BEELD 10

BUITENLANDSE MIGRATIESALDI NAAR HERKOMST

De buitenlandse migratiesaldi zijn vrijwel gelijk verdeeld (fifty-fifty) over migranten met een westerse en een niet-westerse achtergrond

* Westers: landen in Europa (excl. Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. Niet-westers: landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië (excl. Indonesië en Japan) en Turkije. Persoon met een migratieachtergrond: persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant.

Vanaf 2010 zijn in totaal 300.000 immigranten naar Brabant gekomen en ligt het totaal aantal emigranten op 200.000. Dit resulteert in de periode 2010 t/m 2020 in een buitenland migratiesaldo van +100.000 personen, oftewel gemiddeld genomen zo'n +9.000 per jaar. Van dit buitenlandse saldo is 41,5% terechtgekomen in de grote steden (de B5) en eenderde (33%) in het landelijk gebied*. Afgezet tegen hun bevolkingsomvang – in de B5 woont 34,5% van de Brabants bevolking, in het landelijk gebied iets minder dan 30% – liggen de buitenlandse saldi in de B5 en het landelijk gebied daarmee naar verhouding wat hoger dan elders in Brabant. In de middelgrote steden (10% van het saldo, 18% van de bevolking) en in de meer suburbane randgemeenten (15,5% vs. 17,5%) liggen de buitenlandse saldi relatief gezien iets lager. Op regionaal schaalniveau liggen – op deze manier gemeten – de buitenlandse migratiesaldi vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant relatief hoog. In deze regio's, waar zich o.a. onze universiteiten bevinden evenals enkele (grotere) asielzoekerscentra en waar zo'n 46% van alle Brabanders woont, is sinds 2010 bijna 70% van het totale provinciale buitenlandse migratiesaldo terechtgekomen. * Hierbij speelt ook een rol, dat in het landelijk gebied enkele asielzoekerscentra (azc's) liggen; in Budel, Gilze, Grave, Oisterwijk en Overloon.