de wijze waarop dit in de bevolkingsstatistieken wordt verwerkt. Vele asielmigranten zullen, nadat ze als vergunninghouders (én als buitenlandse migranten) zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waarin het asielzoekerscentrum (AZC) is gelegen, vervolgens als binnenlandse migranten in de bevolkingsstatistieken worden opgenomen, wanneer men vanuit het AZC verhuist naar een gemeente in onze provincie of daarbuiten. Die laatste vertrekstroom is van invloed op het (negatieve) binnenlandse migratiesaldo van Brabant.

Laatste 10 jaren steeds een (licht) postifief binnenlands migratiesaldo

* Het totaal aantal mensen dat vanuit Brabant verhuisd is naar een gemeente buiten Brabant of dat vanuit een gemeente gelegen elders in ons land naar Brabant is verhuisd.

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.