BEELD 20

BEVOLKINGSDICHTHEID

Aantal inwoners per vierkante kilometer ligt in Brabant vrijwel op het Nederlandse gemiddelde

* Aantal inwoners per vierkante kilometer (km2), Toelichting op de gebruikte gebiedsindeling: Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland), intermediaire zone (Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant). periferie (Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland, Limburg).

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant.

Gelijk aan de groeipercentages van de bevolking is de bevolkingsdichtheid in onze provincie tussen 2000 en 2021 toegenomen met 9,2%. Daarmee liggen deze Brabantse groeicijfers net iets onder die van Nederland als geheel (10,2%). De sterkste toenname van de bevolkingsdichtheid vinden we in de Randstad, waar de bevoilking de afgelopen 20 jaar met 14,5% is gegroeid. De bevolkingsgroei en dus ook de toename van de bevolkingsdichtheid lag in de intermediaire zone en in de meer perifere gebieden in diezelfde periode op resp. 9% en 2%. Uitgedrukt in aantal inwoners per vierkante kilometer is de bevolkingsdichtheid in Brabant in de afgelopen 20 jaar (verder) toegenomen van 480 in 2000 tot 525 aan het begin van 2021. Daarmee ligt de bevolkingsdichtheid steeds net iets boven de Nederlandse lijn (van 471 naar 519 inw./km2). De bevolkingsdichtheid is het hoogst in de Randstad (1.017 inw./km2), het laagst in de periferie (265). De Intermediare zone, waartoe naast Noord-Brabant ook Gelderland en Overijssel worden gerekend, neemt een tussenpostite in (443 inw/km2 in 2021), waarbij de bevolkingsdichtheid in onze provincie (525) duidelijk hoger licht dan in Gelderland (422) en Overijssel (351).