Hoe zijn de grote verschillen tussen gemeenten te verklaren?

Hoe zijn de grote verschillen tussen gemeenten te verklaren?

De mogelijkheden voor woningbouw op binnenstedelijke locaties verschillen per regio (T3) en vooral per gemeente (F11).


Hierbij spelen de historische opbouw en de ruimtelijke en economische structuur van een stad of dorp een belangrijke rol. Van belang is ook het ruimtelijk beleid dat gevoerd is in het (recente) verleden; zijn er in de loop der jaren al veel inbreidingslocaties ingevuld of heeft het accent juist meer op uitbreiden gelegen. De mate waarin gemeenten een actief grondbeleid voeren, speelt eveneens mee. Maar ook meer toevallige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het vertrek van bedrijven, het sluiten van een klooster of kerk, het vrijkomen van maatschappelijk vastgoed of de herstructurering van een (buurt)winkelcentrum zijn van invloed op de mogelijkheden voor woningbouw binnen het bestaand stedelijk gebied.

Deel op social media