BEELD 14

LEEFTIJDSSAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING (PROCENTUEEL)

Brabant vergrijst, met de sterkte groei in de hoogste leeftijdsgroepen

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant.

Anno 2020 is 20,7% van de Brabantse bevolking 65 jaar of ouder. Aan het begin van deze eeuw lag dat percentage nog op 'slechts' 12,7%. Alle andere leeftijdscategorieën zien hun aandeel in de bevolking teruglopen. De komende decennia, wanneer de na-oorlogse geboortegolf gaandeweg deze leeftijd gaat bereiken, zal het percentage 65+-ers verder oplopen. Hierbij speelt ook de toenemende levensverwachting een rol. Verwacht wordt dat rond 2040 de vergrijzing haar hoogtepunt zal bereiken. Dan behoort naar verwachting bijna 27% van de bevolking tot de 65+-ers. De hoogste leeftijdsgroepen groeien het sterkst. Het aantal 75+-ers zal (iets meer dan) verdubbelen tot 2050. Hier tekent zich de ‘dubbele vergrijzing’ af: gezien de leeftijdsopbouw van vandaag de dag komen er niet alleen meer ouderen bij, zij leven gemiddeld ook steeds langer. Het percentage 75+-ers loopt dan ook sterk op: van 5% in 2000 en bijna 9% in 2020 naar 16% in 2050. In 2050 zal ongeveer tweederde (62%) van het totaal aantal 65+-ers ouder zijn dan 75 jaar. Met de vergrijzing van de Brabantse bevolking loopt ook de gemiddelde leeftijd verder op; van 38 jaar in 2000, 42,5 in 2020 naar 45,5 in 2050. In 1980 lag die gemiddelde leeftijd nog op 32,5. Samenhangend met hun hogere sterfteleeftijd ligt de gemiddelde leeftijd van vrouwen iets hoger (steeds zo’n twee jaar) vergeleken met die van mannen. En door die hogere levensverwachting van vrouwen zal – met de toenemende vergijzing – het mannenoverschot omslaan in een vrouwenoverschot. In 2050 is ruim 51% van de Brabanders bevolking een vrouw. Met 50,1% zijn er in 2020 nog net iets meer mannen dan vrouwen.