BEELD 13

LEEFTIJDSSAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING (ABSOLUUT)

Tussen 2000 en 2020 is het inwonertal van Brabant gegroeid met 207.000 personen (+9%). Deze groei werd meer dan volledig bepaald (106%) door de toename van het aantal ouderen. Het aantal 65+-ers nam in diezelfde 20-jaarsperiode namelijk toe met 219.000 (+73%). Vooral het aantal 75+-ers is sterk gegroeid (+103.000, een toename van 85%). In de andere leeftijdscategorie├źn groeide de bevolking amper (35 t/m 64 jaar: +6%) of was zelfs sprake van een bevolkingsafname. Zo liep het aantal 0 t/m19-jarigen terug met 37.000 personen (-6%) en het aantal 20 t/m 34-jarigen met 30.000, eveneens een afname van zo'n 6%. Wat de leeftijdssamenstelling betreft, wacht de Brabantse bevolking ook de komende decennia nog de nodige veranderingen, waarbij de voortgaande vergrijzing zonder meer het meest in het oog springt. Uitkomsten van onze provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose (sept. 2020) laten zien, dat de hoogste leeftijdsgroepen het sterkst zullen groeien. Rond 2050 zullen er zo'n 455.000 75+-ers zijn in onze provincie, tegen 224.000 in 2020; meer dan een verdubbeling dus (+103%). Op tal van beleidsterreinen zullen de effecten van deze demografische ontwikkelingen merkbaar zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan onderwijs, gezondheidszorg, economie en arbeidsmarkt, maar zeker ook aan woningbouw en volkshuisvesting.

Ouderen bepalend voor de bevolkingsgroei van Brabant

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant.