BEELD 12

BEVOLKINGSGROEI NAAR REGIO

De afgelopen 20 jaar is het inwonertal van de grote steden het meest gegroeid

* Gehanteerd is de indeling van gemeenten (met de hoofdkern) in een stedelijk concentratiegebied en gemeenten (met de hoofdkern) in een landelijk gebied in Brabant. De vijf grote steden (B5) zijn: Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg. De zeven middelgrote steden (M7) zijn: Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden en Waalwijk. Het stedelijk concentratiegebied bestaat uit de B5, M7 en het overig stedelijk concentratiegebied.

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Vanaf 2000 en gemeten tot aan het begin van 2021 is de Brabantse bevolking gegroeid met ca. 218.000 personen (+9,2%). De grootste toename is te vinden in de grote steden (de B5), waar de bevolking sinds de eeuwwisseling met ruim 15% toenam. De gemeenten rond die steden, oftewel het overig stedelijk concentratiegebied (+8,1%), de middelgrote steden (de M7; +6,2%) en het landelijke gebied (+5,4%) hebben groeicijfers gekend, die (duidelijk) onder het Brabantse gemiddelde liggen. Sinds 2010 zijn de verschillen beduidend minder groot. Met groeipercentages van 7,1% in de B5, 5,1% in de randgemeenten, 4,1% in het landelijke gebied en 3,5% in de M7 is de laatste 10 jaar de spreiding rond het Brabantse gemiddelde – een bevolkingstoename van 5,3% tussen 2010 en 2021 – veel minder groot. Verdeeld naar de vier in Brabant te onderscheiden regio's, zien we de laatste jaren de verschillen juist wat oplopen. Waren de verschillen in bevolkingsgroei tussen de regio's West-, Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant in de eerste 10-jaarsperiode van deze eeuw zeer bescheiden, vanaf 2010 liggen de groeicijfers in Zuidoost-Brabant (6,7%) en Midden-Brabant (6,2%) duidelijk hoger dan in Noordoost-Brabant (4,7%) en West-Brabant (3,9%). Economische factoren spelen hierbij een rol, evenals de (hiermee samenhangende) migratieontwikkelingen en de verschillen in leeftijdsopbouw tussen de verschillende gebieden in onze provincie.